ICCJ. Administratorul care este si asociat nu poate contesta revocarea sa din func?ie

Tweet this

Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie a hot?rât c? asociatul administrator al unei societ??i, nici din perspectiva calit??ii de asociat, nici din aceea a calit??ii de administrator ?i nici m?car din aceea de ter?, nu are voca?ie s? atace hot?rârile A.G.A., întrucât nu întrune?te cerin?ele de procedibilitate prev?zute de art. 132 alin. (2), (4), ori (3), dup? caz, din Legea nr. 31/1990. În acest sens, Înalta Curte a ar?tat c?, de vreme ce în conformitate cu dispozi?iile art. 132 alin. (4) din Legea nr. 31/1990, administratorul asociat nu are dreptul de a vota în cadrul adun?rilor generale în care administra?ia sa este pus? in discu?ie, el nu are dreptul s? conteste nici revocarea sa din func?ie ?i numirea noilor administratori sau a directorului general, numirea noilor persoane fiind rezultatul firesc al m?surii revoc?rii. În caz contrar, dac? s-ar admite dreptul asociatului administrator de a contesta numirea administratorului care l-a succedat, s-ar ajunge la situa?ia de a fi lipsit? de efecte chiar revocarea din func?ie. (Decizia nr. 3915 din 13 noiembrie 2013 pronun?at? în recurs de Sec?ia a II-a civil? a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie având ca obiect anulare hot?râre AGA)
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Comments are closed


ICCJ. Administratorul care este si asociat nu poate contesta revocarea sa din func?ie

Tweet this
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: