Banner

Am cumparat o casa cu vicii ascunse; ce si in ce termen pot face ?

Tweet this

---------- Forwarded message ----------
From: Iulian Urban <iulian.urban@gmail.com>
Date: 2015-02-22 14:53 GMT+02:00
Subject: Re: Probleme construc?ie noua
To:  cornel


Buna ziua dle  Cornel


In materie de vanzare de constructii nu se da garantie, ci Codul Civil vorbeste despre vicii aparente si vicii ascunse ale constructiei;

Ca atare daca v-au cazut tigle de pe acoperis si vreti sa cereti daune trebuie sa stiti ca trebuie sa respectati niste termene;

Neaparat in primul rand este nevoie sa faceti un PROES-VERBAL de constatare a faptului ca au aparut aceste vicii [ faptul ca au cazut tiglele] ; asta inseamna ca trebuie sa chemati in avocat sa faceti poze si sa incheie un act de data certa prin care sa constate ca au aparut aceste vicii conform art. 2530 Cod Civil

Art. 2530

Dreptul la ac?iunea în r?spundere pentru vicii aparente

(1) Dac? prin lege nu se prevede altfel, prescrip?ia dreptului la ac?iune izvorât din transmiterea unor bunuri sau executarea unor lucr?ri, cu vicii aparente, în cazurile în care legea sau contractul oblig? la garan?ie ?i pentru asemenea vicii, începe s? curg? de la data pred?rii sau recep?iei finale a bunului ori a lucr?rii sau, dup? caz, de la data împlinirii termenului prev?zut de lege ori stabilit prin procesul-verbal de constatare a viciilor, pentru înl?turarea de c?tre debitor a viciilor constatate.(2) Dispozi?iile alin. (1) se aplic? ?i în cazul lipsei calit??ilor convenite ori al lipsurilor cantitative, îns? numai dac? oricare dintre aceste lipsuri puteau fi descoperite, f?r? cuno?tin?e speciale, printr-o verificare normal?.

Atentie insa ca trebuie sa nu fi trecut mai mult de trei ani de la data predarii constructiei catre Dvs

Art. 2531

Dreptul la ac?iunea în r?spundere pentru vicii ascunse

(1) Dac? prin lege nu se prevede altfel, prescrip?ia dreptului la ac?iune pentru viciile ascunse începe s? curg?:

a) în cazul unui bun transmis sau al unei lucr?ri executate, alta decât o construc?ie, de la împlinirea unui an de la data pred?rii ori recep?iei finale a bunului sau a lucr?rii, în afara cazului în care viciul a fost descoperit mai înainte, când prescrip?ia va începe s? curg? de la data descoperirii;b) în cazul unei construc?ii, de la împlinirea a 3 ani de la data pred?rii sau recep?iei finale a construc?iei, afar? numai dac? viciul a fost descoperit mai înainte, când prescrip?ia va începe s? curg? de la data descoperirii.

Ca atare am avea nevoie sa ne transmiteti o copie a contractului Dvs de vanzare-cumparare si a intabularii in Cartea Funciara a constructiei pe numele Dvs intrucat de la data intabularii incepe sa curga termenul de prescriptie prevzut de art. 2531 Cod Civil

Cu stima

Iulian Urban

Presedinte Urban si Asociatii

2015-02-21 22:39 GMT+02:00  cornel
Salut

Ce ?anse de câ?tig as avea dac? in contractul de vânzare -cump?rare nu este trecut nimic referitor la Garan?ia pe construc?ie
Locuiesc la mansarda si recent am avut ceva probleme (?igle c?zute ).
Locuin?a este cump?rat? de 3 ani.

Mersi

Trimis de pe iPhone-ul meu
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Comments are closed


Am cumparat o casa cu vicii ascunse; ce si in ce termen pot face ?

Tweet this
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: