Bancpost pierde irevocabil la Tribunal: Un client are marj? de dobând? zero

Tweet this

Ini?ial, clientul avea o dobând? calculat? de BancPost la 7%, pe baza normelor sale interne.Îns?, dup? apari?ia OUG 50 în anul 2010, b?ncile au fost obligate la o nou? modalitate de calcul, mai transparent?, inclusiv la creditele în derulare: dobânda de referin?? pentru moneda creditului (Libor, Robor, Euribor) la care se adaug? o marj? fix? a b?ncii, trecut? foarte clar în contract.

BancPost a f?cut ce au f?cut mai multe b?nci din România: nu a redus dobânda ?i a crescut marja fix?. Dobânda intern? a b?ncii, de 7%, a fost transformat? într-o dobând? format? din Libor (0,2%)la care a adaugat o marj? de 6,7%.

Clienta nu a fost de acord cu aceast? modificare, a refuzat s? semneze actele adi?ionale, ?i a dat în judecat? banca. Cazul a fost judecat în Timi? ?i, în final, Tribunalul Timi? i-a dat dreptate, a decis c? marja de dobând? este zero iar clienta trebuie s? primeasc? banii înapoi, atât pentru dobânda pl?tit? anterior b?ncii, cât ?i pentru comisionul de administrare. Iat? decizia Tribunalului:

“Respinge recursul declarat de recurenta S.C. Bancpost S.A. ca nefondat. Admite recursul formulat de recurenta Botoroga Ramona. Modific? în parte sentin?a civil? nr.8447/13.06.2013 a Judec?toriei Timi?oara, pronun?at? în dosarul nr.783/325/2013 în sensul c?: Admite în totalitate ?i petitele 1, 2 ?i 6 ?i par?ial petitul 5, respectiv: Constat? ca fiind abuzive clauzele prev?zute la art.4.1, 4.2, 4.3 ?i 4.6 din contractul de credit ipotecar nr. HL 14594/10.08.2007, referitoare la „indicele de referin?? al b?ncii”, ca modalitate de calcul a formulei dobânzii ?i implicit nulitatea acestora. Constat? ca fiind abuzive clauzele prev?zute la art.4.11 lit.b, 5.5 ?i 8.1 alin.9 din contractul de credit ipotecar nr. HL 14594/10.08.2007, privind comisionul de administrare de 0,10% din soldul creditului ?i implicit nulitatea acestora. Oblig? recurenta pârât? S.C. Bancpost S.A. la restituirea c?tre recurenta reclamant? Botoroga Ramona a sumelor încasate începând cu data de 15.01.2010 ?i care reprezint? diferen?a dintre dobânda stabilit? în primul an de 5,35% ?i dobânda lunar? perceput? de banc? dup? primul an de creditare. Oblig? recurenta pârât? S.C. Bancpost S.A. la restituirea c?tre recurenta reclamant? Botoroga Ramona a sumelor încasate cu titlu de comision de administrare începând cu data de 15.01.2010 ?i pân? la data de 04.02.2014, ?i dispune eliminarea acestui comision din contractul de credit ipotecar nr. HL 14594/10.08.2007 începând cu data de 04.02.2014. Respinge petitul 4 al cererii de chemare în judecat? ca neîntemeiat. Men?ine în rest dispozi?iile sentin?ei recurate. Oblig? recurenta pârât? S.C. Bancpost S.A. la plata c?tre recurenta reclamant? Botoroga Ramona a sumei de 4.000 lei cu titlu de cheltuieli de judecat?. Irevocabil?”.

A?adar, clienta BancPost pl?te?te acum o dobând? de doar 0,2%. Rata la credit a sc?zut de la 400 la 200 de euro. În plus, banca trebuie s? i înapoieze 15.000 de euro.
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Comments are closed


Bancpost pierde irevocabil la Tribunal: Un client are marj? de dobând? zero

Tweet this
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


1 Comentariu pana acum»

 1. popescu said

  am December 11 2014 @ 2:42 pm

  Buna ziua!
  Am un credit ipotecar in chf la OTP contractat in 2007. Sunt intr-o situatie similara doamnei Botoroaga inainte de proces, deoarece am refuzat sa semnez actele aditionale pe care banca OTP in urma OUG50/2010. Am depus o reclamatie pe motiv ca marja bancii este incorecta, calculata la fel ca in articol. Mi s-a raspuns evaziv, fara ca ceva concret sa se intample. Era specificat pe hartii faptul ca in cazul refuzului, actul aditional continand noile modificari, este intra in vigoare.
  Spuneti-mi, va rog, ce trebuie sa fac pentru eliminarea marjei bancii?
  Multumesc mult.

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: