Banner

Chirurg francez de origine român? ii da dreptate senatorului Urban: „Medicii de la stat sunt du?manii reformei: le place ?efia ?i ?paga”

Tweet this

Cu o experien?? de peste 30 de ani în chirurgie, dintre care 20 în Occident, vorbe?te ?i mânuie?te bisturiul în acela?i timp, f?r? s? clipeasc?. O s?pt?mân? pe lun?, medicul Ciprian Vâjeu, ortoped specialist în chirurgia coloanei vertebrale, se rupe de familie ?i de munca sa de la Clinique du Parc din Fran?a ?i vine în România, pentru a face opera?ii pe coloana vertebral? unice în ?ar?.

?i mâine s-ar întoarce definitiv în ?ar? dac? s-ar schimba sistemul, dar m?rturise?te trist c?, dup? 20 de ani, a g?sit lucrurile la fel cum le-a l?sat. Spune c? doar mediul privat ar mai putea schimba ceva. Acum, când oamenii au ie?ti în strad? înfl?c?ra?i ini?ial de discu?iile asupra privatiz?rii S?n?t??ii, a revenit în Bucure?ti pentru câteva zile, pentru a opera.

Medicul Ciprian Vâjeu vorbe?te într-un interviu acordat în exclusivitate pentru EVZ despre ?ocul pe care l-a avut când a luat contact cu Occidentul, despre sistemul din Fran?a ?i lipsurile celui românesc, despre ?pag?, reform? ?i dragoste de ?ar?.

EVZ: Care au fost primele impresii despre sistemul medical din Occident?
Ciprian Vâjeu:
Când am ajuns în Belgia, am sim?it c? trec de la epoca de piatr? la cea de metal. Saltul de la ortopedia anilor ’90 din România, care era "basic", redus? la fracturi, la cea din Belgia, a însemnat ?ocul de a afla c? ?oldul ?i genunchiul se pot înlocui, c? se poate face chirurgia coloanei la ordinea zilei.

În Fran?a m-am stabilit dup? doi ani, în 1992. De atunci lucrez într-o clinic? privat?, Clinique du Parc, unde astfel de interven?ii sunt ceva obi?nuit.

Este adev?rat c? medicii str?ini sunt profesioni?ti dar reci?

Acolo, medicina se face tipizat, dup? protocoale, nu ca la noi, dup? ureche. Prima mea impresie a fost c? toat? lumea face acela?i lucru, într-o cantitate mare.

La Ploie?ti, medicii lucrau de la 9 pân? la 2 dup?-amiaz?, dup? care erau pe pârtiile de ski. În Vest, chirurgii st?teau 10-12 ore în spital, iar la sfâr?it nu î?i mai vine s? surâzi. De aceea cred românii c? sunt reci.

Dup? atâ?ia ani, v-a?i reîntors în ?ara natal?. Dorul de ?ar? v-a adus înapoi?

Am sim?it c? trebuie s? dau ceva ??rii pentru care am lucrat 10 ani. De?i nu a fost u?or, pentru c? m-am zb?tut trei ani ca s? ob?in drept de liber? practic? de la Ministerul S?n?t??ii.

În 2009, când plecau 3.000 de medici din ?ar?, erau la minister 15 dosare ale unor str?ini care voiau s? fac? medicin? aici. E foarte greu pentru str?ini s? vin? în România, am fost tratat de parc? veneam din Africa.

"La Timi?oara am pus prima protez? de disc"

În ce spital a?i profesat când v-a?i întors?
În 2009, am lucrat la Spitalul Jude?ean din Drobeta-Turnu Severin. Inten?ia mea era s? vin la un spital de stat, accesibil tuturor. La acel spital, care este o epav?, lucram doar sub tutela unui chirurg care nu f?cea ce fac eu.

Prima protez? de ?old din ora? am pus-o în 2010, în condi?iile în care, în Occident, aceste opera?ii se fac din 1954. Am f?cut un fel de voluntariat, dar este imposibil ca str?in s? lucrezi într-un spital de stat în ?ar?.

A?a c? a?i plecat la Timi?oara...
Am plecat la Clinica Athena din Timi?oara, unde am pus prima protez? de disc din România, dar ?i multe proteze de ?old, de genunchi. Dar pentru mine ?i pentru mul?i bolnavi era greu s? ajung? în Timi?oara, a?a c? m-am mutat la Spitalul Delta din Bucure?ti, unde vin de câte ori este nevoie de mine.

În noiembrie anul trecut, am pus a doua protez? discal?, iar azi (n.r. - luni), a treia protez?, unui pacient de 35 de ani, culmea, francez care lucreaz? în România.

Ce înseamn? opera?ia de înlocuire a discului?
Opera?ia const? în înlocuirea discului bolnav cu o protez? care este introdus? pe cale abdominal?. În asta const? unicitatea - abordul abdominal, ca la cezarian?. În ?ar? se fac doar opera?ii de fixare a vertebrelor, care sunt invalidante. În România am f?cut trei astfel de opera?ii, iar în total, 300. Interven?ia cost? 5.000 de euro ?i nu este decontat? de asigur?ri, fiind considerat? o opera?ie de ordinul celor estetice. Chirurgia coloanei este Cenu??reasa sistemului. La 22 de milioane de români sunt nici 30 de neurochirurgi care opereaz? pe coloan?, unul la 700.000 de pacien?i.

"De când a devenit Szigetul referin?? în medicin??"

A?i zis c? nu v? întoarce?i pentru bani. Care este onorariul primit în România?
Nu vin pentru bani, dac? ar exista astfel de speciali?ti la col? de strad? eu a? sta la mine în Fran?a. Delta m? pl?te?te cu 1.000 de euro, în timp ce în Fran?a câ?tig 5.000 de euro într-o s?pt?mân?. Plus c? m? cost? 300 de euro avionul, plus cazarea ?i mâncarea la hotel, plus c? vin cu instrumentele mele, care mai cost? 30.000-40.000 de euro.

Exist? o satisfac?ie "ascuns?"?

De departe, satisfac?ia este mult mai mare în România decât în Fran?a. În ??rile occidentale, bolnavul se consider? o ma?in? care intr? într-un garaj ca s? îi schimbi piesele ?i s? ias? impecabil ?i cu 10 ani garan?ie. Ei bine, chirurgia nu este a?a, pacientul mai scâr?âie ?i e nemul?umit. Românii, în schimb, ?i se ?tie c? sunt exigen?i, au o recuno?tin?? extraordinar? fa?? de medic: b?trânele pe care le repar în 20 de minute m? pup? c? încep s? se deplaseze. Dar, v? zic, este o opera?ie banal?.

Care nou? ni se pare fabuloas?...

Eu încerc s? demistific asta. Lumea nu este informat? despre opera?iile care se pot face aici, românii se duc în Ungaria, la Sziget s? se opereze la coloan? ?i, scuza?i-m?, de când a devenit Ungaria referin?? în medicin?? La Timi?oara, am avut în plan s? st?vilesc plec?rile la Sziget ?i am ?i reu?it în doi ani s? fac asta.

"M-am zb?tut trei ani ca s? ob?in drept de liber? practic? de la Ministerul S?n?t??ii. Am fost tratat de parc? veneam din Africa."

CIPRIAN VÂJEU, chirurg spinal ?i ortoped

VIZIUNE

Solu?ia pentru sistemul românesc ar fi împ?r?irea banilor între stat ?i privat, per caz, pentru a spori concuren?a


Chirurgul francez Ciprian Vâjeu spune c? ar fi dispus s? se întoarc? definitiv în ?ar? ?i mâine, dac? medicina nu s-ar mai face haotic, dup? ureche. Optimismul scade când începe s? vorbeasc? despre mo?tenirea ceau?ist? din spitale.

"Spitalele jude?ene ?i dispensarele pe care le-am l?sat în urm? acum 20 de ani sunt neschimbate. Este inacceptabil în 2012 s? mai existe saloane cu 6-8-10 bolnavi, asta nu exist? nic?ieri în lumea civilizat?", e ferm medicul.

"Parazitul numit casa de asigur?ri împarte prost banii"

Pentru ca un sistem s? func?ioneze bine, este nevoie de bani, dar, cum taxele nu mai pot cre?te, sistemul privat poate fi o gur? de oxigen. Ceea ce nu înseamn? privatizarea total?, ci împ?r?irea echitabil? a banilor între spitalele de stat ?i cele private.

Cum banii ar r?mâne aceia?i, ar cre?te automat concuren?a între prestatorii de servicii, ceea ce ar însemna ca oamenii s? aleag? mai mult privatul, iar medicii de la stat s? nu mai m?nânce aceea?i pâine. "Exist? un parazit între pacient ?i medic, ceea ce numi?i casele de asigur?ri, care distribuie fondurile ineficient. Banii ar trebui dirija?i în func?ie de num?rul de cazuri. Dac? Spitalul Delta are 1.000 de cazuri, s? i se ramburseze atât, dac? spitalul jude?ean opereaz? în 3 ani 3.000 de bolnavi, se închide. O clinic? trebuie gestionat? ca buzunarul unei familii: nu ai bani, nu cumperi", spune medicul.

De?i s-au închis spitale, nu este suficient. "Câte s-au închis, 3-4? Sunt unele spitale care nu aduc niciun leu. Un chirurg care face 3 opera?ii pe s?pt?mân? sau pe lun?, un ginecolog care asist? la 10-12 na?teri pe lun? trebuie descalifica?i", exemplific? Vâjeu.

Medicul de la stat nu vrea s? ias? din rutina dulce a ?p?gii


Du?manii "privatiz?rii" sunt chiar medicii de stat, crede el, care "nu au stof? de privat" ?i nu vor s? ias? din rutina dulce a ?p?gii. "Sistemul privat înseamn? o alt? hain? pentru medici. Trebuie s? se dezobi?nuiasc? de faptul c? sunt singuri pe mo?ie ?i c? nu e nimeni ca ei. Plus c? trebuie s? comunici cu bolnavul, pentru c? hot?rârea chirurgical? nu o ia doctorul. Dar nu po?i s? ai stof? de privat dac? în facultate profesorul a fost cu biciul pe tine. E vorba de modelele insuflate", crede medicul francez.

?paga nu va mai avea via?? lung?, prevede chirurgul. "Obiceiul banilor în buzunar va mai dura câ?iva ani. Bolnavul va cere factur? ca la privat, iar dac? medicul de la stat nu-i d?, ziua urm?toare nu se va mai duce la el. Iar doctorii care condi?ioneaz? interven?iile de bani sunt comercian?i cu s?n?tatea", spune chirurgul.

De?i scandalul autohton al privatiz?rii a pornit de la Urgen?e, medicul francez consider? c? totul a fost gre?it în?eles. "Nic?ieri priva?ii nu accept? servicii de urgen??. Privatul înseamn? f?r? weekend-uri, pe când urgen?ele sunt 24/24, 7/7. În plus, în medicina de urgen??, cheltuielile sunt mari ?i greu de amortizat. E posibil s? intre ambulan?e private, dar nu vor fi unit??i de primiri urgen?e private", consider? chirurgul.

CARIER?

Deschiz?tor de drumuri în chirurgia coloanei


 • Medicul Ciprian Vâjeu a absolvit UMF"Carol Davila" din Bucure?ti, în 1983. A lucrat înc? din timpul facult??ii ca asistent medical la Spitalul Floreasca, la ortopedie.

 • În perioada 1986-1990, a profesat la Spitalul Jude?ean de Urgen?? din Ploie?ti, unde s-a ocupat de chirurgie ortopedic?, traumatologie ?i chirurgia membrelor inferioare.

 • În ultimii ani petrecu?i în România, a fost medicul unui mare club de gimnastic? din Ploie?ti ?i astfel a luat contact cu lumea medical? european?. Dup? mineriada din iunie 1990, a plecat odat? cu un val masiv de români s? fac? medicin? de calitate în Belgia, la un spital privat.

 • În 1992 s-a c?s?torit cu o fran?uzoaic? ?i s-a mutat la Clinique du Parc, un spital privat din ora?ul francez Perigueux.

 • Din dorin?a de a da ceva înapoi ??rii care l-a format, în 2009 s-a reîntors în ?ar? s? opereze, la Spitalul Jude?ean din Drobeta Turnu-Severin ?i apoi la Clinica Athena din Timi?oara, unde a efectuat prima opera?ie de înlocuire a discului vertebral cu o protez?.

 • Din noiembrie 2010, colaboreaz? cu Spitalul Delta din Bucure?ti, unde a efectuat alte dou? opera?ii de acest tip ?i alte interven?ii ortopedice.


Citi?i mai mult: Chirurg francez de origine român?: „Medicii de la stat sunt du?manii reformei: le place ?efia ?i ?paga” - EVZ Special > EVZ.ro http://www.evz.ro/detalii/stiri/exclusiv-chirurg-francez-de-origine-romana-medicii-de-la-stat-sunt-dusmanii-privatizari-96197.html#ixzz1ju5o5VRh
EVZ.ro
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


2 Comentarii pana acum»

 1. asistentapentruconsumatori.ro said

  am November 30 -0001 @ 12:00 am

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.
  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 2. vrajitorul.eu said

  am November 30 -0001 @ 12:00 am

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: