Banner

ICCJ. Restituirea darurilor în cazul ruperii logodnei. Litigiu cu elemente de extraneitate

Tweet this

Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie a hot?rât c? în conformitate cu dispozi?iile art. 268 alin.(1) NCC, în cazul ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care logodnicii le-au primit în considerarea logodnei sau pe durata acesteia, în vederea c?s?toriei, cu excep?ia darurilor obi?nuite. Sub acest aspect Înalta Curte a subliniat c?, în lumina noului Cod civil, logodna constituie o rela?ie cu caracter social, moral ?i cultural cu posibile consecin?e juridice în plan patrimonial, în cazul ruperii unilaterale a acesteia. În spe??, litigiul a avut mai multe elemente de extraneitate, respectiv cet??enia american? a reclamantului, faptul c? p?r?ile s-au cunoscut pe teritoriul Marii Britanii ?i c? a avut loc o coresponden?? electronic? trimis? ?i primit? din mai multe ??ri, iar în ceea ce prive?te legea aplicabil?, Înalta Curte a statuat c? este relevant locul încheierii logodnei, respectiv pe teritoriul României, astfel c? ac?iunii în preten?ii, formulat? în temeiul art. 268 alin. (1) NCC, îi este aplicabil? legea român?, fiind incidente dispozi?iile alin. (2) lit. c) ale art. 2585 NCC. (Decizia nr. 3084 din 11 noiembrie 2014 pronun?at? în recurs de Sec?ia I civil? a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie având ca obiect preten?ii)
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Comments are closed


ICCJ. Restituirea darurilor în cazul ruperii logodnei. Litigiu cu elemente de extraneitate

Tweet this
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: