ICCJ s-a pronuntat intr-o speta a Urban si Asociatii. Competen?a solu?ion?rii cererii de str?mutare pe motiv de b?nuial? legitim?

Tweet this

alta Curte de Casa?ie ?i Justi?ie a hot?rât c?, în cazul unei contesta?ii la executarea silit? început? dup? intrarea în vigoare a noului Cod de procedur? civil?, cererea de str?mutare întemeiat? pe motivul de b?nuial? legitim? se judec? în conformitate cu dispozi?iile art. 142 alin. 2 din noul Cod de procedur? civil?, conform c?rora, în situa?ia în care dosarul a c?rei str?mutare se cere se afl? pe rolul unei judec?torii sau unui tribunal din circumscrip?ia acesteia, aceast? cerere se va solu?iona de curtea de apel. (Decizia nr. 198 din 22 ianuarie 2014 pronun?at? de Sec?ia I civil? a Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie având ca obiect conflict negativ de competen??)
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Comments are closed