ICCJ. Nepronun?area asupra acord?rii cheltuielilor de judecat?

Tweet this

Inalta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie a hot?rât c? instan?a de judecat? nu se poate dezinvesti de cererea formulat? de o parte în proces, decât exclusiv prin actul de dispozi?ie al aceleia?i p?r?i în sensul renun??rii la judecat? sau la drept, ori prin solu?ionarea pe fond sau pe excep?ie. În acest sens, Înalta Curte a precizat c? dac? una dintre p?r?i a formulat o cerere expres? cu privire la acordarea cheltuielilor de judecat?, cerere la care nu a renun?at în mod expres, este nelegal? hot?rârea prin care instan?a re?ine c? nu s-a formulat o astfel de solicitare, luând în considerare exclusiv aspectele vizate în încheierea de dezbateri de la ultimul termen de judecat?, în cadrul c?rora partea nu a f?cut nicio referire la cererea de acordare a cheltuielilor de judecat?, aceast? hot?râre fiind dat? cu înc?lcarea principiului disponibilit??ii ?i a dispozi?iilor art. 246 C. proc. civ. (art. 406 NCP). (Decizia nr. 253 din 29 ianuarie 2014 pronun?at? în recurs de Sec?ia a II civil? a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie având ca obiect preten?ii)
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Comments are closed


ICCJ. Nepronun?area asupra acord?rii cheltuielilor de judecat?

Tweet this
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: