Banner

Cum procedeaz? BCR ca s? “rezolve” problema contractelor de credit f?r? consultarea clien?ilor

Tweet this

Mar?i, 07 Septembrie 2010 11:13http://www.antitepari.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=60575:cum-procedeaz-bcr-ca-s-qrezolveq-problema-contractelor-de-credit-fr-consultarea-clienilor&catid=1:ultimile-tiri&Itemid=78

Clien?ii BCR cu contracte de credit în derulare sunt a?tepta?i la ghi?eele b?ncii, în perioada 13-19 septembrie 2010, pentru semnarea actelor adi?ionale prin care respectivele contracte s-ar alinia, potrivit reprezentan?ilor b?ncii, la prevederile OUG nr.50/2010. „Mobilizarea general?” este valabil? pentru clien?ii cu contracte de credit/descoperit de cont, încheiate înainte de 21.06.2010.

Din informa?iile cuprinse în invita?ia transmis?  de BCR reiese c? prezentarea la ghi?eu este pur formal?, întrucât actele adi?ionale sunt deja redactate dup? „inspira?ia” bancherilor. De men?ionat este faptul c? nu se acord? nicio ?ans? clien?ilor de a-?i exprima opinia ?i de a-?i negocia dobânzile sau comisioanele, cu toate c? sunt parteneri contractuali cu drepturi egale.

În spiritul acestei idei, Adrian Matei, unul dintre cititorii ANTITEPARI.ro, ne-a relatat într-o scrisoare deschis? dificult??ile cu care se confrunt? clien?ii în rela?ia cu BCR:

„Atat în mesajul SMS primit pe telefonul mobil cât ?i în notificarea scris? primit? de clien?i, BCR ne invit? în perioada 13 – 19 septembrie la sedii pentru alinierea contractelor la OUG 50/2010. Aceasta perioad? reprezint? ultimele 7 zile din cele 90 oferite creditorilor de OUG 50/2010 pentru asigurarea conformit??ii contractelor cu dispozi?iile ordonan?ei.

În aceast? perioad? trebuie s? lu?m actele adi?ionale ?i s? comunic?m op?iunea de acceptare sau neacceptare a noilor condi?ii. De?i am încercat personal în timpul legal s? ob?in actele adi?ionale, cu 30 de zile înainte de aplicare, angaja?ii creditorului nu mi le-au pus la dispozi?ie. Mi-au sugerat s? vin când am fost notificat, în perioada 13 – 19 septembrie.

Daca luam în considerare ca 18 – 19 septembrie sunt sâmb?t? ?i duminic?, consumatorii au la dispozi?ie doar 5 zile pentru a se alinia prevederilor Ordonan?ei. Este imposibil ca în 5 zile creditorul s? ofere consumatorilor sute de mii de acte adi?ionale. Exist? posibilitatea ca anumi?i consumatori s? nu intre în posesia actelor adi?ionale, datorit? aglomera?iei sau a unei organiz?ri defectuoase a creditorului.

Este ilegal ca un consumator s? aib? la dispozitie doar 1 – 5 zile pentru a primi actele adi?ionale ?i a comunica op?iunea de acceptare sau neacceptare.
Conform OUG 50/2010, BCR avea obliga?ia ca înainte de expirarea celor 90 de zile din termenul oferit de Ordonan??, cu cel putin 30 de zile înainte de acest termen limit? (20 septembrie) s? trimit? consumatorilor actele adi?ionale.

Banca Comercial? Român? se comporta într-un mod abuziv fa?? de consumatori. Prin invocarea acceptului tacit în notific?ri ?i înc?lcarea OUG 50/2010 referitoare la perioada în care trebui? s? ofere actele adi?ionale, exercit? presiune asupra consumatorilor, limitându-le semnificativ capacitatea de a lua o decizie în cuno?tin?? de cauz?.

Din informatiile pe care le am, majoritatea b?ncilor au trimis clien?ilor actele adi?ionale, numai BCR nu a trimis”, ne-a sesizat Adrian Matei, in scrisoarea deschis?.

Fie c? semna?i sau nu, actul adi?ional intr? în vigoare „prin acceptare tacit?”

Mai mult, „în cazul nesemn?rii actului adi?ional la contractul de credit/descoperitul de cont, modific?rile men?ionate mai jos intr? în vigoare prin acceptare tacit?, în condi?iile legii”, se men?ioneaz? în comunicarea BCR.

Mul?i dintre clien?ii institu?iei de credit ?i-au exprimat deja dezacordul, pe forumurile dedicate persoanelor nemul?umite de abuzurile sistemului bancar din România, fa?? de atitudinea BCR de a-i pune în fa?a faptului împlinit.

V? prezent?m în continuare principalele modific?ri ale contractelor de credit pe care clien?ii BCR vor fi nevoi?i s? le semneze, indiferent dac? sunt sau nu de acord cu ele, a?a cum reiese din informa?iile furnizate de reprezentan?ii b?ncii:

1. Modul de calcul al dobânzii


„Pentru contractul de credit, rata dobânzii va fi raportat? la fluctua?iile indicilor de referin?? independen?i, ROBOR (pentru creditele acordate în Lei), EURIBOR (pentru creditele acordate în EUR), LIBOR (pentru creditele acordate în USD).

Indicii de referin?? vor fi f?cu?i publici în toate unitatile teritoriale BCR, precum ?i pe site-ul oficial al BCR la adresa www.bcr.ro. Astfel, dobânda de referin?? din contractul dumneavoastr? de credit va fi format?, conform noilor prevederi legale, prin însumarea valorii indicelui ROBOR/LIBOR/EURIBOR cu valoarea diferen?ei dintre dobânda de referin?? aplicabil? în baza prevederilor contractuale ?i indicele ROBOR/LIBOR/EURIBOR.

La valoarea dobânzii astfel calculate se va ad?uga marja fix? din contractul dumneavoastr? de credit. Prin urmare, dobânda va fi egal? cu valoarea indicelui ROBOR/LIBOR/EURIBOR + marja (format? din valoarea diferen?ei dintre dobânda de referin?? aplicabil? în baza prevederilor contractuale ?i indicele ROBOR/LIBOR/EURIBOR plus marja fix? din contract).

Cele de mai sus nu se aplic? în perioadele în care dobanda prevazut? în contractul de credit este fix?. Pentru descoperitul de cont, rata dobânzii va fi raportat? la fluctua?iile indicelui de referin?? independent, ROBOR 3M.

Indicele de referin?? va fi f?cut public, la sedii ?i pe site-ul oficial al b?ncii, astfel c? ve?i cunoa?te, în orice moment, evolutia dobânzii la credit.

Indicele ROBOR 3M este rata anual? de referin?? a dobânzii interbancare pentru depozitele în lei plasate la termen pe trei luni, publicat? de BNR pe pagina de internet a acesteia ?i pe pagina sistemului de difuzare a informa?iei Reuters „ROBOR” la ora 11.00 antemeridian (ora României).

Indicele de referin?? ROBOR se va revizui în prima zi lucr?toare bancar? a lunilor Ianuarie, Aprilie, Iulie ?i Octombrie, acesta fiind cel stabilit ?i publicat de BNR în ultima zi lucr?toare a lunii precedente datei în care revizuirea se efectueaz?”.

2. Comisioane ?i costuri


În ceea ce prive?te structura de comisioane ?i costuri prev?zut? în contractul de credit/descoperit de cont, reprezentan?ii BCR se mul?umesc s? comunice doar faptul c? „va respecta prevederile OUG nr.50/2010”. În plus, se men?ioneaz? c? „orice modificare ulterioar? a valorii acestora va fi posibil? doar cu acordul dumneavoastra, exprimat prin semnarea unui act adi?ional la contractul de credit/descoperit de cont”.
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


7 Comentarii pana acum»

 1. io said

  am September 8 2010 @ 7:53 pm

  ce se intampla daca cineva nu e de acord cu actul aditional? fiind obligati prin lege sa schimbe contractul .. ce s eintampla?

 2. Intrebari si raspunsuri pentru clientii bancilor said

  am September 9 2010 @ 3:14 pm

  fundamente economice

  Trimis de ING_OUG50 la 9 Septembrie 2010 12:57:42

  Stimata doamna,

  Am urmarit cu deosebit interes raspunsurile pe care le-ati oferit celorlalti participanti la dezbatere. Argumentele aduse de dvs., in contextul in care este formulata OUG50 in momentul de fata sunt, sa zicem, pertinente.
  Eu as vrea, totusi, sa dau o alta dimensiune ratiunii pentru care noile rate ale dobanzilor ING au fost calculate astfel. Aceasta noua dimensiune este cea legata de “fundamentele economice” ale stabilierii acestor noi rate de dobanda.
  In primul rand, pe modelul de calcul permis de ordonanta, rata dobanzii ar putea fi calculata de banca si astfel:
  RD = MARJA (veche) + (EURIBOR 12m)^3, adica “la puterea a 3-a”.
  Sunteti de acord ca rata dobanzii ar putea fi calculata si astfel? Asta, de vreme ce ea este “RAPORTATA” la un anumit indice de referinta si nu “DIRECT PROPORTIONALA”, sa zicem.
  Opinia mea este ca noua rata a dobanzii ar trebui asezata pe fundamente economice, mai exact costul de procurare a resurselor din care banca acorda credite. Sunt de acor sa existe “transparenta”, insa modul in care ING se pune la “adapostul” unor marje (de profit, practic) de 6% la euro, de exemplu, este absolut ABUZIV in contextul previziunilor evolutiei indicilor de referinta.
  Spre exemplu, eu as putea propune, ca si client, la adapostul prevederilor ordonantei urmatoarea formula de calcul:
  RD = MARJA (veche) + ln (2.25 + EURIBOR), adica logaritm natural, ceea ce, in cazul meu, ar rezulta intr-o rata a dobanzii de:
  RD = 3,75 + 1.3 = 5.05%
  Formula respecta intru totul prevederile ordonantei, adica:
  – Exista o marja fixa
  – Marja nu se majoreaza
  – Marja din contract este pastrata
  – Rata dobanzii este “RAPORTATA” la EURIBOR, intr-adevar, intr-un fel mai ciudat, fara fundamente economice, dar este RAPORTATA.
  Problema este, in fapt, exact acest cuvant “RAPORTATA” care exprima intr-o maniera foarte vaga faptul ca rata dobanzii trebuie sa fie CUMVA “legata” de EURIBOR.
  Faptul ca ING a ales o operatiune simpla (si avantajoasa pentru ei) adica ADUNAREA a INCA “un procent” fix NU inseamna ca rata dobanzii e RAPORTATA la EURIBOR.
  Va multumesc si am rugamintea sa comentati rationamentul meu.

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 14:10:02

  In primul rand va multumesc pentru ca ati urmarit dezbaterea si de asemenea va multumesc pentru apreciere. Din pacate nu prea pot fi de acord cu rationamentul Dvs. Doabanda nu ar putea fi calculata nici dupa formule matematice care sa ridice EURIBOR sau orice alt indice, la puterea a treia, nici prin aplicarea formulelor logaritmului natural, dintr-un considerent foarte simplu: contravin prevederilor OG 50 prin faptul ca nu asigura transparenta si nu sunt usor verificabile! Credeti Dvs. ca un client cu pregatire medie ar putea sa verifice usor modul de calcul al dobanzii daca s-ar aplica o asemenea formula? Nemaivorbind de faptul ca nici nu va intelege despre ce e vorba de la bun inceput, prin urmare contractul de credit ar reprezenta o necunoscuta de la inceput! De altfel, daca pastram proportiile, rata dobanzii nu ar putea fi calculata prin incalcarea anumitor limite, deci, nici ridicarea la puterea a treia, nici inmultirea cu 3 si nici alte formule care ar ridica ata dobanzii nu ar putea fi aplicabile, caci ar deveni evident abuzive. Aici mai functioneaza si sistemul de cerere/oferta din piata, astfel ca bancile care ar aplica astfel de metode de calcul s-ar autoelimina ca necompetitive si cu un numar mare de dosare de anulare a clauzelor ca abuzive. Iar daca toate bancile ar adopta o astfel de metoda, ar fi date in judecata toate. OG insa permite clientului sa refuze, si aici cred ca va interveni mecanismul de reglare. Daca pentru creditele in derulare importante vor fi negocierile si apoi calea de reactie aleas de catre client, in ceea ce priveste noile credite, altele vor criteriile, inclusiv cele competitionale.

  • in raspuns doamnei avocat

  Trimis de ING_OUG50 la 9 Septembrie 2010 14:57:41

  In parte, ma asteptam la raspunsul dvs. Am insa cateva obiectii: 1. exemplul ipotetico-anecdotic prezentat de mine cu functia logaritm natural este la fel de “verificabil” ca si adunarea procentului de 2.25%. Fiecare are un calculator acasa, probabil si poate aplica o functie, chiar daca nu intelege DE CE… SINGURA problema care apare, in fapt, sunt exact acele “fundamente economice” de care vorbeam. 2. Referitor la celalalt argument adus de dvs. cu raoprtul cerere/oferta, tin sa remarc faptul ca banca aplica majorarea peste niste marje deja ridicate, adica in special contractelor existente, continuand sa ofere pe piata credite noi aplicand o marja semnificativ mai redusa. In rest, se poate continua acest rationament la nesfarsit si vom putea gasi in permanenta argumente pro so contra. In opinia mea, formularea legiuitorului in ceea ce priveste art. 37 al ordonantei este cel putin…sa zic slaba (ca sa nu folosesc alt termen). Consider ca modalitatea de eliminare a echivocului era explicitarea termenului “raportat” la capitolul “definitii”. Cat despre lit. a) a art. 37, parerea mea este ca ar fi trebuit sa sune cam asa: “Rata dobanzii este compusa dintr-o marja fixa, care nu se va modifica pe perioada de derulare a contractului si o parte variabila care se poate modifica direct proportional cu variatia indicilor de referinta. In cazul contractelor aflate in derulare, partile urmeaza a stabili impreuna, prin negociere, o marja fixa care sa nu depaseasca valoarea medie a marjelor pentru produsele existente ale bancii, exprimate in aceeasi moneda.” Va multumesc inca o data pentru explicatii si pentru faptul ca ati agreat o discutie de principiu cu membrii grupului ING.

  volksbank dobanda fixa credit garantat

  Trimis de Mihaela Petre la 9 Septembrie 2010 12:39:07

  Buna ziua

  am un imprumut de nevoie personale garantat (cu ipoteca) la Volksbank, pentru 25 de ani cu dobanda fixa.
  Conform OUG 50/2010 am primit propunerea de a modifica contractul si a beneficia de dobanda variabila.
  Planul de rambursare, parte integranta a contractului nu poate fi modificat decat cu acordul partilor.
  Daca refuz oferta Volksbank de dobanda variabila, in acord cu OUG50 banca are puterea de a modifica unilateral contractul?

  Multumesc!

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:55:58

  banca nu poate modifica unilateral contractul.

  Schimbare loc de munca si venit neanuntate

  Trimis de AL la 9 Septembrie 2010 12:32:10

  Va rog sa imi psuneti in cazul in care nu am anuntat banca de modificarea locului de munca si a venitului de 2 ani, cu toate ca in contract se mentioneaza instiintarea bancii, ce se poate intampla?
  In conditiile generale ale contractului spune ca banca are dreptul sa imi rezilieze contractul si sa ma oblige sa inapoiez creditul.
  Poate face acest lucru?
  Mentionez ca nu am restante

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:55:04

  teoretic, contractul este legea partilor, astfel ca orice clauza prevazuta in contract poate fi pusa in aplicare. Practic, ma indoiesc ca vi se va intampla ceva, bancile au probleme mult mai serioase la acest moment

  disputa

  Trimis de Roxana la 9 Septembrie 2010 12:29:05

  d-na avocat.. cum se poate ca la calcularea marjei fixe sa se ia in considerare o dobanda de referinta despre care ANPC-ul si Instantele au declarat ca este ilegala, abuziva si pentru care eu am contestat-o si o contest in continuare?!

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:52:56

  dobanda de referinta ca si indice variabil netransparent a fost declarat ilegal. Raportarea la dobanda de referinta valabila la momentul 21 iunie este o valoare fixa, ce trebuie sa fie expres indicata de banca la momentul la care o includ in calculul noii dobanzi.

  rata brd

  Trimis de ciprian muntean la 9 Septembrie 2010 12:24:17

  buna ziua, am contractat un credit auto de la brd pt achizitionarea unui auto logan, in 2006. in contract se stipula ca dupa 4 ani, comisionul de rambursare anticipata devine 0, fata de 3% in primii 4 ani. cf oug 50, ar trebui sa am 1%, pentru ca inca mai am 6 ani de contract. este normal sa nu beneficiez de prevederea initiala ce ma avantaja si sa am de acum 1%? mi se pare absurd!

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:50:40

  nu stiu in ce masura vi se aplica prevederile OG 50, avand in vedere ca nu cunosc conditiile de creditare. sa inteleg ca aveti un credit de nevoi personale cu dobanda fixa- caci doar la acestea se aplica comisionul de rambursare de 1%, sau un credit mobiliar? ati garantat cu insasi masina achizitionata sau aveti un garant? daca imi dati mai multe detalii, va pot raspunde inclusiv pe pagina de internet a societatii de avocatura

  Act Ad. de aliniere la oug50/2010

  Trimis de Eugen la 9 Septembrie 2010 12:15:51

  Buna ziua,
  Constat ca la BCR se trec in actul ad. mai mult negocieri cu clientii si nu se specifica niciunde in act ca prezentul act este o aliniere la oug50/2010; In schimb se mizeaza pe acordul tacit al ordonantei, clientul fiind obligat sa accepte continutul actului aditional fara a-si putea da acordul.
  1. Cum se poate refuza acest act?
  2. Nu este un abuz din partea bancii?
  3. Potrivit oug50/2010 actul nu ar trebui sa fie nul? (Art.95: (4) Se interzice introducerea in actele aditionale a altor prevederi decat cele din prezenta ordonanta de urgenta.
  Introducerea in actele aditionale a oricaror altor prevederi decat cele impuse de prezenta ordonanta de urgenta sunt considerate nule de drept.).
  Multumesc.

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:44:07

  Din pacate sunteti in eroare. Actul aditional poate fi refuzat de catre client in termen de 15 zile de la data la care ati primit notificarea de la banca. REfuzul trebuie exprimat in scris si inregistrat la registratua bancii sau trimis prin posta cu confirmare de primire.

  Credit Prima Casa BRD

  Trimis de Ionut la 9 Septembrie 2010 12:15:18

  Buna ziua dna adescu. am fost chemat de BRD sa semnez act aditional la un contract de credit Prima Casa. Am sunat si mi s-a spus ca nu se aplica reducerea comisionului de rambursare la Prima Casa, pentru ca la acest credit nu exista comision. Insa mi s-a spus ca BRD va introduce in actul aditional un comision de 50 Euro pentru orice informatie despre credit pe care doresc sa o primesc. Nu mi se pare corecta aceasta masura de retorsiune. Ce parere aveti, cum ar trebui sa procedez?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:40:57

  art. 36 din OG 50 da posibilitatea bancii de a incasa un comision unic pentru servicii prestate la cererea clientului. dar tot ordonanta prevede ca banca e obligata sa informeze clientul, astfel ca la acest moment solicitati in scris explicatii legate de calificarea juridica a comisionului de 50 de euro, dupa care faceti o reclamatie la ANPC pentruincalcarea prevederilor OG 50 in sensul celor de mai sus, avand in vedere ca acest comision nu poate fi incadrat in prevederile art. 36

  Art 37, alin b din OUG 50/2010 e degeaba?

  Trimis de David Dumitru la 9 Septembrie 2010 12:13:44

  In art. 37, alin b) din OUG 50/2010 se specifica urmatorul lucru: ” marja dobanzii poate fi modificata doar ca urmare a modificarilor legislative care impun in mod expres acest lucru”. Daca marja in contract este specificata clar ca fiind 1.9 p.p., e normal ca in actele aditionale sa fie modificata la 8.9 p.p, fara ca majorarea de marja sa fie precizata expres in nici o lege? Nu cumva ar trebui tinut cont si de acest alineat care coroborat cu aliniatul a) ne da o dobanda formata din EURIBOR + marja existenta in contract?

  Multumesc!

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:35:36

  Este doar usor interpretabil, dar referinta art. 37 din contract se refera la marja fixa stabilita in contract in acord cu OG 50, nu la marjele stabilite in baza altor reglementari juridice.

  credit nevoi pers cu ipoteca la otp in CHF

  Trimis de cristi la 9 Septembrie 2010 12:13:04

  am un credit in chf la otp din data de 05.2008 in care se precizeaza ca rata dobanzii curente este de 6,99% si ca dobanda este variabila in conformitate cu politica bancii si ca POATE FI MODIFICATA IN MOD UNILATERAL DE CATRE BANCA LUAND IN CONSIDERARE VALOAREA DOBANZII DE REFERINTA PT FIECARE VALUTA,FARA A EXISTA CONSINTAMANTUL CLIENTULUI.
  ESTE O CLAUZA ABUZIVA SAU NU?
  DACA EU AM DOBANDA VARIABILA NU ERA NORMAL SA-MI SCADA DOBANDA PE MASURA CE LIBOR CHF A SCAZUT IN TOT ACEST TIMP

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:32:44

  Aveti dreptate, este abuziva, si a devenit nula de drept in baza OG 50. Aceasta clauza este insa nula si in baza Legii 193/2000, coroborata cu OG21/1992, asa cum a fost modificata prin OUG 174/2008. Nu sunteti singurul care aveti in contract astfel de clauze, si ele pot reprezenta un caz serios de anulare in baza reglementarilor mentionate

  credit imobiliar BCR/oug 50/2010

  Trimis de Diana C la 9 Septembrie 2010 12:06:59

  creditul imobiliar este totuna cu credit ipotecar? legea 190/1999 privind creditul ipotecar pt investitii imobiliare este aplicabila in cazul unui credit imobiliar? daca nu, exista o alta lege speciala in acest sens?

  multumesc anticipat

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:29:55

  creditul ipotecar este cel acordat in vederea achizitionarii unui bun imobil, urmand ca suma imprumutata sa fie garantata cu insasi bunul achizitionat. creditul imobiliar este un credit contractat in orice scop, un credit de nevoi personale, care este garanta cu o ipoteca asupra unui bun imobil aflat deja in proprietate. vedeti si og 85/2004, precum si OG 21/1992, care are reglementari generale cu privire la contractele inclusiv de creditare. Daca imi spuneti mai concret care e problema, va pot face o trimitere mai concreta, neexistand o lege speciala care sa reglementeze creditul imobiliar, cu exceptia codului civil si regulile de drept comun.

  Comision de acordare

  Trimis de Dan Mateescu la 9 Septembrie 2010 12:06:53

  Buna ziua,

  In contractul meu de credit, comisionul de acordare este de 1000 de euro si este inclus ca un procent in DAE (deci il platesc in fiecare luna).
  Acest comision de acordare devine ilegal prin oug 50.
  Am dreptul de a-mi fi scos din DAE si de a-mi fi returnat ce am platit pana acum?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:23:14

  comisionul de acordare a fost legal pana la aparitia OG 50 , si cum legea nu retroactiveaza, nu se mai poate cere returnarea retroactiva a unui comision incasat.

  Credit de nevoie personale cu ipoteca

  Trimis de Irina la 9 Septembrie 2010 12:06:27

  Am un credit cu dobanda variabila de 5,7%, care s- marit fara un act aditional la 6, 99%. In contract nu apare specificata marja bancii. Am dedus atunci ca marja=5.7%-libor(2008). rata nu a fost actualizata cf libor (3% a ajuns in 2 ani la 0.22). Ce sanse am sa imi recuperez banii dati in plus ? Ce ar trebui as fac a.i. rata actuala sa fie 5.7%-Libor(2008)?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:18:42

  sa va recuperati mai greu, dar se poate face o actiune in anularea clauzelor ca abuzive ! Si atunci putem discuta! In ce priveste momentul prezent, puteti negocia cu fermitate noile conditii de calcul ale dobanzii. Fara sa uitti ca intai sa refuzati propunerea bancii!

  • Rasp

  Trimis de Irina la 9 Septembrie 2010 13:22:43

  Multumesc frumos pentru raspuns!

  Euribor

  Trimis de George la 9 Septembrie 2010 12:04:32

  Dupa formula BCR transmisa prin scrisoare, calculul se va face astfel: EURIBOR+(DOB.REFERINTA-EURIBOR)+2.55PP
  Din matematica primara pe care am invatat-o asta inseamna: Euribor-Euribor = 0 deci Euribor se anuleaza din formula, ramanand doar Dob. Referinta + 2.55 pp adica sa cum am acum. Este legal ce face BCR?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:15:35

  asa cum am mai raspuns, e vorba de dobanda de referinta de la momentul intrarii in vigoare a OG 5- minus EURIBOR valabil tot la acea data.

  formula de calcul ING

  Trimis de Danut la 9 Septembrie 2010 12:03:36

  Buna ziua,
  intrebarea mea este urmatoarea:
  este legala formula de calcul a dobanzii propusa de ING EUIBOR+(marja adaugata)+marja fixa din contract.
  formula veche era: rata de referinta interna + marja din contract.
  avand in vedere ca exista majrja fixa in contract deja introducerea noii marje fixe de 2.25% este conforma cu OUG 50/2010 ?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:12:50

  algoritmul de calcul adoptat de ING nu este el in sine nelegal. OG 50 nu interzice calculul marjei fixe prin raportare la marja existenta sau la alta valoare fixa. Problema principala este ca din modul de calcul al marjei fixe, care are in vedere faptul ca actualmente EURIBOR ajuns la o cota foarte mica, va duce o data cu cresterea acestui indice de referinta variabil la o crestere mare a dobanzii. Formulele de calcul adoptate sunt doar de natura a duce la un nivel mare al dobanzii in sine, dar nu contravin intrinsec dispozitiilor legale.

  Credit de nevoi personale cu Ipoteca

  Trimis de Ionel la 9 Septembrie 2010 12:02:32

  Am un imprumut de nevoi personale cu ipoteca. Ma intereseaza daca actionez banca in instanta pentru clauze abuzive, mai pot cere dezmebrarea ipotecii, in cazul in care vreau sa vand o parte din teren?
  Multumesc pentru raspuns

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:07:29

  actionarea in judecata a bancii nu are neaparat legatura cu ipoteca. Ipoteca poate fi radiata doar in anumite situatii, iar daca asupra terenului integral exista o ipoteca de grad I in favoarea bancii, ma indoiesc ca veti putea sa o radiati partial. Uzual nu se pot tranzactiona imobilele ipotecate, decat cu acordul creditorului si in conditiile in care se plateste suma pentru care s-a inscris ipoteca.

  credit raiffesen CHF

  Trimis de Maya la 9 Septembrie 2010 12:01:34

  am luat un credit in franci elvetieni , luat acum 2 ani cu dobanda fixa(4,6%) in primul an , apoi variabila.Pentru ca rata a crescut foarte mult am cerut un scadentar pentru ratele platite pana acum , precum si sa ni se explice cum se calculeaza efectiv rata lunara , pentru ca in scadentar apar pe langa rata si dobanda si alte plati..Banca a refuzat sa ne prezinte acel scadentar , spunand ca nu putem afla ce am platit in urma , decat ce mai avem de platit, iar pentru rubrica de alte plati , am primit acelasi raspuns, nu ne pot spune ce comisioane cuprinde acel alte plati.ce putem face?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:02:41

  reclamatie la ANPC

  marja

  Trimis de Vestemeanu la 9 Septembrie 2010 12:01:12

  eu am in prezent o marja fixa, stabilita la semnarea contractului de credit nr. ____ in articolul 5, punctul 5.1 litera a) iar aceasta este de 2 p.a, marja care mi-a fost aplicata de la data contractarii creditului si pana in prezent. Mentionez ca NU SUNT DE ACORD CU O EVENTUALA MODIFICARE A ACESTEIA intrucat legea spune clar ca aceasta nu se poate modifica decat conform art. 37 litera b), “marja dobânzii poate fi modificat? doar ca urmare a modific?rilor legislative care impun în mod expres acest lucru; si neexistand nici o modificare legislativa care sa sustina o eventuala majorare a acesteia, solicit ca aceasta sa fi e mentinuta constanta pe TOATA DURARATA DERULARII CREDITULUI, eventual se va putea micsora conform OUG 50/2010 , art. 37, litera c).
  Deci dobanda corecta si legala va trebui sa fie : EURIBOR + marja negociata la data acordarii creditului, respectiv EURIBOR + 2 pa, in cazul contractului meu.
  Poate banca sa modifice aceasta marja fara acordul meu?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 13:00:44

  marja despre care vorbeste art. 37 din ordonanta nu este marja initial negociata. Nu inseamna ca nu poate fi tot acel procent, ci doar ca e putin probabil sa ramana asa, avand in vedere ca dispozitia legala nu impune asa ceva. Marja la care se face referire va fi la acest moment negociata, in cazul in care dvs. va exprimati refuzul de a accepta proprunerea bancii, asa cum va fi ea formulata.

  • euribor+2???

  Trimis de adrian la 9 Septembrie 2010 13:22:40

  Sa imi arati si mie te rog contractul dintre tine si banca unde ei au trecut negru pe alb indicele EURIBOR si dobanda de doar 2 %. Daca imi vei spune ca era dobanda bancii e altceva, dar nu cred sa ai un contract semnat in care calculul sa fie functie de Euribor.

  • aa..

  Trimis de pt adrian la 9 Septembrie 2010 13:44:56

  mai intai citeste tot, proceseaza si apoi posteaza! era vb ca OUG 50/2010 prevede euribor + 2 pp

  Credit nevoi personale BCR

  Trimis de George la 9 Septembrie 2010 11:54:01

  Din discutiile televizate si de pe forumuri am inteles ca bancile, ca sa nu piarda bani, vor sa introduca banii pe care ni-i luau prin comisionul de risc (eliminat prin OG 50) in alt tip de comision (neeliminat prin OG 50). Intrebarea mea este: Cum putem determina banca sa nu perceapa acel comision sub forma altui tip de comision? Daca refuzam sa semnam actul aditional este una din variante?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:56:47

  modul de calcul al dobanzii va trebui sa fie foarte clar si transparent, astfel ca in situatia in care vi se introduc comisioane noi in contract, sau dobanda se calculeaza prin raportare la altceva decat marjele permise de lege, indiferent cum vor fi denumite, refuzati, in scris, neechivoc si cu inregistrarea in termen a notificarii, semnarea unui astfel de document.

  contract abuziv v.b.

  Trimis de marian c. la 9 Septembrie 2010 11:30:56

  am un imprumut cu dobinda fixa din anul2007….la 2 luni de la extragerea imprumutului am fost anuntat printr-un plic ca rata creste datorita fluctuatilor pe piata internationala( rata initiala=245 euro/luna,281 euro rata noua/luna) rata pe care am platit-o pina in februarie 2010,la ghiseul bancii am fost anuntat ca trebuie sa semnez ceva pentru scaderea ratei,am luat legatura cu cea care mi-a lucrat contractul si mi-a zis ca suntem printre cei norocosi care se micsoreaza rata la 250 euro/luna,am semnat foarte repede un probabil act aditional,pe care nici macar nu am primit un exemplar sa venim dupa o saptamina sa-l ridicam am uitat de el pur si simplu bucurindu-ma foarte mult de scaderea ratei,am mai trecut pe la fata de la banca si mi-a transmis sa aduc acel act de acasa ca la ei este mai greu sa-l gaseasca act pe care eu nu il am pina acum dar pe data de 20 trebuie sa platesc rata SUNT INTR-O MARE INCURCATURA SI NU STIU PUR SI SIMPLU CE SA MAI FAC V-A IMPLOR DATI-MI AI MIE UN RASPUNS CE SA MAI FAC IN ACEASTA SITUATIE!!!!!!!!!!!!!!!!!! MULTUMESC ANTICIPAT

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:54:23

  sa inteleg ca actul prin care s-a micsorat dobanda a fost semnat in februarie? atunci e simplu, va duceti la banca si faceti dvs. cerere sa vi recalculeze dobanda in functie de prevederile OG 50. Daca aditionalul l-ati semnat acum, dupa data de 21.06, trebuie in primul rand sa faceti cerere scrisa la banca sa vi se elibereze un exemplar a actului aditional semnat in data de…, apoi faceti sesizare la ANPC pentru incalcarea OG 50, avndu-se in vedere incalcarea flagranta a mai multor dispozitii:nelinierea dobanzii la noile prevederi, neindicarea modalitatii de calcul, refuzul de a vi se elibera un exemplar al actului aditional semnat etc.

  proces colectiv

  Trimis de Diana C la 9 Septembrie 2010 11:30:20

  procesul colectiv este reglementat in legislatia romana? care sunt avantajele/dezavantajele unui proces colectiv/proces individual?

  multumesc anticipat

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:49:23

  nu exista o reglementare legala a notiunii de “proces colectiv”. Bineinteles insa ca nu exista o interdicitie in promovarea unei actiuni de catre mai multe persoane, si nici numarul acestora nu este limitat de lege. Avantajele sunt legate de costuri, in primul rand, si aici ma refer nu numai la onorariul de avocat care poate fi uneori foarte mic, in functie de numarul de persoane, dar si la taxele de timbru, care se achita pe cerere, nu pe numar de reclamanti. Mai exista si avantajul presiunii asupra paratului, precum si avantajul opozabilitatii sentintei. Dezavantajele tin de organizare si logistica, gestionarea unor astfel de dosare fiind o operatiune mai greoaie decat in cazul dosarelor promovate individual. Evident insa ca in situatii cum este cea actual creeata, indicat este sa se mearga pe actiuni promovate colectiv.

  grafice de rambursare

  Trimis de elvis75 la 9 Septembrie 2010 11:06:06

  daca am semnat graficul de rambursare dupa ce mi s-a marit dobanda de la 5,7 la 6,99 mai pot cere sa mi se aplice marja din momentul semnarii contractului ?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:42:44

  in primul rand nu-mi spuneti la ce moment a operat aceasta marire de dobanda. Deoarece nu spuneti nimic de vreun act aditional, tind sa cred ca inainte de data intrarii in vigoare a ordonantei, situatie in care in mod cert puteti cere alinierea la noile dispozitii legale. Daca aceasta marire ar fi operat dupa 21.06 a.c., atunci depinde ce ati semnat, caci un simplu grafic nu e nici pe departe suficient prin prisma OG 50.

  Alpha Bank a introdus in noua marja si o parte din

  Trimis de dan79 la 9 Septembrie 2010 10:44:39

  Desi a fost deja sanctionata de ANPC, cel putin in cazul meu pentru perceperea abuziva a comisionului de risc, banca doreste acum ca macar o parte sa fie inclus in noua marja(caci altfel nu inteleg cum au calculat). Daca banca, la stabilirea marjei nu respecta nici macar interpretarea ANPC, credeti ca banca ar putea fi sanctionata?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:39:05

  da, normal ca poate fi sanctionata, exista prevederi si sanctiuni exprese pentru aceste cazuri in ordonanta 50. Daca a mai fost sanctionata si in trecut pentru nerespectarea ordonantei, si in continuare nu se conformeaza acesteia, se poate ajunge, conform dispozitiei legale, chiar la dispunerea unor masuri complementare de suspendare a activitatii de creditre a bancii.

  restructurarea creditului

  Trimis de EUUUUU la 9 Septembrie 2010 10:26:51

  Tocmai mi-am restructurat un credit din 2008 luat in CHF. L-am restructurat in Euro. Mi-au scris pe constract ca banca m-a imprumutat cu 90.000 de CHF din care mai am de rambursat 100.000 (suma reprezinta doar creditul in sine, nu ceea ce voi plati eu in 35 de ani). Cum e posibil asa ceva? Le-am cerut explicatii si angajatii sucursalei n-au stiut sa-mi explice cum au facut calculul cei din centrala.

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:36:31

  solicitati un raspuns in scris legat de modul de calcul.

  marhja fixa

  Trimis de otilia la 9 Septembrie 2010 10:11:22

  Am un credit de nevoi personale cu ipateca, euro, dobanda viariabila.

  tinand cont de Oug 50 / 2010, banca poate modiofica marja fixa dincontractul initial, in sensul cresterii. aduca ei au introdus diferenta dintre dobanda de referinta a bancii si euribor, in aceasta noua marja, fara a fi intrebata, fara a semna vreun act aditional. Ce sanse exista ca dobanda noua sa fie marja fixa din contractul initial + euribor?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:35:09

  am mai raspuns la aceasta intrebare: cu un negociator foarte bun

  act aditional

  Trimis de Stefan V. la 9 Septembrie 2010 09:52:34

  Am un credit BCR de nevoi personale cu ipoteca luat in 2007. Am primit notificarea de la bcr cum ca in perioada 13-19 septembrie sa ma prezint la sediul bancii pentru a semna actul aditional. Am depus o sesizare ca nu sunt de acord cu modificarile prevazute in aceasta notificare. In momentul in care am sa ma prezint la sediul bancii pentru a intra in posesia actului aditional, care sunt drepturile mele? Pot lua actul aditional acasa pentru a putea face o notificare punctuala pe baza noului act aditional? In cazul in care cei de la banca nu ma lasa sa plec cu AA pentru a-l studia acasa ce ar mai ramane de facut? Pot sa sun la cei de la OPC pt solutionare?

  Va multumesc anticipat si astept raspunsul dumneavoastra.

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:33:43

  In cazul in care deja ati comunicat in scris bancii ca nu sunteti de acord cu AA, intrati in faza de negociere. Aveti dreptul sa studiati AA acasa, iar banca e obligata sa va puna la dispozitie actul. Va puteti adresa ANPC pentru orice neregula pe care o constatati.

  Comision de acordare, restituirea sumelor platite

  Trimis de Mihai Pavel la 9 Septembrie 2010 09:47:56

  Buna ziua,

  In ce masura poate este acoperita de OUG 50 cererea de restituire a comisionului de acordare a creditului? Acesta nu este specificat in OUG 50. In draftul Actului aditional primit de la banca in sectiunea in care se prezinta situatia costurilor din momentul acordarii creditului acesta este “uitat”. Acest lucru ma face sa cred ca se incearca ceva smecherie.

  De asemenea are sanse de reusita o cerere de restituire a sumelor incasate suplimentar de catre banca datorita necorelarii in trecut a ratei dobanzii cu indicele dobanzii de referinta?

  Multumesc anticipat

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:31:03

  Nu se poate solicita restituirea unor comisioane percepute de banca anterior intrarii in vigoare a ordonantei. Aceasta reglementare nu retroactiveaza. In ce priveste necorelarea in trecut a dobanzii cu indicii variabili de referinta, trebuie verificata formularea din contractul Dvs. si, in cazul in care se indeplinesc conditiile, se poate invoca nerespectarea OG 21/1992 in ceea ce priveste explicitarea in contract a dobanzii. Daca situatia e sustenabila juridic si se indeplinesc conditiile impuse pentru calificarea ca si clauza abuziva, se poate solicita chiar si o anulare in baza Legii 193/2000.

  aliniere la oug 50/2010

  Trimis de Rodica la 9 Septembrie 2010 09:47:12

  Mi s-a spus sa ma prezint intre 13-19 pentru alinierea contractului de credit la oug 50/2010 si daca nu semnez e acceptare tacita.
  Intrebare: eu am un credit cu dobanda variabila..care nu variaza un functie de un indice bancar afisat pe site-ul bnr(euribor, robor,..) ci in finctie de numarul de zile intarziere. In contract e stipulat ca am comision de rambursare anticipata.
  Ce se intelege in acest caz prin aliniere la oug 50/2010 ?Creditul teoretic o sa devina cu rata fixa…? Iar daca ramane variabil …dispare comisionul de rambursare anticipata..? Cum se ajunge sa se calculeze o marja fixa ? Se ia maja fixa din ofertele de pe piata de acum?Actul aditional se face astefel incat ceea ce exista sa aiba o forma…care sa respecte legea..si in acelasi timp banca sa nu-si micsoreze profitul..sau se tine cont si de client?
  Actul aditional exista cand tu ajungi la banga…sau se naste in urma unei negocieri intre client si banca?
  Ce se intampla daca nu esti de acord cu actul aditional?
  Multumesc pentru raspunsuri

  Raspunde

  Formular de refuz Alpha Bank

  Trimis de dan79 la 9 Septembrie 2010 09:31:40

  Cei de la Alpha Bank, care nu sunt de acord cu prevederile actului aditional trebuie sa semneze un formular de refuz pus la dispozitie de banca. Dar prin semnarea acelui formular de refuz clientul se obliga sa aduca in termen de 5 zile adeverinta de salariat si fisa fiscala. Nu considerati ca este un abuz al bancii?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:23:45

  Ba da. Categoric trebuie sa refuzati semnarea unui act aditional/formular ce excede prevederilor ordonantei.

  cum procedam daca nu suntem de acord?

  Trimis de cristina la 9 Septembrie 2010 08:42:12

  BCR m-a notificat printr-o scrisoare sa ma prezint intre 13-19 sept pentru alinierea contractului de credit la oug 50/2010 si daca nu semnez e acceptare tacita. Ce se intampla daca acel act aditional depaseste cadrul oug 50/2010 si contine mai multe clauze modificate decat cele impuse de lege, astfel devenind o modificare de termeni practic impusa de banca sub amenintarea “accptarii tacite”. Cum procedam in momentul in care mergem la banca si nu vrem sa semnam actul aditional – ca sa nu se considere acceptare tacita?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:22:36

  Trebuie in mod obligatoriu sa va exprimati in scris refuzul de a semna actul aditional. Refuzul de a semna se va inregistra la registratura bancii sau va fi trimis prin posta cu confirmare de primire, astfel incat refuzul sa fie fara echivoc inclusiv in ceea ce priveste comunicarea lui catre banca in interiorul unui termen de 15 zile de la data la care ati primit notificare (atentie, nu de la data la care ati fost invitati sa va prezentati la banca)

  BCR

  Trimis de buscemi la 9 Septembrie 2010 08:05:03

  In urma unei notificari scrise trimise la BCR, am fost sunat de banca care imi ofera scaderea dobanzii variabile de la 10,8(adica 8,9+1,9pp) la Euribor+6,75%. Oferta lor de pe piata este pentru clientii cu istoric este de Euribor+5,25%, dar ei afirma ca este doar pentru clientii noi, propunandu-mi si aceasta oferta insa doar cu refinantare. Este discriminare. Sa ma adresez ANPC? Pot sa solicit cu fermitate sa mi se acorde Euribor+5,25% in calitate de client vechi cu istoric sau sa cer aplicarea prevederilor OUG 50/2010, adica euribor+1,9pp -marja fixa din contract?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:21:21

  Pentru a putea ajunge la faza de negociere, trebuie in primul rand sa refuzati propunerea de modificare a contractului sau de refinantare a creditului in mod expres. Bineinteles ca puteti face propuneri bancii pe orice formula doriti Dvs. si puteti in cadrul acestor negocieri sa adoptati o atitudine chiar … foarte ferma! Si explicita! Vreau sa mai fac o precizare: ordonanta 50 nu obliga banca sa pastreze in formula de calcul a noii dobanzi marja fixa UTILIZATA PANA ACUM! Obliga doar la aplicarea unei modalitati de calcul a dobanzii efective prin raportare la indici variabili VERIFICABILI SI TRANSPARENTI! Marja fixa care se adauga indicelui variabil EURIBOR/ROBOR/LIBOR transparent si verfificabil poate fi – in sensul ca e permis -1,9 pp, dar poate avea si o alta formula de calcul, cum am mai mentionat pana acum

  CREDIT BCR CU DOBANDA VARIABILA

  Trimis de lucian la 9 Septembrie 2010 07:29:45

  Buna ziua, am un contract de credit bancar pentru persoane fizice cu dobanda variabila in valoare de 15.000 euro,pe durata de 10 ani, luat in iulie 2007 cu o dobanda curenta de 10.9% si variabila, care in 6 luni s-a facut 11.4% ,banca fara sa ma anunte ,ne modificand contractul ca la toata lumea ce a luat credit. La pct.5 din contract este specificat ca: Dobanda curenta este formata din dobanda de referita variabila ,care se afiseaza la sedile BCR,la care se adauga 2,5p.p. .La pct.6 DAE la semnarea contractului este de 18,38% pe an . Din DAE face parte si comisionul de risc in valoare de 42 euro de care sper sa scap din rata de 260 euro ,conform OUG 50 acesta devine ilegal cu 21.06.2010. Art. 36
  Pentru creditul acordat, creditorul poate percepe numai: comision de analiza dosar, comision de administrare credit sau comision de administrare cont curent, compensatie in cazul rambursarii anticipate, costuri aferente asigurarilor, dupa caz, penalitati, precum si un comision unic pentru servicii prestate la cererea consumatorilor. Mai am comision de administrare 7,5 euro cu care inteleg ca raman in continuarie.
  Prin notificarea primita de la BCR se specifica ca in perioada 13-19.sep.sunt asteptat la sediul unitatii BCR unde am contractat creditul pentru semnarea actului aditional in conformitate cu oug 50. Astfel dobanda de referinta din contractul de credit va fi formata prin “insumarea valorii indecelui EURIBOR cu valoarea diferentei dintre dobanda de referinta aplicata in baza prevederilor contractuale si indicele EURIBOR.La valoarea dobanzii astfel calculate se va adauga marja fixa din contractu dvs.de credit” .Marja fixa la care se refera banca banuiesc ca este 2.5p.p.? Am inteles ca dobanda de referinta este de 8,9 la euro de la inceputul anului 2010. Rog sa ma ajutati sa inteleg mai bine ce dobanda urmeaza sa am conform OUG 50,sa stiu cum sa procedez pe 13.septembrie cand ma voi prezenta la BCR. Conform OUG 5O, trebuie sa se elimine comisionul de risc, iar dobanda trebuie sa fie Euribor + marja fixa din contractul initial?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:19:15

  Conform ordonantei, dobanda va trebui sa fie calculata prin raportare la EURIBOR+ o marja fixa. Aceasta marja fixa reprezinta in realitate punctul central de renegociere al dobanzilor si problematica disputata. Bineinteles, marja fixa poate fi de 2,5 PP, asa cum era stipulata in contractual dvs. doar ca OG 50 nu obliga banca sa pastreze marja fixa la acest nivel. Asa cum foarte bine ati citat, banca este obligata doar sa elimine din dobanda comisionale ilegale, iar in cazul in care dupa data de 21.06.2010 banca a continuat sa le perceapa, va sfatuiesc sa strangeti probatorii in acest sens. Formula care pare a fi agreeata chiar si de ANPC in modalitatea de calcul a marjei fixe, este urmatoarea: marja fixa din contractual initial (la dvs. 2,5PP) + diferenta dintre dobanda de referinta si valoarea EURIBOR valabile la momentul intrarii in vigoare a ordonantei 50. Daca presupunem ca valoarea dobanzii de referinta la momentul 21 iunie ar fi fost 7, iar valoarea EURIBOR 1, noua marja fixa a dobanzii dvs. va fi 2,5+(7-1) =8,5. La aceasta marja fixa – care este rezultatul doar al unui exemplu de calcul, cifrele nu sunt cele real valabile la momentul de referinta – de 8,5 se adauga Euribor ca indice variabil de referinta si obtineti valoarea noii dobanzi variabile.

  marja fixa din dobanda variabila

  Trimis de Cristian Dragomirescu la 8 Septembrie 2010 22:45:59

  Intrebarea mea este legata de modul cum trebuie dedusa marja fixa din dobanda variabila, in conditiile in care in contractul de credit nu este specificat din ce e compusa dobanda variabila, fiind mentionata doar valoarea acesteia. Varianta propusa de banca acum este: din dobanda variabila stipulata in contract se scade actuala valoare a LIBOR si asta e marja fixa a bancii, in loc sa ia in calcul valoarea LIBOR de la data creditului, cand era mult mai mare, iar marja fixa ar fi mai mica.
  Multumesc anticipat pentru raspuns.

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:17:07

  Este adevarat ca pana acum nu au existat stipulate in contractele de creditare modalitatea de calcul a dobanzii, prin raportare la ce indici verificabili si ce marje fixe s-au aplicat. Modalitatea de calcul propusa actualmente de multe dintre banci, se refera la valoarea dobanzii de referinta VALABILA LA MOMENTUL INTRARII IN VIGOARE A OG 50, din care se scade VALOAREA LIBOR VALABILA LA MOMENTUL INTRARII IN VIGOARE A OG 50. Adica la 21.06.2010. Astfel, scazand dintr-o valoare fixa alta valoare fixa, rezulta marja fixa, ce urmeaza a fi pastrata pentru restul perioadei de derulare a contractului. Nimic nu+I impiedica pe bancheri sa aplice valori mai mici sau sa acorde marje fixe scazute, aplicarea valorii LIBOR de la un anumit moment tine doar de un algoritm de calcul si nu de reglementarea in sine a dispozitiilor legale

  Locuiesc in strainatate!

  Trimis de bonanza la 8 Septembrie 2010 21:00:39

  Am o nedumerire mare. Conform OUG 50/2010, termenul limita de incheiere a actelor aditionale este 90 de zile incepind cu 21 iunie. Am un credit la o banca din tara si pina in momentul de fata nu am primit nici o scrisoare cu noile prevederi (8 Septembrie).

  Eu personal locuiesc in strainatate si am solicitat telefonic consilierului care mi-a gestionat dosarul de credit sa imi trimita actul aditional prin e-mail. Raspunsul primit a fost ca voi primi pe data de 10, iar in intervalul 13-16 trebuie sa ma prezint la sediul bancii pentru semnarea respectivului act.

  As dori sa stiu, in cazul meu, ca sunt plecat in strainatate si nu ma pot deplasa la sediul bancii ce anume pot sa fac intrucit nu sunt de acord cu noua formula de calcul a dobinzii propusa de banca.

  De asemenea as dori sa stiu daca corespondenta purtata prin e-mail cu consilierul bancii poate fi folosita drept proba in instanta in eventualitatea unei actiuni in justitie? In occidend corespondenta prin e-mail poate fi o proba folosita in instanta de judecata.

  Fiind plecat din tara, cum pot sa contractez un avocat in tara care sa imi prezinte interesele.

  De asemenea, pot sa acuz banca ca nu a respectat cu buna stiinta termenele de avizare a clientilor, in sensul ca, banca trage de timp in ideea de a obtine aprobarea tacita, sau cum se numeste, din partea mea? Vreau sa spun ca nu imi prezinta documentul aditional, dupa care poate afirma ca nu m-a interesat si astfel ei o interpreteaza drept acceptare tacita.

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:12:38

  Foarte multe banci au asteptat sa se apropie data limita prevazuta de lege pentru trimiterea catre client a actului additional, in speranta ca pana la momentul expirarii termenului ordonanta va fi modificata, astfel ca trimiterea acestuia pe data de 10 septembrie nu este o exceptie. Actul additional ar trebui sa fie trimis la adresa comunicata bancii ca adresa de corespondenta. Corespondenta purtata pe email este un inceput de proba, este utilizata actualmente in instantele romanesti, dar v-as sfatui ca pentru a fi in posesia unor dovezi concludente sa corespondati, cel putin in ceea ce priveste aspectele importante, prin scrisori recomandate cu confirmare de primire sau fax . Cel putin refuzul de a semna actul additional trebuie sa fie fara echivoc si nu lasat pe mail, la buna voie a unui salariat al bancii. Da, puteti fi reprezentat si de un avocat, chiar daca sunteti in strainatate, contractul de asistenta putand fi semnat si “de la distanta”. Puteti reclama banca pentru nerespectarea termenului, insa numai in cazul in care acesta expira si banca ramane in pasivitate.

  credit ipotecar

  Trimis de cosmin t la 8 Septembrie 2010 20:36:48

  Buna ziua,
  Un aspect important este cel al termenelor de introducere al actiunii, exista anumite termene care trebuie respectate? Ce se intampla cu clientii care nu reactioneaza in nici un fel dupa perioada 13-19.09.2010, mai pot acestia sa cheme banca in judecata ulterior? Dar daca dau banca in judecata inainte sa mai astept raspunsul ANPC ? La petitii e termen de 30 zile, dar daca asteptam 30 de zile FARA sa facem absolut nimic nu riscam prea mult? merci!

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:10:33

  Data de 19.09.2010 este data limita pana la care bancile trebuie sa opereze modificarile contractelor in derulare. Nu exista un asemenea termen de decadere sau prescriptive, exista insa acel termen de 15 zile in care trebuie sa notificati banca in legatura cu acceptarea sau nu a modificarilor propuse prin actul additional. Daca in termenul impus de ordonanta nu raspundeti, conform acesteia se va considera ca ati acceptat tacit actul additional in forma propusa. In cazul in care nu ati primit inca de la banca nicio notificare/propunere de act additional, puteti face dvs. cerere prin care sa solicitati sa vi se opereze modificarile impuse de ordonanta 50. Pana la momentul la care banca nu refuza in mod expres alinierea la noile reglementari, nu o puteti da in judecata pe acest considerent, mai ales ca termenul nu a expirat inca. Daca pana pe 19 09.2010 nu primiti nimic de la banca, atunci puteti face sesizare la ANPC sau chiar puteti merge in instanta pe acest unic considerent.

  BCR

  Trimis de buscemi la 8 Septembrie 2010 14:02:18

  BCR imi propune pentru creditul ipotecar, prin act aditional, formula de calcul:
  EURIBOR+(DOB.REFERINTA-EURIBOR)+1,9PP = 10,8, adica aceeasi dobanda. Daca EURIBOR creste, va creste si rata. Daca notific in scris banca ca nu sunt de acord cu actul aditional propus, dorind sa aplice EURIBOR+1,9PP ce se intampla ulterior? Precizez ca nu am bani de avocat pentru a merge in instanta.

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:08:52

  Este chiar indicat sa va exrimati dezacordul cu privire la conditiile actului aditional, in termen de 15 zile de la momentul la care ati primit actul aditional, in caz contrar se va considera ca ati acceptat tacit actul aditional. In cazul neacceptarii modificarilor propuse prin actul aditional, va urma o etapa de negociere, care si ea se poate derula in mai multe variante: de catre dvs. personal, direct cu reprezentantii bancii, de catre un avocat care sa reprezinte un grup de clienti ai aceleiasi banci, ajungandu-se pana la mediere de catre un mediator autorizat. Instanta este doar o cale prin care se pot obtine anumite rezultate, insa o dobanda calculata pe baza unei formule gen EURIBOR + 1,9 PP, care ar insemna o dobanda in jur de 3 procente nu cred ca este posibil a se obtine, nici pe calea medierii, nici pe calea instantei. dar e o opinie personala, poate ca un negociator bun, foarte bun, ar putea obtine si un asemenea rezultat!!

  dobanda de referinta

  Trimis de k2 la 8 Septembrie 2010 13:29:37

  in actul aditional nu se precizeaza dependenta dobanzii de referinta de indicii bancari desi ordonanta o prevede si se incearca introducerea unui cost de asigurare, neprecizat in oug50, la care clientul poate renunta dupa 20 de zile de la notificare, actul aditional este nul?

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:06:30

  Din pacate nu am prea inteles intrebarea. Pot sa va spun doar ca: nu putem vorbi de nulitatea unui act aditional nevalidat prin semnare, pana la acel moment el reprezinta doar o propunere; un act aditional nu este nul in integralitatea sa daca doar una din clauze este contrara legii, acea clauza fiind prin urmare nula. in mod cert insa, daca actul aditional face in continuare trimitere la dobanda de referinta a bancii si nu la un indice de referinta, actul aditional nu trebuie semnat….

  formula calcul

  Trimis de lia la 8 Septembrie 2010 13:27:17

  revin.am un credit si la bcr din 12.2007.in contract scrie:”ptr creditele cu dob.variabila, stabilita in functie de un indice de referinta LIBOR/EURIBOR, nivelul dobanzii se poate modifica in functie de evolutia acestuia. “deci, dobanda este deja influentata de EURIBOR.
  banca imi propune, prin act aditional, formula de calcul:
  EURIBOR+(DOB.REFERINTA-EURIBOR)+2.55PP
  de cate ori trebuie sa apara EURIBORUL in calc. dobanzii mele???ceve e putred.
  va multumesc si am rugamintea sa-i intrebati si pe cei de la protectia consumatorului, ca ei au aprobat aceasta minunata formula!

  Raspunde

  r

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:02:54

  ANPC-ul nu a validat aceasta formula. Si-a exprimat un acord in legatura cu o formula de calcul a dobanzii fixe, formula care sa respecte prevederile art. 37 din OG 50/2010, in sensul ca: indicele fluctuant sa fie EURIBOR/ROBOR/LIBOR/DOBANDA DE REFERINTA BNR la care se va adauga o MARJA FIXA. Aceasta marja fixa poate fi calculata astfel: marja fixa prevazuta deja in contract + diferenta dintre dobanda de referinta si cota EURIBOR , CARE ERAU VALABILE LA DATA DE 21 IUNIE 2010, data la care a intrat in vigoare ordonanta. In aceasta modalitate de calcul nu am avea de a face cu doua valori fluctuante, EURIBORUL din componenta variabila, si inca un EURIBOR in calculul marjei fixe, avnd in vedere ca in calculul marjei fixe intra doar valoarea EURIBOR de la data de 21 iunie.

  oug 50

  Trimis de Ioan la 8 Septembrie 2010 13:23:35

  1. in cazul notificarilor facute catre banca cu referire la neacceptare costurilor introduse sau redenumite din actele aditionale, pana la solutionarea acestora contractele incheiate raman nemodificate?
  2.se poate impune bancii sa reaseze raportul babanda/ROBOR la valoarea din momentul semnarii contractului (2008), avand in vedere ca dobanzile variabile si administrate s-au mentinut la o valoare ridicata si dupa scaderea ROBOR iar clientul nu a cauzat costuri suplimentare pe timpul derularii creditului?

  Raspunde

  raspuns

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 12:01:13

  1. contractele in derulare trebuie sa se alinieze noilor reglementari introduse prin ordonanta 50, astfel ca la acest moment, refuzul clinetilor de a actele aditionale duce la pastrarea dobanzii actuale, din care trebuiesc insa scazute acele comisioane devenite nelegale. Art. 36 din OG 50 prevede expres care sunt comisioanele ce pot fi percepute de banci 2. din pacate o astfel de retroactivare a legii nu este posibila, ordonanta 50 a acordat bancilor un termen de 90 de zile in care sa-si alinieze contractele in derulare noilor reglementari Insa noile reglementari sunt valabile doar de la intrarea in vigoare, astfel ca nu pot fi aplicabile pentru o perioada anterioara.

  Grupul ING_OUG50

  Trimis de Iulian B. la 8 Septembrie 2010 13:23:32

  Intrebare pentru Doamna avocat Mihaela B?descu: In grupul respectiv ne-am strans peste 350 de persoane care reclama acelasi lucru. Daca sunteti interesata de o eventuala colaborare va rugam sa ne contactati.

  Va multumim,

  http://finance.groups.yahoo.com/group/ing_oug50/

  Raspunde

  raspuns

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 11:59:21

  Cunosc problemele de la ING, sigur ca se poate colabora. Puteti intra pe site-ul societatii de avocatura pentru detalii de contact, voi intra eu insa dupa finalizarea dezbaterii pe grupul ING.

  raspuns raiffesen

  Trimis de lia la 8 Septembrie 2010 13:18:26

  am un imprumut la raiffeisen din aug.2006.
  am trimis bancii o cerere prin care solicitam o explicatia in legatura cu modul de calcul al dobanzii, care este indicele de referinta, verificabil, care duce la cresterea ratei mele.
  rasp:la data la care creditul in discutie a fost acordat legislatia nu prevedea ca dobanda variabila sa fie exprimata in functie de un indice de referinta verificabil si, din acest motiv, formula de calcul a procentului anual de dobada nu a fost prezentata in cadrul contr.agreat de comun acord.
  in contract nu am trecuta nicio marja. e firesc sa ma intreb, pt ca banca nu mi-a dat inca!!actul aditional si doresc sa stiu cum va calcula marja si care va fi formula de calcul(CORECTA SI TRANSPARENTA) a dobanzii din actul aditional.
  multumim, capital!

  Raspunde

  raspuns

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 11:56:10

  Banca va fi obligata sa se conformeze prevederilor Ordonantei 50, in sensul ca dobanda va trebui sa fie calculata in functie de un indice de referinta+o marja fixa. In actul aditional ca va va fi prezentat, banca va trebui sa va aduca la cunostinta in mod explicit si detaliat formula de calcul a dobanzii pe care va propune-o, mai ales modalitatea de calcul a marjei fixe.

  Sansele unui proces

  Trimis de AT la 8 Septembrie 2010 13:05:38

  Buna ziua,
  Ma intereseza, din punctul Dvs de vedere, ca avocat, luand in considerare prevederile OUG50 si ale altor legi deja existente, care ar fi sansele de reusita ale unui proces impotriva bancii, exclusiv pentru urmatorul aspect:

  In cazul imprumuturilor cu dobanda variabila, in care este precizata o rata de referinta interna a bancii si o marja fixa, banca a propus inlocuirea ratei interne cu o formula de calcul de genul EURIBOR + (diferenta pana la valoarea curenta a ratei interne). In acest fel marja fixa a creditului se majoreaza (chiar daca ei denumesc altfel aceasta diferenta), banca nepierzand practic nimic in acest calcul, doar ca de acum inainte dobanda va fi raportata la EURIBOR. Intrebarea este – exista sanse pentru ca justitia sa oblige banca sa inlocuiasca rata interna cu EURIBOR, fara modificare marjei din contract? La cat estimati aceste sanse (procentual)?

  Va multumesc

  grupul ING OUG 50: http://finance.groups.yahoo.com/group/ing_oug50/

  Raspunde

  raspuns

  Trimis de Mihaela Badescu la 9 Septembrie 2010 11:54:51

  OG 50/2010 este regelementeaza expres modalitatea de calcul a dobanzii: EURIBOR/LIBOR/ROBOR/DOBANDA DE REFERINTA A BNR + marja fixa. Scopul acetei reglementari este foarte clar: asigurarea transparentei totale a dobanzii, prin raportarea la indicele de referinta aferent monedei in care s-a contractat creditul verificabil+ o marja fixa. Componenta acestei marje fixe este cea disputata actualmente, modalitatea de calcul a acestei marje avand mai multe variante. Articolul 37 din ordonanta nu are ca scop principal micsorarea ratei dobanzii, ci transparenta acesteia. Cel care are in vedere scaderi, este articolul 36 din ordonanta, care stabilind limitativ comisioanele ce pot percepute de banca, a eliminat o parte din comisioanele ce intrau in componenta dobanzilor de pana acum, cum ar fi comisionul de risc. Ipoteza enuntata de Dvs. nu are argumentare juridica, si datorita faptului ca e gresita ca enunt. Ca finalitate insa, dar pe baza a cu totul alte argumente, exista mari sanse sa se ajunga la scaderi ale dobanzilor; nu cred insa ca exista sanse reale de a se ajunge chiar la o dobanda calculata dupa formula stricta EURIBOR + marja fixa initiala.

 3. Mariana said

  am September 16 2010 @ 10:16 pm

  in 2008 am contractat cu credit in valoare de 41000 euro de la BCR cu dob fixa 6,2% pe primul an si variabiala in functie de dobanda de referinta afisata la sediile BCR la care se adauga 1,2 pp. ulterior dobanda a crescut la 10,1 %. la 15.07.2010 am semnat cu ei actul aditional cu 9,5 % fixa pe 5 ani si apoi variabila in functie de euribor la care se adauga 7 pp marja fixa a bancii. aum mi-au trimis act aditional cu dae 10,67% si cu suma totala de rambursat de 90490,08 euro fata de 112899,83 euro cat era pe graficul de rambursare din 15.07.2010. mai mult: graficul a ramas neschimbat cu toate ca au marit rata dobanzii. sunt io prosta, nu stiu sa citesc sau interpretez gresit cand spun ca sunt tampiti? ce sa fac? concep acu refuzul actului aditional pe care mi l-au trimis. am castig de cauza sau ma agit ca pestele pe uscat. ei spun ca fac referire doar la contractul initial. dar va intreb: actul aditional deja semnat nu face parte integranta din contract? asa se exprima si ei intr-un articol din actul aditional deja semnat.
  multumesc frumos

 4. Dudu said

  am September 18 2010 @ 8:52 am

  Am contractat in 2006 doua credite de nevoi personale fara ipoteca sau garantii de la BCR! Un credit in euro si unul in lei!La cel in euro am avut dobanda de 10,5% pe an variabila, formata din dobanda de referinta variabila a BCR la care se adauga 3.5pp! La cel in lei, dobanda era de 14.3% pe an administrata, formata din dobanda de referinta administrata la care se adauga 2.05pp. Am inteles intr-unul din raspunsurile dvs. ca pot solicita bancii ca dobanda din actul aditional sa fie dobanda de referinta minus EURIBOR sau ROBOR dupa caz? Pot elimina acele puncte procentuale (3.5 rspectiv 2.05) in baza OUG 50 sau eliminarea se face in urma unei negocieri cu banca? Mentionez ca am contestat, in scris, actul aditional propus de banca, iar in urma raspunsului primit am contestat si raspunsul care este unul evaziv si extrem de “politic”! Va multumesc

 5. MARIANA said

  am September 20 2010 @ 8:28 pm

  am un credit de nevoi personale cu ipoteca din 2007 si dupa primul an mi-a crescut dobinda dar una foarte mare am fost si am intrebat dupa ce criterii se calculeaza dobinda si mi s-a spus ca nici ei nu stiu pentruca se calculeaza dupa niste grafice as dori sa stiu si eu un credit de 24500 de euro cu dobinda de 10,4 ce rata trebuie sa platesc si un comision de 12,28 pe luna va multumesc

 6. Lasati adrese corecte de e-mail said

  am September 21 2010 @ 10:11 am

  Pt. Mariana

  <>

  Stimata doamna Mariana,

  Cu privire la aceste probleme, va intreb daca ati facut cerere scrisa la banca, sa solicitati in scris sa va explice cum se calculeaza dobanda.

  Daca nu ati facut cerere scrisa, ci doar ati intrebat verbal, atunci trebuie sa stiti ca nu aveti sanse sa primiti un raspuns complet, corect.
  Insa, daca faceti o cerere scrisa, semnata si datata, motivata, si o inregistrati la banca, atunci acestia trebuie sa va raspunda. Altfel, puteti face plangere la ANPC si inspectorii acestei institutii pot amenda banca.

  Si numai frica de amenzi poate tempera banca.

  Asadar, revin, ati intrebat verbal sau ati facut sesizare scrisa?

 7. cristina said

  am November 23 2010 @ 9:13 am

  buna ziua, am si eu o problema cu bcr. am un contract de credit de nevoi personale cu dobanda fixa. Nu am primit din partea bancii nicio notificare pt. modificarea contractului decat ca atunci cand am cerut un desfasurator actualizat am vazut ca comisionul de risc a fost unit cu comisionul de administrare desi in contract sunt specificate ca fiind doua comisioane diferite. Conform ord. de urg. 50 comisionul de risc este un comision ilegal, deci nu ar fi fost de datoria bancii sa intre in legalitate. Ce am eu de facut? trebuie sa i dau in judecata?

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: