Atentie ! Un nou CARITAS îi mome?te pe români cu profituri uria?e

Tweet this

Antitepari.ro - http://www.antitepari.ro/index.php?option=com_content&view=article&id=57958:un-nou-caritas-ii-momete-pe-romani-cu-profituri-uriae&catid=1:ultimile-tiri&Itemid=78

Românii au început s? primeasc?, pe adresa de e-mail, un mesaj de la echipa „ForexForYou” (4x4U), prin care li se aduce la cuno?tin?? c? pot avea un profit de 32% numai în 9 s?pt?mâni, dac? „investesc” sume între 100 ?i 1.000 de dolari americani

- Dac? particip? la „schema de investi?ii” propus? de 4x4U cu sume cuprinse între 1.000 ?i 5.000 de dolari, câ?tigul cre?te la 42%, iar randamentul unei investi?ii de peste 5.000 de dolari este de 52%

- Oferta este lansat? de o firm? care nu are nici un angajat ?i este controlat? de olandezul Gerard Lammers (foto)

- Înainte de a „înmul?i banii românilor”, Lammers s-a ocupat de comer?ul cu ou?

- Toate tranzac?iile ar trebui s? se desf??oar? online ?i nu exist? niciun contact direct ?i niciun contract semnat cu Lammers

De câteva zile, românii au început s? primeasc? pe adresele de e-mail o ofert? cel pu?in ciudat?: o propunere de a investi 100, 200 sau 300 de dolari americani, urmând ca peste 9 s?pt?mâni s? beneficieze de un profit maxim de 32%. "Gr?bi?i-v?, s? nu pierde?i ocazia: oferta este valabil? doar pentru fondurile depuse în iulie 2010!"

Pe site-ul indicat în mesaj, cei interesa?i pot afla mai multe am?nunte. Banii cu care se particip? la aceast? investi?ie vor fi tranzac?iona?i pe pia?a interna?ional? FOREX, pe care se tranzac?ioneaz? valuta. „Cump?r?m la un pre? sc?zut ?i vindem la un pre? mai mare ?i astfel realiz?m profit atât pentru dumneavoastr?, cât ?i pentru noi” - este re?eta succesului dezv?luit? pe site-ul respectiv.

Bineîn?eles, este posibil ca din aceste tranzac?ii s? nu se ob?in? profitul scontat, dar participan?ii la acest „joc” sunt încredin?a?i c? nu pierd nimic: primesc înapoi, garantat, dup? 9 s?pt?mâni, cel pu?in suma depus?.

În plus, echipa 4x4U, condus? de Gerard Edwin Lammers, un domn a c?rui poz? care inspir? încredere este afi?at? pe site, ofer? ?i un sfat pentru cei dornici de a investi:

„În cazul în care nu ai mai investit pân? acuma (nu este o gre?eal?, pe site scrie ACUMA, dar vom reveni asupra acestui aspect - n.r.), î?i suger?m sa începi cu 100$. Niciodat? s? nu investe?ti mai mult decât î?i po?i permite. Este mai bine s? începi cu pu?in ?i s? cre?ti dup?. Asigur?-te c? nu investe?ti bani de care ai nevoie în via?a de zi cu zi!”.

Într-adev?r, un sfat cuminte, care dezv?luie grija pe care domnul Lammers o are fa?? de poten?ialii s?i parteneri la investi?ie…

Primele semne de întrebare

Oferta este interesant?, dar românii, care s-au „fript” pân? acum cu CARITAS, SAFI ?i FNI - cele mai mari „?epe” înregistrate pân? acum de c?tre cei dornici de a ob?ine din plasamente financiare profituri mari în timp scurt - ar trebui s? manifeste aten?ie fa?? de astfel de oferte.

De exemplu, dac? în prima faz? poten?ialii clien?i sunt momi?i cu profituri de 32%, 42% sau 52%, în func?ie de suma depus? - 100 USD, 200 USD, respectiv 300 USD, pe o alt? sec?iune a site-ului (Întreb?ri frecvente), se men?ioneaz? c?:

Nu exist? nici o garantare a profitului. Este posibil, dar nu prea se întâmpl?, ca la sfâr?itul celor 9 s?pt?mâni s? ob?inem profit mai pusin (din nou, gre?eala nu ne apar?ine) decât cel estimat sau chiar nici un profit)”.

Ce se întâmpl? în acest caz? Nimic r?u, sus?ine site-ul: „În cazul în care nu am realizat profitul estimat dup? 9 s?pt?mâni, v? vom propune s? continu?m pentru a ajunge la maxim de profit (return on investment). Desi, sunteti liberi s? va retrageti din investitie dup? nou? s?pt?mâni, chiar dac? profitul este mai mic sau chiar dac? numai suma dvs. garantata va este datorata”.
Cam greu cu limba român?, dar Lammers este olandez, a?a c? trebuie remarcat efortul lui de a se face în?eles.

Un alt element interesant: cei care vor s? fac? tranzac?ii pe pia?a FOREX cu banii „investitorilor” î?i propun o cot? de 100% a profitului! - „Daca participati cu 3000 euro, ?elul nostru, în nou? s?pt?mâni (2 luni) este de a face 6000 euro profit. 42% din profitul pe care il facem este pentru dvs si 58% din profit este pentru noi *)”.

Stelu?a înseamn? preciz?ri pentru cei care particip? cu peste 5.000 de euro la aceast? schem? investi?ional?: „Daca participati cu o sum? de 5000 euro sau peste, profitul se imparte 50% - 50%”. Dup? cum se observ?, Lammers nu este preten?ios - prime?te ?i euro, nu numai dolari. Dac? insista?i, s-ar putea s? mearg? ?i cu lei moldovene?ti!


Urm?toarele semne de întrebare…


Mesajul primit pe adresa de e-mail este trimis de pe un server din Varna, Bulgaria. Poate c? omul vrea s? pl?teasc? TVA mai pu?in, cine ?tie… O explica?ie mai plauzibil?, îns?, ar fi c? în acest mod expeditorul mesajului poate fi identificat mai greu.

Sub fotografia extrem de sugestiv? cu Gerard E. Lammers exist? un link c?tre profilul lui Lammers de pe site-ul linkedin.com. Acolo afl?m ce om de afaceri de succes este: asociat cu 50% la firma „TEAM OutSource Software” SRL Ia?i ?i pre?edinte al Asocia?iei Transportatorilor din România (ATR). O mic? observa?ie - numele ata?at pozei de pe site-ul linkedin.com este Gerdwin Lammers, ?i nu Gerard Edwin Lammers. Poate c? o fi un nume de alint în limba olandez?…

Lammers pare c? a renun?at la comer?ul cu ou? ?i vrea s? tranzac?ioneze valut? pe pia?a Forex

Îl c?ut?m pe Lammers pe site-ul Asocia?iei Transportatorilor din România. Nu-l g?sim. Nici m?car un num?r de telefon la care s? putem contacta asocia?ia. În schimb, prezentarea în limba român? a acestei structuri pare a fi realizat? cu google.translate, iar informa?iile nu au mai fost actualizate de pe vremea când Radu Berceanu abia preluase conducerea Ministerului Transporturilor. La categoria membri ATR, g?sim doar trei nume: Den Braven Sealants, Holcim Romania ?i Dutch Brands SRL.

Dac? în ceea ce prive?te primele dou? firme nu avem de f?cut niciun comentariu, acestea fiind extrem de bine cunoscute, despre „Dutch Brands” SRL trebuie spuse câteva cuvinte.

Aceast? firm? apar?ine lui Lammers, care de?ine p?r?i sociale în nume personal ?i prin firma „Lammers Management Services”. Societatea are ca obiect de activitate comer?ul cu ridicata al produselor lactate, ou?lor, uleiurilor ?i gr?similor comestibile.

Firma nu are niciun angajat, sediul din ?os. Andronache, MODUL I nr. 203 bloc Corp C5 etaj 1 ap. birou 6B sector 2 Bucure?ti a expirat din data de 19 iunie 2010. În plus, mandatul administratorului Gerard E. Lammers, a expirat de anul trecut. Cu toate c? în prezent firma nu are angaja?i, se pare c? a avut la un moment dat deoarece figureaz? cu datorii la toate bugetele de stat. Fie ?i a?a, dac? nu a func?ionat comer?ul cu ou?, de ce nu ne-am apuca de tranzac?ii cu banii altora pe pia?a FOREX?

Cine este Lammers?

Conform documentelor depuse la înfiin?area firmelor, Lammers Gerard Edwin este cet??ean olandez, nec?s?torit, n?scut la data de 24 august 1954 în Amsterdam, Olanda, cu re?edinta declarat? în România, Bucure?ti, Pia?a Amzei. Nec?s?torit la 56 de ani? ?i ce dac?, nici partenerul lui de afaceri, Rene Martin Nijenbrinks, nu este…

Este asociat ?i administrator la firmele LAMMERS MANAGEMENT SERVICES SRL (J22/1040/2009; CUI 18818518) ?i DUTCH BRANDS SRL (J40/12263/2005; CUI 17777410), ?i numai administrator la TEAM OUTSOURCE SOFTWARE SRL (J22/1027/2008; CUI 23603914). La aceast? din urm? firm? figureaz? ca asocia?i LAMMERS MANAGEMENT SERVICES SRL - 50% ?i NIJENBRINKS MANAGEMENT SERVICES SRL - - 50%.

ForexForYou (4x4U) este doar un domeniu de internet, un nume al unei echipe care vrea s?-i "ajute" pe români s? ias? din criz? ?i care are ca slogan „Noi facem munca noastr?, în timp ce dvs v? vede?i de treburile dvs”. Ptiu, cam seam?n? cu „Dormi lini?tit, FNI vegheaz? pentru tine!”

În cazul în care v? ve?i mai întâlni cu ideile de "îmbog??ire" ale ForexForYou (4x4U), lua?i în calcul urm?toarele informa?ii:

- Niciuna din cele trei firme în care Lammers este implicat nu are angaja?i


- Mailul cu marea ofert? a fost transmis de pe un server din Bulgaria


- „Lammers Management Services”, firma care de?ine domeniul 4x4U.ro ?i care ofer? re?eta îmbog??irii figureaz? cu sediul expirat ?i cu mandatul administratorului expirat


- Înfiin?at? în 2006 la Bucure?ti ?i mutat? ulterior la Ia?i, „Lammers Management Services” a înregistrat în 2008 o cifr? de afaceri 54.575 RON, adic? vreo 13.000 euro


- Toate tranzac?iile ar trebui s? se desf??oare online ?i nu exist? niciun contact direct ?i niciun contract semnat cu Lammers


- „Team Outsource Software” (o alt? firm? la care Lammers este administrator) are sediul în Ia?i, str. Bistri?ei, dar func?ioneaz? în Cl?direa de Birouri „Racemi” din str. Nicolina 64, ?i nu are nici un angajat
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


16 Comentarii pana acum»

 1. Marius said

  am July 5 2010 @ 6:08 pm

  :)) ce tepari..

 2. Buduru said

  am July 5 2010 @ 7:44 pm

  Asa, si ce ma opreste sa tranzactionez singur?
  De ce sa le dau astora banii?
  Exista iforex.com, te-nregistrezi, alea, alea, si-apoi stai in fata monitorului si, daca ai noroc si te mai duce si capul, castigi 2-300 de euro pe luna.
  Asta chiar o gasi fraieri?

 3. mediga said

  am July 5 2010 @ 8:44 pm

  @Buduru, mereu se gasesc unii care cred ca se pot imbogati peste noapte, zicand ca l-a prins pe d-zeu de-un picior, cand de fapt se arunca cu capul inainte si legat la ochi intr-o treaba care miroase de la distanta a “teapa”. Castig mare si repede nu exista nicaieri, tot ce pare prea frumos ca sa fie adevarat, chiar asa si este. Si nu uita ca nu-i doar iforex.com pe internet Cum sa faca omul diferenta? unde-i zice ca-l face cu-n purcoi de bani, acolo se arunca. N-ar fi de mirare sa auzim in curand de unii care-au pierdut urma unor sume frumusele de bani prin intermediul lui ForexForYou. E suficient sa dati search pe google pentru “forexforyou” si trageti singuri concluziile.

 4. cineva said

  am July 5 2010 @ 9:54 pm

  Asa imi place Iuliane! Ba cu “software” ba cu oua! Ca e totuna la noi astia care “venit de la Tel Aviv aicea la Romania” ..;)
  De oameni “curati” de genul astuia sunt conduse plantatiile “multinationale” din Romanica carora statul roman se sfiieste sa le ia impozit pe profit ( ca deh ele nu fac profit dom’le in Rromania ..) iar impozit pe salarii nici ala nu se ia de la papagalii cu salarii de mii de euro …
  Sa platiti bine! 🙂 …voi boi-patroni de firmulite romanesti …

 5. sergiu said

  am July 7 2010 @ 2:47 pm

  Impozitul pe prostie. Si vorba aia, nu ducem lipsa la categoria asta. Numai la noi pot crede unii astfel de baliverne, de asta a si fost posibil dupa CARITAS – FNI , dupa FNI – DELPHIN si acum iata FOREX… sau cum naiba le zice. Romanul s-a invatat cu timpul trece, leafa merge de aceea si ” pune botul ” la vrajeli din astea. In timp ce la firmele serioase din Romania ( da, sunt destule si dinacestea ) se munceste de dimineata pana seara ca sa aiba statul de luat ” investitorii strategici ” veniti cu un pumn de euro din ajutorul de somaj, fac tot felul de afaceri dubioase iar statul se face ca nu vede. S-a umplut lumea ( piata ) de tepari dar statul pe cine executa …. ati ghicit tot pe cei corecti care pot fi gasiti oricind la adresa declarata, platesc impozitele luna de luna si asa mai departe. Teparii nu sunt de gasit ( nici nu cred ca se straduiesc prea mult sa-i caute ca vorba aia nu pentru asta sunt platiti functionarii fiscului ci ca sa plimbe hirtii – a se citi sa taie frunza la caini ). Cum spuneam cine crede astfel de baliverne, plateste taxa pe prostie , treaba e ca indivizii raman nepedepsiti fiindca nimeni nu se oboseste sa mearga putin pe firul problemei si sa-i mute putin acolo unde le e locul …

 6. ursu said

  am July 7 2010 @ 2:52 pm

  cum sa primesti un mail de la o adresa pe care nu o cunosti si sa o bagi in seama poate fi un virus ceva deci simplu o stergi sau o treci in spam

 7. politika said

  am July 7 2010 @ 3:31 pm

  Romanii au un temperament balcanic fiind orientati organic spre castiguri din jocuri. Nu a reusit sa-i dezvete nici Caritas (si celelalte zeci de jocuri piramidale … care au falimentat in proportie de 100%, lasindu-i cu buza umflata) , nici SAFI (D-l Catarama inca i-si freaza miinile … ) , nici FNI, nici “delfinii” …etc.
  Personal (nu am participat la niciuna dintre aceste “jocuri”) ajung sa cred ca periodic, romanii asteapta sa fie inselati in masa …
  Nu pot sa-mi ascund greata fata de TELE EURO BINGO marea teapa trasa romanilor live, sub ablinduirea legii … Zecile de mii, sau poate sutele de mii de taloane, arata cit de retardati mintal sunt toti cei care (cu rasuflarea intretaiata) se uita la citeva fetite semi-dezbracate, asculta glume super-rasuflate si asteapta TELEFONUL !!! . Ei nu inteleg ca in spatele citorva romani care castiga stau sute de mii de perdanti …

  Probabil ca si D-l. Gerard Edwin Lammers a constatat aceasta boala mintala a romanilor si vrea sa le ofere UN LEAC !

  PROSTIA NU ARE LEAC …

 8. bodo said

  am July 7 2010 @ 5:36 pm

  … DOAR TZEPEE !!!

 9. nemes romanta said

  am July 7 2010 @ 6:23 pm

  nu exista bani, castigati, fara munca !!!!!!!!!!!!!!!numai daca furi .

 10. Grigoras Vlad said

  am July 7 2010 @ 7:49 pm

  Nu stiu de unde aceste comentarii dar eu colaborez cu 4x4u si pana acuma nu am castigat sume mari…dar nici foarte mici. Am inceput cu 150 dolari si dupa 11 saptamani am primit in cont 215 dolari. Acum am iar bani pusi si sper sa castig(putin ce-i adevarat) si de data asta.

 11. ova said

  am July 9 2010 @ 1:11 am

  Cred ca am primit si eu asa ceva pe adresa de pe yahoo, era in spam si l-am sters din gresala la viteza. 100 de USD acuma , cand nu am bani sa trec strada !
  Dl Iulian, va multumesc pt avertisment, merita bagat la cap !

 12. robert said

  am July 12 2010 @ 11:10 am

  @Grigoras Vlad: gandeste-te: daca cei 68% retinuti de ei ar fi ai tai? mai bine “joci” singur si tot profitul este al tau. el nu aduce nimic in acesta afacere. tu dai banii el nimic. si el iese in castig :)))

 13. asistentapentruconsumatori.ro said

  am July 12 2010 @ 12:04 pm

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.
  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 14. Mircea T. said

  am September 11 2010 @ 5:25 pm

  Si eu am riscat 300 eur si dupa mai multe saptamani (ceva mai multe decat mentionate intial, pt. ca a intervenit si o perioada mai haotica, cu deprecierea USD fata de EUR) am primit ceva peste 390 eur. Nu e mult dar e suficient, comparativ cu mizeria oferita de banci.

  Fiecare sa se gandeasca sa RISTE doar atat cat isi permite sa PIARDA, in primul rand. Daca esti pregatit doar sa castigi fara a fi pregatit sa si pierzi atunci mai bine stai in bancuta ta si tii banii la saltea sau ii pui la banca doar asa, ca sa fie in siguranta (pt. ca bancile nu-ti ofera oricum castiguri reale, peste rata inflatiei, ba inca mai nou se impoziteaza si dobanzile astea infime cu 16%).

  Suntem un popor cu multa scoala dar profund needucat d.p.d.v. financiar si cu o viziune foarte naiva a zeului MUNCA (atent cultivata si in comunism). Motiv pentru care suntem mulsi ca niste vacute de lapte (rasa ne-olandeza, ca sa respect tonul sarcastic al articolului) de cei care stiu foarte bine ca “banii nu se fac doar dand cu sapa la camp” si aleg cai mai mult sau mai putin legale (care nu e tot una cu cinstite). Dar sa nu uitam ca de sute de ani banii mult-hulitilor “burgheji” faceau sa se miste economii mult mai puternice decat a noastra, si averea cuiva se socotea nu in cat are la banca, ci in venitul anual adus de investitiile lui. Daca nu esti de acord cu asta atunci ramai angajat al celor care au invatat cum merg lucrurile si au reusit sa-si creeze afaceri rentabile.

 15. Gerdwin Lammers said

  am September 15 2010 @ 9:54 pm

  Mr. Urban Iulian, The removing of comments from your site, censorship so to say, is not very polite. Of course I made screenshots of my comments.

  Also you have already been asked to contact me about one month ago but you didn’t take any action. Of course you are free to do so but if you have critics that are based on no actual (bad) experiences and are publishing your opinions without even contacting the person or organization that you are targeting, then this is poor journalism.

  I will send a press release of my findings (based on facts) to all available press in Romania. Probably that will learn you to execute fair journalism in the future.

  Kind regards,
  Gerdwin Lammers (which is made from Gerard Edwin – Ger-dwin)
  g.lammers@4x4u.ro

 16. Gerdwin Lammers said

  am September 15 2010 @ 9:58 pm

  Screenshots of this above comments, and also of this one, are made.
  Best regards,
  Gerdwin Lammers
  g.lammers@4x4u.ro

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: