Atentie s-a deschis procedura insolventei impotriva TIROL BUSINESS PROMOTION S.R.L.

Tweet this

Impotriva debitorului TIROL BUSINESS PROMOTION S.R.L.
s-a deschis procedura insolventei in dosarul 13299 - 2014-07-15
aflat pe rolul Tribunalului Bucuresti
Daca aveti bani de recuperat de la aceasta firma va invitam sa ne scrieti urgent la secretariat@urbansiasociatii.ro
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


2 Comentarii

 1. Urban Viorel » Reclama inselatoare a bancilor ramane nesanctionata de CNA si ANPC insa poate fi stopata de Justitie said

  am July 7 2008 @ 2:43 pm

  […] http://www.urbaniulian.ro/2008/07/07/reclama-inselatoare-a-bancilor-ramane-nesanctionata-de-cna-si-a… Afisari: 0 « Asociatia celor pagubiti de taxa de poluare auto vor sa deschida un proces colectiv […]

 2. Raspuns CNA said

  am July 24 2008 @ 1:05 pm

  ———- Forwarded message ———-
  From: Antonela
  Date: Jul 24, 2008 1:27 PM
  Subject: Raspuns de la CNA
  To: iulian.urban@gmail.com

  Stimate domnule Iulian Urban,

  Va trimitem in attachment raspunsul la adresa dumneavoastra.

  Cu stima,

  Presedinte

  Rasvan Popescu

  C?tre: Domnul Iulian Urban

  iulian.urban@gmail.com

  Stimate domnule Iulian Urban,

  V? mul?umim pentru adresa dumneavoastr?, înregistrat? la Consiliul Na?ional al Audiovizualului cu num?rul 9516/09.07.2008 ?i v? comunic?m urm?toarele:

  Dup? cum probabil ?ti?i, Autoritatea Na?ional? pentru Protec?ia Consumatorilor a demarat pe parcursul ultimelor luni o ampl? ac?iune de control ?i analiz? în domeniul serviciilor bancare din România, tocmai în vederea combaterii aspectelor pe care le men?iona?i.

  De altfel, în acest scop, aceea?i institu?ie a fost, în 2007, ini?iatoarea Legii 363/2007 privind combaterea practicilor incorecte ale comercian?ilor în rela?ia cu consumatorii ?i armonizarea reglement?rilor cu legisla?ia european? privind protec?ia consumatorilor, la care face?i referire în adresa dumneavoastr?.

  ANPC este autoritatea care poate întreprinde investiga?ii la sediul persoanelor juridice în cauz? ?i poate constata caracterul în?el?tor al anun?urilor publicitare difuzate.

  Institu?ia noastr? se poate pronun?a numai asupra difuz?rii pe posturile de radio ?i de televiziune a anun?urilor publicitare ?i poate interveni doar atunci când exist? înc?lc?ri evidente ale legii, sesizate de autorit??ile competente.

  În m?sura în care ve?i primi un r?spuns din partea Autorit??ii Na?ionale pentru Protec?ia Consumatorilor v? rug?m s? ni-l transmite?i, pentru a-l putea analiza ?i pentru a lua m?suri în consecin??.

  Cu stim?,

  Pre?edinte,

  R?svan Popescu

 3. Iulian Urban said

  am July 24 2008 @ 1:08 pm

  ———- Forwarded message ———-
  From: Iulian Urban
  Date: Jul 24, 2008 1:08 PM
  Subject: Fwd: Raspuns de la CNA
  To: bucuresti@opc.ro, biroupresa@anpc.ro

  Catre ANPC

  D-lui Vlaicu

  Stimate domn, urmare a acestui material scris de mine
  http://www.urbaniulian.ro/2008/07/07/reclama-inselatoare-a-bancilor-ramane-nesanctionata-de-cna-si-anpc-insa-poate-fi-stopata-de-justitie/#comment-7614
  Am primit raspunsul atasat de la CNA care spune ca dvs. trebuie sa derulati o investigatie in acest sens si raspunsul sa il comunicati dansilor pentru a lua masura de interzicere a rularii acestor reclame.

  Astept raspunsul dvs.

  Urban I. Iulian
  member of American Lawyers Quarter
  member of International Association of Commercial Collectors
  member of Aca International
  member of The Ontario Society of Collection Agencies – Canada
  http://www.asistentapentruconsumatori.ro

  ———- Forwarded message ———-
  From: Antonela
  Date: Jul 24, 2008 1:27 PM
  Subject: Raspuns de la CNA
  To: iulian.urban@gmail.com

  Stimate domnule Iulian Urban,

  Va trimitem in attachment raspunsul la adresa dumneavoastra.

  Cu stima,

  Presedinte

  Rasvan Popescu

 4. Spot Bancpost oprit de la difuzare said

  am July 24 2008 @ 2:37 pm

  ———- Forwarded message ———-
  From: Liliana Stoica dep. Comunicare CNA
  Date: Jul 24, 2008 1:47 PM
  Subject: raspuns de la CNA
  To: iulian.urban@gmail.com

  C?tre: Domnul Iulian Urban

  iulian.urban@gmail.com

  Stimate domnule Iulian Urban,

  Consiliul Na?ional al Audiovizualului, întrunit în ?edin?? public? în data de 22.07.2008, a analizat reclama?ia dumneavoastr? (înregistrat? la C.N.A. cu nr. 9516/09.07.2008) precum ?i raportul de monitorizare întocmit de direc?ia de specialitate a C.N.A. ?i v? comunic? urm?toarele:

  Membrii Consiliului au constatat c? spotul publicitar „Creditul imediat” oferit de Bancpost a fost promovat f?r? a fi respectate dispozi?iile privind informarea corect? prev?zute de art. 3, alin. 2 din Legea Audiovizualului ?i condi?iile de difuzare a publicit??ii prev?zute de art. 114, alin. 1, lit. d din Codul de reglementare a con?inutului audiovizual. În consecin??, Consiliul a dispus intrarea de îndat? în legalitate în privin?a spotului publicitar „Creditul imediat”, în sensul punerii de acord a informa?iei oferite, în mod verbal, publicului prin spot cu informa?iile afi?ate pe ecran.

  Cu considera?ie,

  Pre?edinte

  R?svan Popescu

Comment RSS