Banner

Arhiva pentru June, 2010

Cei care nu fac nimic concret pentru noi insa se erijeaza in idoli media

NU NUMAI BUGETARII CONTEAZA !

Marea abureala si iluzia inamicului misterios

Pentru ce sa fim noi sacrificati ?

"Este greu de spus. În general, ceea ce sim?im noi este percep?ia despre corup?ie ?i nu faptul în sine care se poate traduce prin num?rul de cazuri rezolvate de justi?ie. Numai c?, impresia mea este c? România este «un stat captiv», adic? unul în care corup?ia a ajuns la un nivel în care statul nu prea mai are anticorpi pentru a lupta", crede Mircea Toma de la Academia de Monitorizare a Presei, un ONG foarte atent la justi?ia din România. Vame?ii sunt considera?i cei mai corup?i În general datele arat? c? românii cred c? societatea este sufocat? de corup?ie. C? nu po?i merge la doctor f?r? s? dai ?pag?, c? func?ionarii statului te fur?, Garda Financiat? î?i face controale peste controale ?i te amendeaz? pân? "cotizezi". Lucr?torii din v?mi sunt considera?i a fi printre cei mai corup?i. Ultima victim? a l?comiei vame?ilor a fost trupa australian? AC/DC, c?reia i s-a cerut mit? pentru ca autotrenurile ei s? poat? p?r?si România. Înc? un caz recent este cel al unui deputat PDL care ar fi condi?ionat votul împotriva mo?iunii de cenzur? de instalarea într-un post vamal al unui cunoscut de-al s?u - repro? pe care i l-ar fi f?cut chiar pre?edintele Traian B?sescu în întâlnirea de duminic? de la Snagov cu parlamentarii democrat-liberali. Cât la sut? din spa?iul institu?iilor publice este corupt? Nu exist? studii clare. În toate studiile, românii cred, în propor?ii variind de la 70% la 80%, c? spa?iul public - de la administra?ie, pân? la poli?ie ?i Parlament - este corupt. În aceea?i vreme, popula?ia alimenteaz? din greu corup?ia în spa?iul public. Un studiu al Transparency International arat? c? 22% dintre români recunosc c?, anul trecut, au dat mit? la medic, 13% au dat bani poli?i?tilor, 8% magistra?ilor ?i 6% profesorilor. Un studiu al Direc?iei Na?ionale Anticorup?ie (DNA) de anul trecut arat? c? judec?torii sunt cei mai corup?i dintre to?i oamenii legii ?i pretind cea mai mare mit?. Explica?ia: judec?torii iau deciziile finale într-un dosar. În 2009, judec?torii condamna?i ?i cerceta?i ar fi pretins o mit? cuprins? între 1.800 ?i 45.000 de euro. Mita luat? de poli?i?ti a fost între 100 ?i 12.500 de euro, în vreme ce procurorii s-au oprit la 1.000 de euro. Magistra?ii iau bani pentru pronun?area unor sentin?e favorabile, pentru netrimiterea în judecat? sau pentru achitare. Numai c?, din 6 judec?tori ?i procurori condamna?i în 2009, 4 au primit pedepse cu suspendare. Atunci cât? încredere s? mai aib? oamenii în justi?ie? "Înc? o dat?, percep?ia este important?, îns? nu reflect? întrutotul realitatea. Dac? ne baz?m îns? pe studii sistematice precum cele ale Transparency International care folosesc instrumente ?tiin?ifice, atunci totul se schimb?. ?i aici România st? foarte prost în compara?ie cu alte ??ri europene. Aici se pune problema ce face statul ?i, vorbind despre el, trebuie s? facem diferen?a între marea corup?ie ?i mica corup?ie. Dac? corup?ia este în ministere, avem de-a face cu o mare corup?ie, greu de depistat. Când corup?ia intr? în institu?ii, avem de-a face cu un stat captiv. Iar p?rerea mea este c? România este un stat captiv", arat? Mircea Toma. Îns? nu este vorba aici numai despre percep?ie, pentru c? ?i studiile UE, care sunt mult mai ample ?i mai riguroase plaseaz? România printre ??rile cele mai corupte, dovad? c?, ?i la trei ani de la integrare, România continu? s? fie monitorizat? de UE ?i exist? ?anse foarte slabe ca aceast? monitorizare s? fie ridicat?. Ambasadorul german la Bucure?ti Andreas von Mettenheim este categoric: "Cred c? numai cei care vor s? transmit? semnalul c? reformele nu au fost luate în serios pot cere ca benchmark-urile impuse s? fie eliminate înainte de atingerea lor". Anchetele t?r?g?neaz? prea mult Unul dintre marile repro?uri care se face României este c? trec foarte mul?i ani de la declan?area unei anchete pân? la o solu?ie de judecat?. Livia S?pl?can, purt?torul de cuvânt al DNA, spune c? procurorii anticorup?ie î?i fac treaba ?i toate dosarele întocmite de Direc?ie au fost transmise judec?torilor. În aceea?i vreme sunt multe dosare în care sunt cerceta?i demnitari ?i în care, de cinci-?ase ani, nu s-a dat nicio solu?ie. Ministrul justi?iei, C?t?lin Predoiu, a sus?inut recent c? imaginea Înaltei Cur?i de Casa?ie ?i Justi?ie este afectat? de probleme de corup?ie, iar trenarea judec?rii marilor dosare de corup?ie de c?tre magistra?ii acestei instan?e afecteaz? imaginea României. Ce ?anse sunt ca, în cinci ani, s? auzim ?i cuvinte bune despre justi?ia din România? "Nu putem dispera. Observ?m îns? c? ritmul a sc?zut dup? aderarea la UE. Îns? cu to?ii trebuie s? denun??m corup?ia, oameni mari ?i mici, s? o ar?tam peste tot unde o sim?im. Aceasta este ?ansa noastr?", crede Mircea Toma. Cifrele ru?inii
  • Dintre cei 522 de inculpa?i trimi?i în judecat? de c?tre DNA în 2009, 9 sunt demnitari, 3 sunt magistra?i, 39 sunt poli?i?ti, 4 sunt cadre ale unui serviciu de informa?ii. Judec?torii au pronun?at anul trecut 80 de hot?râri definitive în urma sesiz?rilor DNA pentru fapte de corup?ie, privind 131 de inculpa?i.
  • 873.072 de lei a fost suma destinat? organiz?rii ?i constat?rii infrac?iunilor flagrante de corup?ie.
  • În 2009 au crescut cu 35,5% num?rul celor condamna?i prin hot?râri definitive, de la 97 la 131, concomitent cu reducerea cu 32% a num?rului inculpa?ilor achita?i prin hot?râri definitive.
Ultimele cazuri de corup?ie mediatizate În care au fost implica?i func?ionari ai statului 23 iunie 2010 Doi comisari ai G?rzii Financiare Bucure?ti ?i fiul unuia dintre ei au fost trimi?i în judecat? de procurorii DNA, fiind acuza?i c? au cerut 3.000 de lei de la administratorul unei firme de pompe funebre pentru a nu dispune suspendarea activit??ii firmei ?i a nu face sesizare penal?. 22 iunie 2010 ?eful Serviciului Logistic? ?i Achizi?ii din Inspectoratul de Poli?ie Arge?, comisarul-?ef Alexandru Garaiman, a fost trimis în judecat? de DNA pentru atribuirea nelegal? a construirii noului sediu al Direc?iei Jude?ene a Arhivelor Na?ionale Arge?, eludând legea ?i p?gubind statul cu peste 500 de mii de lei. 22 iunie 2010 Un poli?ist de frontier? a fost re?inut la Gala?i pentru contraband? cu ?ig?ri din Republica Moldova în România, valoarea ?ig?rilor introduse în ?ar? fiind de aproape 1.000 de euro. 18 iunie 2010 Directorul adjunct de la Casa Jude?ean? de Pensii Dâmbovi?a a fost deferit justi?iei dup? ce a primit mit? de 1.000 de euro de la o persoan?, pentru a-i aproba acesteia cu prioritate un dosar de indemniza?ie de revolu?ionar. 15 iunie 2010 Un func?ionar de la Prefectura Alba ?i so?ia sa au fost re?inu?i, în noaptea de luni spre mar?i, de procurorii Parchetului de pe lâng? Tribunalul Alba, pentru fapte de corup?ie, b?rbatul fiind acuzat c? a primit bani pentru a facilita angajarea sau pensionarea unor persoane. 23 aprilie 2010 Prim-procurorul Parchetului Judec?toriei Buftea, Nelu Carpen, a fost arestat în 23 aprilie pentru c? ar fi cerut 4.000 euro pentru a ajuta un acuzat într-un dosar ?i ar fi constituit un grup infrac?ional organizat pentru fapte de corup?ie în leg?tur? cu derularea unor anchete. 30 martie 2010 Senatorul C?t?lin Voicu (foto stânga) a fost arestat fiind acuzat de trafic de influen?? ?i fals în înscrisuri sub semn?tur? privat? în leg?tur? cu fapte de corup?ie, într-un dosar în care mai sunt cerceta?i Florin Costiniu, Costel C??uneanu ?i Marius Locic, care au interdic?ie de a p?r?si ?ara. 3 martie 2010 Primarul Craiovei, Antonie Solo

Intrebarea anului : ZF- Daca România este sufocata de coruptie, de ce doar 1,3% din cazurile pe rolul justitiei sunt pentru fapte de coruptie?

Documentul CSAT – O constatare, nu un pumn în gura presei

Scumpire a gazelor cu 25 % de la 1 iulie ? Senatorii PDL l-au pus la zid pe seful ANRE; Comisie de ancheta senatoriala a distribuitorilor de gaze din Romania

Police State 4: The Rise of FEMA [ Full VIDEO ]

“Re?eta de succes” made in Romania: prime?te dividende de câteva ori mai mari decât profitul firmei

Invisible Empire A New World Order Defined [ Full VIDEO]

Ex abysso resurgit – REDESCHID BLOG-ul

Bugetari „bolnavi“ de func?ii / Func?ionari la stat, ?inu?i în posturi de concediile medicale

?oferii TIR-urilor cu b?rci care au intrat pe la N?dlac au fost  nevoi?i s? dea ?pag?

Bugetarii care au cerut ?pag? trupei AC/DC i-au „muls” ?i pe ?eicii din Qatar

DOCUMENT. Ministrul Vasile Blaga – tratat cu flit de subalternii maghiari! MAI se roaga de unguri sa arboreze drapelul national pe primariile din Harghita!