Banner

Daca aveti bani de recuperat de la MARION INVEST TRADE 94 S.R.L. va invitam sa ne scrieti urgent la secretariat@urbansiasociatii.ro

Tweet this

Impotriva debitorului MARION INVEST TRADE 94 S.R.L. s-a deschis procedura insolventei in dosarul 15971 - 2014-09-10 aflat pe rolul Tribunalului DÂMBOVI?A


Daca aveti bani de recuperat de la aceasta firma va invitam sa ne scrieti urgent la secretariat@urbansiasociatii.ro


foto: www.birdandco.co.uk
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


2 Comentarii

 1. Urban Viorel » Un bucurestean din sectorul 6 cere in Justitie inlaturarea antenei GSM de pe bloc, din cauza radiatiilor emise said

  am July 13 2008 @ 7:45 am

  […] http://www.urbaniulian.ro/2008/07/13/un-bucurestean-din-sectorul-6-cere-in-justitie-inlaturarea-ante… Afisari: 0 « Romani in ghearele disperarii din cauza creditelor bancare – “sotul meu a incercat sa se sinucida” […]

 2. Florian said

  am July 14 2008 @ 2:44 pm

  ———- Forwarded message ———-
  From: Iulian Urban
  Date: Jul 14, 2008 2:43 PM
  Subject: Re: Referitor la radiatiile antenelor GSM
  To: Dan Florin Todoran

  Asa este, guvernantii si-au votat sporul de antena pentru ei, insa in acest timp, romanii care stau in blocurile din apropierea antenelor GSM, se imbolnavesc latent pe zi ce trece, fara sa pese nimanui de viata si sanatatea lor; de aceea firmele de telefonie mobila trebuie date in judecata si sa li se ceara sa plateasca pentru toate consecintele pe care le au radiatiile antenelor asupra oamenilor.
  Cu stima

  Urban I. Iulian
  member of American Lawyers Quarter
  member of International Association of Commercial Collectors
  member of Aca International
  member of The Ontario Society of Collection Agencies – Canada
  http://www.asistentapentruconsumatori.ro

  On 7/14/08, Dan Florin Todoran wrote:

  Buna ziua,
  In legatura cu impunerea unei taxe de poluare operatorilor de telefonie mobila si a faptului ca autoritatile afirma ca aceste antene nu emit radiatii periculoase, ar fi necesar sa ne lamureasca de ce politistii primesc un spor salarial ce poarta numele de SPOR DE ANTENA . Daca tot nu sunt nocive ce rosta are acest spor.

  Cu respect,

  Dan Florin TODORAN
  Ialomita, Slobozia,

 3. Florin Silea said

  am July 16 2008 @ 2:40 am

  Nu antenele pentru mobil sunt periculoase, ci antenele SRI

  La sfâr?itul s?pt?mânii trecute a venit în Alba secretarul de stat în Ministerul Comunica?iilor ?i Tehnologiei Informa?iei, Zoltán Somodi, pentru a discuta cu presa ?i cu primari din jude? despre eventualele pericole generate de antenele de telefonie mobil? asupra omului. MCTI – în colaborare cu Ministerul S?n?t??ii – a început o campanie de informare a opiniei publice referitoare la radia?iile electromagnetice emise de antenele GSM deoarece a constatat c? la nivelul cet??enilor exist? percep?ia gre?it? c? acestea sunt cele mai periculoase radia?ii, în contradic?ie cu rezultatele ?tiin?ifice, care indic? faptul c? de fapt acestea sunt cele mai pu?in periculoase pentru om, cele mai nocive fiind cele de radiu, urmate, în ordine, de cele ultraviolete (emise de Soare) ?i de Razele X (folosite la radiografii).

  Referitor la pericolul reprezentat de antene, Somodi a spus c? acestea pot fi periculoase dac? nu se respect? normele de securitate. În primul rând zona de protec?ie de 4 – 6 m (în func?ie de putere). Ce se întâmpl? cu locatarii de la ultimul etaj al cl?dirilor pe care sunt amplasate astfel de antene? Nimic, ei fiind cei mai proteja?i deoarece radia?iile electromagnetice se propag? pe orizontal?, nu în plan vertical, adic? la baza antenei este zon? sigur?. În plus, în ora?e fiind mai multe antene amplasate, puterea unei antene este mai mic?. În Coreea de Sud s-a ajuns ca aproape la fiecare nivel al blocurilor s? fie câte o astfel de anten? de putere misc? deoarece densitatea de telefoane mobile este mai mare decât în Europa. Conform normativelor Comisiei Europene, densitatea de putere trebuie s? nu dep??easc? 2 W/m2, or la noi m?sur?rile (în fizic?, electronic?, mecanic? se fac m?sur?ri, în tâmpl?rie, l?c?tu?erie, construc?ii se fac m?sur?tori. Dar nu trebuie s? v? face?i probleme dac? n-a?i ?tiut pân? acum aceast? subtilitate de terminologie. Pun pariu c? foarte pu?ini – inclusiv filologi cu doctorat – dintre cei care n-au avut ?ansa s? fie studen?ii regretatului ?i legendarului conf. univ. dr. Lucian Bagiu, de la Facultatea de mecanic? din Timi?oara, ?tiu diferen?a dintre m?sur?ri, m?sur?tori ?i m?suri) efectuate de c?tre Autoritatea Na?ional? de Reglementare în Comunica?ii indic? valori între 50 ?i 100 de ori mai mici decât cea maxim admis?.

  Din p?cate, nu la fel stau lucrurile în ceea ce prive?te antenele Serviciului Român de Informa?ii, Serviciului de Transmisiuni Speciale, armatei, posturilor de radio ?i de televiziune. Acestea sunt, într-adev?r, periculoase dac? sunt în apropiere, motiv pentru care angaja?ii din Palatul administrativ al jude?ului Alba au sporuri din cauza amplas?rii în zon? a antenelor SRI. Secretarul de stat a men?ionat, îns?, ?i faptul c?-n unele institu?ii s-au pl?tit ilegal astfel de sporuri pe motiv c? în zon? erau antene de telefonie mobil?, or, acestea nefiind periculoase, nu sunt incluse în actul normativ care permite acordarea acestor sporuri.

  Întâmplarea a f?cut c? în aceea?i zi postul american de televiziune ABC a transmis o discu?ie cu dr. Alfredo Quinones de la Johns Hopkins University referitoare la telefoanele mobile. Omul de ?tiin?? american a spus c? studiile de pân? acum n-au putut stabili o leg?tur? clar? între radia?iile electromagnetice emise de telefoanel mobile ?i cancer, iar studiile efectuate de europeni p?c?tuiesc prin faptul c? erau f?cute retroactiv ?i nu ?ineau cont de îmbun?t??irile tehnologice aduse telefoanelor mobile. El a recomandat îns? ca în cazul utiliz?rii intensive a telefonului mobil ?i pentru convorbiri lungi s? fie folosit? casc?.
  Florin Silea
  Articol publicat in 21 mai 2008 in siteul http://www.albanews.ro

 4. Florin Silea said

  am July 16 2008 @ 2:57 am

  Sper ca forma fara diacritice sa poata fi citita mai usor. Scuze!

  Nu antenele pentru mobil sunt periculoase, ci antenele SRI

  La sfarsitul saptamanii trecute a venit in Alba secretarul de stat in Ministerul Comunicatiilor si Tehnologiei Informatiei, Zoltan Somodi, pentru a discuta cu presa si cu primari din judet despre eventualele pericole generate de antenele de telefonie mobila asupra omului. MCTI – in colaborare cu Ministerul Sanatatii – a inceput o campanie de informare a opiniei publice referitoare la radiatiile electromagnetice emise de antenele GSM deoarece a constatat ca la nivelul cetatenilor exista perceptia gresita ca acestea sunt cele mai periculoase radiatii, in contradictie cu rezultatele stiintifice, care indica faptul ca de fapt acestea sunt cele mai putin periculoase pentru om, cele mai nocive fiind cele de radiu, urmate, in ordine, de cele ultraviolete (emise de Soare) si de Razele X (folosite la radiografii).

  Referitor la pericolul reprezentat de antene, Somodi a spus ca acestea pot fi periculoase daca nu se respecta normele de securitate. In primul rand zona de protectie de 4 – 6 m (in functie de putere). Ce se intampla cu locatarii de la ultimul etaj al cladirilor pe care sunt amplasate astfel de antene? Nimic, ei fiind cei mai protejati deoarece radiatiile electromagnetice se propaga pe orizontala, nu in plan vertical, adica la baza antenei este zona sigura. in plus, in orase fiind mai multe antene amplasate, puterea unei antene este mai mica. in Coreea de Sud s-a ajuns ca aproape la fiecare nivel al blocurilor sa fie cate o astfel de antena de putere misca deoarece densitatea de telefoane mobile este mai mare decat in Europa. Conform normativelor Comisiei Europene, densitatea de putere trebuie sa nu depaseasca 2 W/mp, or la noi masurarile (in fizica, electronica, mecanica se fac masurari, in tamplarie, lacatuserie, constructii se fac masuratori. Dar nu trebuie sa va faceti probleme daca n-ati stiut pana acum aceasta subtilitate de terminologie. Pun pariu ca foarte putini – inclusiv filologi cu doctorat – dintre cei care n-au avut sansa sa fie studentii regretatului si legendarului conf. univ. dr. Lucian Bagiu, de la Facultatea de mecanica din Timisoara, stiu diferenta dintre masurari, masuratori si masuri) efectuate de catre Autoritatea Nationala de Reglementare in Comunicatii indica valori intre 50 si 100 de ori mai mici decat cea maxim admisa.

  Din pacate, nu la fel stau lucrurile in ceea ce priveste antenele Serviciului Roman de Informatii, Serviciului de Transmisiuni Speciale, armatei, posturilor de radio si de televiziune. Acestea sunt, intr-adevar, periculoase daca sunt in apropiere, motiv pentru care angajatii din Palatul administrativ al judetului Alba au sporuri din cauza amplasarii in zona a antenelor SRI. Secretarul de stat a mentionat, insa, si faptul ca-n unele institutii s-au platit ilegal astfel de sporuri pe motiv ca in zona erau antene de telefonie mobila, or, acestea nefiind periculoase, nu sunt incluse in actul normativ care permite acordarea acestor sporuri.

  Intamplarea a facut ca in aceeasi zi postul american de televiziune ABC a transmis o discutie cu dr. Alfredo Quinones de la Johns Hopkins University referitoare la telefoanele mobile. Omul de stiinta american a spus ca studiile de pana acum n-au putut stabili o legatura clara intre radiatiile electromagnetice emise de telefoanel mobile si cancer, iar studiile efectuate de europeni pacatuiesc prin faptul ca erau facute retroactiv si nu tineau cont de imbunatatirile tehnologice aduse telefoanelor mobile. El a recomandat insa ca in cazul utilizarii intensive a telefonului mobil si pentru convorbiri lungi sa fie folosita casca.
  Florin Silea
  Articol publicat in 21 mai 2008 in siteul http://www.albanews.ro

 5. interesul public said

  am July 28 2008 @ 4:04 pm

  Spitalul de Pediatrie din Bra?ov, invadat de antene
  25 Iulie 2008
  Din cauza radia?iilor la care sunt supu?i zilnic, parlamentarii, guvernan?ii ?i func?ion?rimea aferent? celor dou? institu?ii primesc la leaf? un „spor de anten?„, din cauza radia?iilor provocate de antenele de GSM montate pe acoperi?. La Bra?ov, respectivele radia?ii nu sunt la fel de nocive. Acoperi?ul Spitalului de Pediatrie o pepinier? de antene. Practic, cei care î?i desf??oar? activitatea în cl?direa Parlamentului sau la Palatul Victoria primesc un spor de condi?ii v?t?m?toare. În baza unui studiu realizat pentru cl?direa Guvernului, speciali?tii spun c? guvernan?ii ?i ceilal?i angaja?i ar fi grav afecta?i de câmpurile eletromagnetice de radiofrecven??. La Bra?ov, se dovede?te c? respectivele radia?ii nu sunt la fel de nocive. Cadrele medicale de la Spitalul de Periatrie au interdic?ie la sporul respectiv ?i pe nimeni nu preocup?, efectele „tratamentului“ cu radia?ii asupra micilor pacien?i.

 6. Maria said

  am July 11 2011 @ 8:27 am

  Art 39 din Legea 230 /2007 in ce priveste ocuparea spatiului comun
  din cadrul unui condominiu

  “Proprietatea comun? poate fi utilizat? de c?tre ter?i, persoane fizice sau juridice, de drept public ori de drept privat, numai cu acordul majorit??ii proprietarilor membri ai asocia?iei ?i al proprietarilor direct afecta?i de vecin?tate, în baza unui contract de închiriere, de folosin?? sau de conce-siune.”

  Varianta ca sunt suficiente doar 50+ 1 semnaturi de la 50+1 proprietari este o informatie pe jumatate adeavarata dar publicata cu consecventa.

  Va multumesc

Comment RSS