Raiffeisen Bank invinsa in instanta de clienti cu credite in CHF

Tweet this

Doi poli?i?ti, clien?i ai Raiffeisen Bank, au câ?tigat pe fond procesul cu Raiffeisen Bank, dup? o restructurare a creditului care, în loc s?-i ajute, i-a pus în situa?ia s? pl?teasc? cu 27.000 de franci elve?ieni în plus. Ace?tia vor pl?ti o dobând? de doar 2% în loc de 8%.Dup? reclama?ii la Protec?ia Consumatorului, care nu au rezolvat cu adev?rat problema, cei doi poli?i?ti au dat în judecat? banca, în septembrie 2014.

Ace?tia au reclamat mai multe prevederi din contract precum:
- art. 3.7, clauza referitoare la modificarea ratei anuale a dobânzii în func?ie de evolu?ia pie?ei financiare sau de politica de credite a B?ncii;
- art. 3.2, clauza prin care Banca decide în locul clientului forma de dobând? aplicabil? în contract;
- art. 11.4, clauza prin care Banca este autorizat? s? modifice valoarea ratelor de credit ?i valoarea dobânzii curente în mod unilateral ?i în lipsa unui act adi?ional ;
- art. 3.14, clauza care banca percepea lunar un comision de administrare în valoare de 0,15%.

Clien?ii au cerut instan?ei s? desfiin?eze ?i actele adi?ionale emise cu ocazia OUG 50/2010 ?i pe cele din restructur?ri.

La sfâr?itul lunii ianuarie, Judec?toria Timi?oara le-a dat dreptate. A dispus desfiin?area tuturor actelor adi?ionale la contractul de credit, inclusiv a celor privind restructurarea, ?i calcularea dobânzii în func?ie de indicatorul Libor la 6 luni, la care se adaug? o marj? de 2,6 puncte procentuale, fa?? de marjele fixe de 8,1 ?i 8,5% calculate de banc?. Judec?toria a considerat c? banca a m?rit abuziv marjele de dobând?, atât cu ocazia OUG 50, cât ?i cu ocazia actelor adi?ionale subsecvente.

Libor 6M are valoarea curent? de -0,8%, astfel c? dobânda ar ajunge la sub 2%.

Raiffeisen trebuie s? dea înapoi clien?ilor toate sumele încasate în plus începând cu septembrie 2011.

De asemenea, instan?a a eliminat ?i clauza care permitea b?ncii s? încaseze un comision de administrare.
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Comments are closed


Raiffeisen Bank invinsa in instanta de clienti cu credite in CHF

Tweet this
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


1 Comentariu pana acum»

  1. Gabriel Mihai said

    am February 26 2015 @ 5:03 pm

    Va salut!
    Doresc sa stiu daca “Componenta de piata concurentiala” – taxa CPC de pe factura de energie electrica poate fi atacata si anulata in instanta. Multumesc anticipat.

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: