ICCJ. Uzucapiunea scurt?. Condi?iile justului titlu

Tweet this

Înalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie a hot?rât c? pentru a fi îndeplinite condi?iile uzucapiunii scurte, prev?zute de art. 1895 din vechiul C. civ., este necesar ca justul titlu s? emane de la o alt? persoan? decât adev?ratul proprietar, pentru c? dac? ar proveni de la adev?ratul proprietar ar fi suficient prin el însu?i s? duc? la dobândirea propriet??ii f?r? s? fie nevoie de vreo trecere a timpului. În spe??, îns?, recurenta-reclamant? a invocat drept just titlu un proces-verbal încheiat cu Mun. Bucure?ti, înscris care nu se refer? la terenul în litigiu, ci la un apartament din imobil ?i nu reprezint? oricum un act translativ de proprietate, astfel c? acesta nu poate fi calificat ca just titlu pentru dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiunea de 10 ani. (Decizia nr. 3475 din 7 noiembrie 2014 pronun?at? de Sec?ia a II-a civil? a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de proprietate prin uzucapiune)
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Comments are closed


ICCJ. Uzucapiunea scurt?. Condi?iile justului titlu

Tweet this
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: