Banner

PRIMARIA SECTORULUI 2 si-a platit datoriile dupa interventia U&A

Tweet this

Clientul NEO-CONS  SRL    reprezentat de echipa  de specialisti  din cadrul agentiei de colectare debite Urban si Asociatii a finalizat cu succes recuperarea creantei impotriva debitoarei PRIMARIA SECTOR 2 BUCURESTI
Daca aveti creante de recuperat de la
PRIMARIA SECTOR 2 BUCURESTI va invitam sa ne scrieti la adresa secretariat@urbansiasociatii.ro
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


2 Comentarii

 1. Urban Viorel » Cum sunt pacaliti comsumatorii romani care incheie asigurari medicale pentru calatoriile in strainatate said

  am July 7 2008 @ 4:55 pm

  […] http://www.urbaniulian.ro/2008/07/07/cum-sunt-pacaliti-comsumatorii-romani-care-incheie-asigurari-me… Afisari: 0 « Procesul impotriva Bancii Vaticanului se apropie de un verdict istoric […]

 2. Raspuns AIG Life said

  am July 10 2008 @ 1:51 pm

  În aten?ia Domnului Urban I. Iulian, avocat

  Ca urmare a sesizarii dvs. referitoare la reclama?ia domnului Fagdar Drago? suntem în m?sur? s? facem urm?toarele preciz?ri:

  1. În momentul primirii mesajului dvs. în data de 07.07.2008, în sediul nostru central nu exista înregistrat? nicio cerere de desp?gubire sau document aferent unei desp?gubiri pe num?rul de poli?a indicat – 10188548, mai mult, dl. F?g?dar nu este parte contractual? pentru poli?a de asigurare mai sus amintit?.
  2. Formularele folosite în instrumentarea unui caz de desp?gubire sunt standardizate pentru a permite colectarea rapid? ?i eficient? a datelor. Cererea propiu-zis? de desp?gubire poate fi remisa de fiecare client în orice format îns? în func?ie de evenimentele relatate este posibil s? fie solicitate detalii ?i documente noi.
  3. Formularele aferente desp?gubirilor sunt indicate în instrumentarea cazurilor semnalate, acestea sunt disponibile in sediile noastre ?i la consultan?ii de asigurare acredita?i.
  4. Cele mai multe cazuri instrumentate au loc pe teritoriul României, de aceea se prefera ca ele s? fie completate de medicul curant sau medicul de familie.
  5. Este firesc ca orice companie de asigur?ri s? condi?ioneze plata aferent? anumitor beneficii de completarea anumitor formulare, din care cel mai simplu ?i comun este cererea de desp?gubire.

  Totodat? este bine s? cunoa?te?i urm?toarele informa?ii:

  1. Imediat ce am primit mesajul dvs. am luat leg?tura cu agentul nostru d-na. Otilia Mitache – prin intermediul Managerului de Agen?ie pentru a gr?bi submiterea documentelor necesare acestui caz.
  2. Evaluarea oric?rui caz de desp?gubire se realizeaza pe baza unui minim de documente ?i formulare medicale (cele solicitate de Agent, dna. Otilia Mitache). În func?ie de cantitatea ?i calitatea informa?iilor primite se pot solicita informa?ii noi, de aceea este bine ca toate documentele solicitate ini?ial precum ?i orice alte documente care au leg?tura cu cazul respectiv sa ne fie puse la dispozi?ie din primul moment.
  3. Suntem dispu?i s? accept?m documente completate de c?tre medici din alte ?ari singura rug?minte fiind aceea de a fi completate în limba englez?.
  4. De?i, conform condi?iilor contractuale, obligativitatea de a submite aceste documente este exclusiv a clientului, în situa?ia în care exist? date de contact putem interveni în mod oficial rugând diferite institu?ii s? ne furnizeze informa?iile necesare.
  5. Spenectomia sau îndep?rtarea chirurgical? a splinei apare cu o frecven?? deosebit? în accidentele abdominale superioare – în acest caz dac? este vorba de un accident (eventual rutier) avem nevoie de mai multe detalii privind producerea lui – de obicei acestea se g?sesc în raportul de eveniment întocmit de Poli?ie.
  6. Din modul de relatare al clientului dvs. reiese faptul c? dânsul leag? plata unor beneficii existente pe o poli?? de via?? individual? de decontarea cheltuielilor de spitalizare. În situa?ia de fa?? este vorba de o asigurare de via?? individual? care ofer? beneficii conform sumelor asigurate alese pentru zilele de spitalizare respectiv pentru interven?iile chirurgicale, în func?ie de gravitatea acesteia. Poli?a amintit? nu este o asigurare de s?n?tate care s? deconteze integral plata anumitor servicii medicale. În acest moment AIG Life Asigur?ri România S.A. nu comercializeaz? asigur?ri de s?n?tate.

  Cu deosebit? considera?ie,

  Costin Nedelcu

  Coordonator Departamentul Subscriere AIG Life Asigur?ri România S.A.

Comment RSS


PRIMARIA SECTORULUI 2 si-a platit datoriile dupa interventia U&A

Tweet this
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: