Succes DNA : Marcel Straut condamnat la 10 ani inchisoare cu executare si confiscarea totala a averii

Tweet this

Succes DNA : Marcel Straut condamnat la 10 ani inchisoare cu executare si confiscarea totala a averii in cel mai mare dosar de frauda, inselaciune si spalare de bani din INDUSTRIA PUBLICITATII din Romania!

G?sit vinovat pentru 3 capete de acuzare!
Delapidare în form? continuat? (fapt? s?vâr?it? în perioada septembrie 2008 – martie 2009 în dauna SC Bigger Creative Services SRL: 10 ani de închisoare.
Complicitate la delapidare (fapt? s?vâr?it? la data de 10 martie 2009 în dauna SC Bigger BTL SRL): 10 ani de închisoare.
Sp?lare a banilor în form? continuat?: 3 ani de închisoare.
În perioada septembrie 2008 – martie 2009, Marcel Str?u?, în calitate de reprezentant legal al Grupului Bigger (agen?ie de publicitate), ?i-a însu?it suma total? de 1.855.620 de euro din conturile unor societ??i comerciale – membre ale Grupului Bigger, asupra c?rora avea personal drepturi de administrare sau care erau administrate de o alt? persoan? din cadrul aceluia?i grup, sum? de bani pe care a folosit-o în interes personal.

"Ingineria"

În scopul de a-?i asigura venituri într-un cuantum cât mai mare, pentru a întârzia plata furnizorilor de servicii media ?i pentru a evita blocarea conturilor Grupului Bigger, în cursul lunii februarie 2009, Marcel Str?u? a indus în eroare reprezentan?ii unei societ??i comerciale – principalul furnizor de servicii media al grupului ?i a încheiat cu ace?tia o conven?ie prin care recuno?tea datoria de 12.058.710 lei (aprox. 3.000.000 euro) a grupului c?tre aceast? firm? ?i se obliga s? o achite. În realitate, o parte din ace?ti bani ?i-i însu?ise deja, în diferite tran?e, începând cu septembrie 2008 ?i pân? în martie 2009.

DNA: Banii, transfera?i în conturile personale

Procurorii DNA spun c? pentru a crea aparen?a de legalitate a sumelor de bani pe care le-a dobândit pe nedrept, în aceea?i perioad?, inculpatul a transferat suma total? de 1.800.000 de euro din conturile Grupului Bigger în conturile de?inute sau controlate de inculpat în România pe baza unor opera?iuni comerciale fictive efectuate de inculpat prin intermediul mai multor societ??i comerciale tip off – shore pe care le controla.
Partea v?t?mat? SC Media Direction SRL s-a constituit parte civil? în procesul penal cu suma de 19.913.154,74 lei, reprezentând prejudiciul cauzat prin în?el?ciune ?i penalit??ile aferente. În vederea recuper?rii acestei pagube, procurorii au instituit sechestru asigur?tor asupra unor sume de bani apar?inând inculpatului. Dosarul a fost înaintat spre judecare la Tribunalul Bucure?ti.
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Comments are closed