Bugetari „bolnavi“ de func?ii / Func?ionari la stat, ?inu?i în posturi de concediile medicale

Tweet this

Cristina Ghenea, Corina Mis?il?,Anca Miklos in www.adevarul.ro


La 19 mai, Alina T?n?sescu se „trata“ cu înghe?at? la o teras?O hernie de disc ?i o spondiloz? mai mult sau mai pu?in dovedite au salvat numero?i ?efi de institu?ii publice amenin?a?i cu concedierea. Alina T?n?sescu (35 de ani), ?efa Casei de Asigur?ri de S?n?tate Dolj, e pl?tit? degeaba din banul public de mai bine de opt luni, de când e în concediu medical.

Unul dintre cele peste 18.000 de concedii de boal? raportate în jude?ul Dolj este chiar al ?efei Casei de Asigur?ri de S?n?tate, Alina T?n?sescu. Concomitent cu vântul de schimbare de la vârful tuturor institu?iilor publice din teritoriu, pe 21 septembrie anul trecut, Alina T?n?sescu a adus la CAS un concediu medical din care reie?ea c? sufer? de hernie de disc. ?i nu a mai revenit nici pân? în ziua de ast?zi la serviciu.

„M-am operat de hernie de disc, apoi s-a f?cut o cicatrice în interior ?i hernia a recidivat. Mi s-a dat concediu medical lunar de c?tre un medic din Bucure?ti pe baza acestei recidive, dar ?i pe baza analizelor, cum sunt RMN-urile. Când e vorba de un concediu atât de lung trebuie s? treci pe la o comisie na?ional? special?", a spus Alina T?n?sescu.

Boala grav? de care sufer? nu a împiedicat-o îns? s? profite de câte un moment de relaxare. La 19 mai, Alina T?n?sescu a fost v?zut? savurând o înghe?at? la una dintre terasele din centrul Craiovei. „Suf?r de hernie de disc, asta nu înseamn? c? trebuie s? stau imobilizat? la pat! Mi s-a recomandat mult? mi?care, a?a c? fac ?edin?e de fizioterapie ?i kinetoterapie. Nu am venit la serviciu pentru c? nu pot s? stau în picioare ?i nici pe scaun", a mai spus Alina T?n?sescu.

„Poli?ia concediilor" a verificat-o

Reprezentan?ii CAS Dolj spun c? nu este nimic în neregul? cu concediul prelungit al pre?edintei director general Alina T?n?sescu ?i c? aceasta a fost chiar controlat? s?pt?mâna trecut?, conform noilor norme.

Reprezentantul CAS care a mers la verificare, un subaltern al Alinei T?n?sescu, a g?sit-o acas?. Actualul ?ef al Casei de Asigur?ri Dolj, Cristian Popescu, sus?ine c? verificarea f?cut? în cazul Alinei T?n?sescu a fost una de „bun?-credin??".

„Dac? tot am primit ordin s? facem controale, am zis s? începem cu noi. În acest caz, doamna pre?edint? a fost g?sit? acas?", a spus Cristian Popescu, directorul numit cu delega?ie din decembrie anul trecut.

O opera?ie de hernie de disc o ?ine de nou? luni acas? pe ?efa CAS Dolj

Tot la CAS Dolj se afl? în concediu medical, îns? din luna februarie a acestui an, ?i directorul economic Barbu Calot?. Potrivit ?efilor institu?iei, directorul este internat de mai bine de o lun? în spital. Pân? în urm? cu doar câteva zile a fost în concediu medical prelungit ?i ?efa Direc?iei de S?n?tate Public?, Dolores T?tar, bolnav? din august anul trecut. De altfel, anul trecut în luna octombrie, aproape toate institu?iile deconcentrate din jude? nu aveau directori, ace?tia fiind în concedii medicale.

Directorii de la CF2 s-au îmboln?vit subit

?i la Spitalul CF2 din Capital?, directorii se folosesc de concediu medical pentru a sc?pa de sanc?iuni. Trei directori din consiliul de administra?ie sunt în concediu de boal? de mai bine de o lun?. Practic, de la sfâr?itul lunii aprilie, de când dou? paciente au intrat în com? în urma unor interven?ii ginecologice, trei directori, dintre cei viza?i de ancheta autorit??ilor sanitare, sunt în medical.

„Directoare de îngrijiri medicale - Gabriela Grigore, directorul administrativ - Cristian Codreanu ?i directoarea economic? - Simona Florea sunt în concediu medical. Am fost nevoit s? g?sesc înlocuitori, în aceast? perioad?, pentru c? spitalul avea nevoie de consiliu administrativ", a declarat dr Nicolae Efimov, managerul Spitalului CF2.

În tot acest timp, Casa de S?n?tate de pe lâng? Ministerul Transporturilor verific? legalitatea concediilor medicale. Îns? nu a celor trei directori ci a celor prescrise de medicii spitalului. Zilele trecute, un medic de la Spitalul CF2 a fost amendat cu 5.000 de lei pentru un concediu medical acordat unui pacient care a fost operat de hernie inghinal? stangulat?. Doctorul a fost sanc?ionat din cauza unei adeverin?e emis? de angajator din care nu reiese num?rul de zile de concediu medical avute de pacient în ultimile
12 luni.

PRELUNGIRE, DOAR CU ACORDUL COMISIEI

Potrivit reprezentan?ilor Casei Na?ionale de Asigur?ri de S?n?tate, perioada maxim? de concediu medical este de 90 de zile. În situa?ia în care pacientul solicit? o prelungire, se reune?te o comisie format? din reprezentan?ii casei jude?ene de s?n?tate ?i medici speciali?ti. Ace?tia pot acorda o prelungire a concediului de boal?, îns? nu mai mare de 180 de zile.

Bugetar prins c? f?cea trafic cu pensii de invaliditate

Consilierul Nicolae Puiule? din cadrul Prefecturii Alba ?i so?ia acestuia, Miorica Puiule?, au fost re?inu?i luni sear?, dup? ce au fost prin?i în flagrant în timp ce primeau 5.000 de lei de la un b?rbat c?ruia în promiseser? un loc de munc?. Banii erau doar o tran?? a unei sume mai mari pe care so?ii Puiule? au cerut-o ca s? „rezolve" dou? locuri de munc? ?i o pensie de invaliditate.

Nicolae Puiule? este angajat pe post de consilier la Oficiul Prefectural Câmpeni, ora? situat în inima mun?ilor Apuseni, zon? grav afectat? de ?omaj. La Oficiul Prefectural Câmpeni, unicul angajat era Puiule?. Func?ionarul este acuzat de trafic de influen?? în form? continuat?, iar Miorica Puiule?, de complicitate la trafic de influen??. Cei doi au pretins ?i primit în august ?i septembrie 2009 suma de 36.400 lei de la cele trei persoane. Neonorându-?i promisiunile, victimele i-au denun?at, iar procurorii au organizat un flagrant. „Nu am ?tiut c? are astfel de obiceiuri. Nu m-a aten?ionat nimeni. Îmi pare r?u c? s-a întâmplat a?a ceva", a comentat prefectul ?tefan Bardan.

l Nou? dosare ale persoanelor cu dizabilit??i, verificate acum de Comisia de Evaluare a Persoanelor Adulte cu Handicap Gorj, au disp?rut din arhiv?. Natalia Ro?oga, pre?edinta Comisiei de Evaluare, a anun?at ieri c? au fost g?site dou? dosare dintre cele declarate disp?rute: „Membrii corpului de control au f?cut tam-tam f?r? s? acorde mai mult timp c?ut?rii. Au verificat o perioad? scurt? de timp ?i era normal s? nu le g?seasc? pentru c? noi avem aproape 10.000 de dosare, iar unele sunt foarte vechi. Eu cred c? ?i celelalte ?apte dosare sunt tot aici".

Concediu prelungit

Fosta ?ef? a Direc?iei Generale de Asisten?? ?i Protec?ia Copilului Gala?i, Marinela Dobrea (46 ani), a fost concediat? în octombrie 2008, în urma deciziei Consiliului Jude?ean, care sanc?iona astfel faptul c? directoarea era cercetat? într-un dosar penal în care era acuzat? de deturnare de bani publici.

Marinela Dobrea

Pentru a trage de timp ?i pentru a-?i încasa în continuare leafa „gras?" - 14.000 de lei pe lun? - directoarea Dobrea ?i-au luat mai multe concedii medicale care au acoperit nu mai pu?in de cinci luni. Ultimele dou? au fost contestate de Casa de Asigur?ri de S?n?tate Gala?i.

„E un dosar în curs. Directoarea trebuia s? elibereze func?ia la începutul lui octombrie, îns? ?i-a luat mai multe concedii medicale, în perioada 18 octombrie 2008 - 5 martie 2009", ne-a declarat purt?torul de cuvânt al DGASPC, Tania Calcan. Ultimele patru medicale au fost eliberate de doctori?a Cerasela Ciubotaru, care, în 2007 ?i 2008, a fost „campioana" jude?ului la certificate medicale: peste 2.000 de buc??i pe an! Diagnosticul dat Marinelei Dobre a fost „hernie de disc" ?i „spondiloz?".

Casa Jude?ean? de Asigur?ri de S?n?tate (CJAS) Gala?i a amendat-o cu 2.500 de lei pe dr. Cerasela Ciubotaru. „I-am eliberat concediu medical deoarece avea probleme la coloan? ?i trebuia s? fac? o opera?ie la Târgu-Mure?. Dup? aceea am aflat c? avea dosar penal. Nu vreau s? mai vorbesc despre acest caz", ne-a declarat dr. Cerasala Ciubotaru.

Alt ?ef lovit de boal?

Dr. Cerasela Ciubotaru

Olivia Ardelean, directorul coordonator adjunct de la Comisariatul Jude?ean pentru Protec?ia Consumatorului Maramure?, „trage" de concediile medicale pentru a nu-?i pierde postul ob?inut prin numirea politic?, în iunie 2009. Problemele au început în martie, când la Baia Mare a ajuns zvonul c? func?ia de director coordonator de la deconcentrate nu este constitu?ional?.

Olivia Ardelean s-a îmboln?vit atunci subit ?i a lipsit timp de zece zile. Intrarea în al doilea concediu medical coincide cu ziua în care a primit de la Bucure?ti hârtia oficial? de demitere. Examenul pentru ocuparea func?iei de comisar ?ef la CJPC Maramure? este programat la 21?i 22 iunie, iar Olivia Ardelean ?i-a depus ?i ea dosarul. Ultimul concediu medical se încheie cu o zi înainte de concurs. Olivia Ardelean nu a putut fi contactat? telefonic în ultimele zile.

S-au ?inut de scaun cu „medicalul"

Mihai Copaci, directorul Casei de Asigur?ri de S?n?tate (CAS) Vrancea

Are nu mai pu?in de 120 de zile de „îngrijiri medicale". Copaci a fost revocat din func?ie de Casa Na?ional? de trei ori din februarie 2009 pân? acum pe motiv c? nu a îndeplinit indicatorii de management modifica?i de conducerea CNAS dup? ce acesta a semnat contractul cu Casa. În tot acest timp, Mihai Copaci a stat peste patru luni în concediu medical, pentru c? doctorii îl suspectau de cancer de colon, spune el.

Liviu Ilie, directorul Direc?iei Finan?elor Publice Buz?u

A avut ?i el un concediu medical suprapus perioadei de înlocuire din func?ie. La sfâr?itul lunii mai 2009, economistul Liviu Ilie era înlocuit de la conducerea Finan?elor cu Rodica Mocanu, adjuncta institu?iei pân? la acea dat?. Coinciden?? sau nu, în aceea?i perioad?, directorul demis a intrat într-un concediu medical cauzat de grave afec?iuni cardiace. Problemele medicale l-au ?inut pe Liviu Ilie aproape dou? luni departe de birou, dar dup? aceea a fost repus în func?ie.

Lauren?iu Marin, fost director al Direc?iei Apelor Dobrogea Litoral (DADL)

S-a îmboln?vit brusc de cum a aflat, la 19 octombrie 2009, c? va fi schimbat de la conducerea institu?iei. Puterile i-au revenit în ziua numirii noii conduceri în func?ie, la 10 noiembrie 2009, când Marin a venit de acas? ?i i-a ?inut la u?? pe actualul director, Marin Mitrea, ?i pe prefectul Constan?ei, Claudiu Palaz. Pentru c? a fost în concediu medical, Marin a reu?it s?-?i prelungeasc? perioada de directorat cu aproape trei luni.
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


9 Comentarii pana acum»

 1. goagalache said

  am June 16 2010 @ 4:14 pm

  de ce nu se incearca un regim disociat cu file de cod pentru medicii, intermediarii si beneficiarii care utilzeaza aceste falsuri?
  vorbeam de file de cod penal!

 2. antiignorantu said

  am June 16 2010 @ 5:06 pm

  o adevarata mafie …..

 3. cineva said

  am June 16 2010 @ 6:43 pm

  Stiti voi cum e treaba in tara asta cu gandire pre-medievala:
  Ultimii de care te atingi sunt POPA si DOCTORUL. 🙂

 4. ela said

  am June 17 2010 @ 9:54 am

  E, na! Toata lumea stie cum merge treaba in tara noastra. Credeti ca a-ti descoperit voi America? E veche!! Toti lenesii si imbuibatii beneficiaza de legi care ii apara. La noi , la firma de constructii unde lucrez, un muncitor s-a operat de hernie de disc ( in stare avansata) , ei bine dupa .. a inceput calvarul. Il tot trimit de la unul la altul pentru prelungire de concediu medical , el abia find iesit din spital. Va dati seama ca nu poate lucra imediat in santier. Dar nu….!!! Medicii sunt foarte vigilenti! ” Cinste lor!”

 5. vrajitorul.eu said

  am June 17 2010 @ 10:30 am

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

 6. asistentapentruconsumatori.ro said

  am June 17 2010 @ 10:31 am

  Reclamati abuzurile la care sunteti supusi la office@asistentapentruconsumatori.ro

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.

  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 7. viorel said

  am June 17 2010 @ 11:18 am

  Cred cu convingere ca pentru numirile in toate aceste posturi ar trebui facute evaluari de sanatate foarte serioase. Oameni cu asemenea potential de sanatate nu trebuie angajati.

 8. Csaba said

  am June 17 2010 @ 11:40 pm

  Ce nu inteleg eu e de ce se tine pe un post de responsabilitate un vesnic bolnav??? Chiar nu e nimeni capabil cu care sa fie inlocuit?

 9. aliada said

  am June 18 2010 @ 8:20 am

  @csaba
  Capabil, da, ce nu au altii e acel “lipici” special ptr scaunul directorial

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: