Banner

Ridicarea masinilor parcate neregulamentar in sectorul 6 declarata ilegala prin hotarare a instantei

Tweet this

Prin hot?rârea pronun?at? în 28 noiembrie 2014 în dosarul nr. 9608/3/2013, Tribunalul Bucure?ti – Sec?ia a II-a Contencios Administrativ ?i Fiscal a admis cererea de chemare în judecat? formulat? împotriva Direc?iei Generale de Poli?ie Local? Sector 6 Bucure?ti ?i Consiliului Local al Sectorului 6 Bucure?ti. Prin cererea de chemare în judecat? s-a solicitat anularea Anexei 2 a hot?rârii Consiliului Local Sector 6 nr. 4/2010 privind Regulamentul ?i procedura de ridicare, transport, depozitarea în spa?ii amenajate ?i eliberarea vehiculelor sta?ionate neregulamentar pe domeniul public al Sectorului 6 al Municipiului Bucure?ti.
Red?m dispozitivul hot?rârii pronun?ate de Tribunalul Bucure?ti: „Admite în parte ac?iunea. Anuleaz? în parte HCLS 6 nr. 4/2010, în ceea ce prive?te Anexa 2 la aceasta, reprezentând Regulamentul privind procedura de ridicare, transport, depozitarea în spa?ii amenajate ?i eliberarea vehiculelor sta?ionate neregulamentar pe domeniul public al Sectorului 6 al Municipiului Bucure?ti. Anuleaz? dispozi?ia de ridicare seria PL nr. 022142/04.10.2012, emis? de pârâta DGPLS 6 Bucure?ti. Oblig? pârâta DGPLS 6 Bucure?ti la restituirea c?tre reclaman?i a sumei de 677,32 lei. Ia act c? nu se solicit? cheltuieli de judecat?. Cu recurs în 15 zile de la comunicare. Pronun?at? în ?edin?a public? azi, 28 noiembrie 2014”.

Daca va aflati in situatii similare, va invitam sa ne scrieti la adresa secretariat@urbansiasociatii.ro
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Comments are closed


Ridicarea masinilor parcate neregulamentar in sectorul 6 declarata ilegala prin hotarare a instantei

Tweet this
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: