Banner

Cum a fost posibil ca medicul Botezatu Costache sa prescrie CYTOTEC fapt ce a dus la moartea unei mame si a copilului ? ANM si MS se pretind fete mari, desi administrarea de medicamente netestate sau neautorizate se practica in Ro

Tweet this

In Romania medicamente intestate suficient sau pur si simplu interzise , se folosesc la greu pe pacientii-cobai asa cum aratam si aici

Acuzatii grave : La Policlinica Titan se testeaza ilegal Rispolept pe copii autisti


New comment on your post #37605 "Incendiar - Testarea vaccinului Cantgrip pe copii-cobai din Arad este ILEGALA ; Procurorii si Politia trebuie sa se autosesizeze si sa opreasca urgent aceste porcarii !"
Author : Una
Comment:
Acum v-ati sesizat? La Stationarul de zi Titan se fac zilnic teste pe copiii autisti! Li se da Rispolept copiilor de 3-4-5 ani, desi administrarea lui este interzisa copiilor sub 15 ani! Si apoi dna conf. dr. doc. Urziceanu se duce la congrese internationale si prezinta rapoarte despre cele 2 cazuri care raspund bine la tratament! Nu le spune si de celelalte cazuri, mult mai multe, copii care nu dorm 36 de ore si urla incontinuu, care se dau cu capul de pereti pe-acolo etc! Copii carora li se da la pranz ciorba din apa, trei pastai si-un fir de par pe post de patrunjel! Care sunt tratati cu sutul (la propriu) de catre ingrijitoare, sub ochii asistentelor, intr-o sala cu ferestrele acoperite bine, sa nu vada mamele in ce consta procesul educational-curativ. De aia cine se ocupa?
Apropo, dle Urban; v-am scris despre metoda dr. Tinus Smith, care trateaza autismul "curatand" corpul copiilor de rahaturile din vaccinuri. Are 9 cazuri din 10 rezolvate. I-ati inclus si pe homeopati in proiectul dvs de lege? Sau ei vor deveni ilegali, ca sa fie mai legali practicantii de ABA?
CAZUL CYTOTEC


Mul?i doctori ?i asistente care administreaz? acest medicament nu cunosc riscurile reale ale Cytotec, avertiza avocatul american Mark R. Bower, implicat în ap?rarea victimelor acestui medicament


Casa de avocatur? Mark. R. Bower PC din New York

Mul?i doctori ?i asistente care administreaz? acest medicament nu cunosc riscurile reale ale Cytotec, avertiza avocatul american Mark R. Bower, implicat în ap?rarea victimelor acestui medicament


Ancheta publicat? de Jurnalul Na?ional despre moartea unei mame ?i a copilului ei nen?scut, în Maternitatea din Gala?i, dup? ce i s-a administrat un medicament interzis pentru inducerea na?terii, a stârnit reac?iile autorit??ilor competente.

De?i managerul maternit??ii s-a ap?rat cu protocoalele Uniunii Europene, Agen?ia Na?ional? a Medicamentului r?mâne pe pozi?ie. Substan?a este interzis?. 5520-112251-miscarearezistenta.jpgMinisterul S?n?t??ii cere deocamdat? explica?ii, în timp ce Agen?ia american? a Medicamentului, unde Cytotec este autorizat pentru ulcer, avertizeaz? c? administrarea acestei substan?e la femei pentru inducerea na?terii poate cauza moartea mamei ?i a f?tului ori daune pe via??, cum ar fi hysterectomia uterin?. Printre efectele amintite în prospectul medicamentului este numit? ?i embolia amniotic?. Adic? fix diagnosticul mor?ii Petronelei P. ?i a feti?ei sale.

ALERTA FDA: FEMEILE CARE IAU CYTOTEC PENTRU A NA?TE POT S? R?M?N? F?R? UTER
Agen?ia american? a Medicamentului, cunoscut? sub denumirea oficial? de US Food and Drug Administration, a emis o alert? de avertizare cu privire la periculozitatea medicamentului Cytotec - a c?rei substan?? activ? este misoprostolul - atunci când este administrat pentru inducerea na?terii sau a avortului.

Pe site-ul oficial al institu?iei, cu ultima actualizare datând din 15 mai 2009, US FDA avertizeaz? femeile îns?rcinate care ar putea primi misoprostol pentru inducerea na?terii c? folosirea medicamentului în acest scop nu este aprobat? de Agen?ia american? a Medicamentului. Ba mai mult, FDA avertizeaz? asupra riscurilor serioase care pot ap?rea ca urmare a folosirii medicamentului în acest scop.

Astfel, FDA alerteaz? gravidele c? unul dintre efectele adverse poate fi "inversiunea uterin?" (întoarcerea uterului) cu sângerare masiv?, ce duce la îndep?rtarea total? a uterului, prin histerectomie, astfel c? posibilitatea femeii de a mai avea copii pe cale natural? este eliminat?.

Un alt avertizor este Casa de avocatur? Mark. R. Bower PC din New York, implicat? în sprijinirea mamelor ?i copiilor care au avut de suferit de pe urma administr?rii medicamentului Cytotec, a avertizat pe site-ul s?u oficial înc? din august 2000 cu privire la periculozitatea folosirii medicamentului în alte scopuri decât cele indicate de produc?torul american (http://www.cytoteccase.com/index.htm).

5520-112239-contraindicatiicytotec.jpg

Astfel, afl?m c? efectele adverse serioase raportate dup? folosirea Cytotecului la femeile îns?rcinate includ moartea maternal? sau fetal?, hiperstimulare uterin?, ruptur? sau perforare care necesit? reparare chirurgical? uterin? - fie histerectomie sau salpingo-ooforectomie -, embolism al fluidului amniotic, sângerare vaginal? sever?, reten?ie placentar? (r?mas? în uter), ?oc, bradicardie fetal? ?i durere pelvian?.

COPIII SE POT NA?TE CU MALFORMA?II
Agen?ia american? a Medicamentului a mai avertizat c? pacien?ii trebuie s? fie sf?tui?i asupra propriet??ii de abortifacient (abortive) ?i s? ?tie s? nu ofere medicamentul ?i altora. În prospectul medicamentului g?sit tot pe site-ul FDA, c?tre sfâr?itul instruc?iunilor, la capitolul "Precau?ii" poate fi g?sit? o not? special? pentru femei în care acestea sunt anun?ate c? medicamentul poate provoca avortul (uneori incomplet), travaliu prematur, dar ?i defecte la na?tere, dac? este administrat femeilor îns?rcinate.

În penultimul capitol al instruc?iunilor (vezi aici instruc?iunile) se vorbe?te ?i de defectele pe care le pot avea copiii n?scu?i de mame c?rora li s-a administrat medicamentul în timpul primului trimestru de sarcin?, precum defecte de dezvoltare la nivelul craniului, paralizia ori malforma?ii faciale ori defecte ale membrelor.

ANM R?MÂNE PE POZI?IE
Nici Cytotec, nici misoprostolul nu sunt autorizate de Agen?ia Na?ional? a Mediamentului (ANM) a primit solicitarea Direc?iei de S?n?tate Public? (DSP) Gala?i privind medicamentul Cytotec la data de 18 ianuarie, dup? cum ne-a declarat un reprezentant al ANM. "Am documentat ?i deja am trimis r?spunsul la DSP Gala?i. Nici Cytotec, nici substan?a activ? din acest medicament, misoprostolul, nu sunt autorizate pe teritoriul României.
Cytotec nu este autorizat nici de Agen?ia European? a Medicamentului (EMEA) ?i din câte ?tiu v?d (n.r. -accesase leg?tura cu Agen?ia European? a Medicamentului) misoprostolul nu este autorizat de EMEA. ?i chiar dac? misoprostolul ar fi autorizat de EMEA sub denumirea altui medicament, situa?ia nu s-ar schimba deloc în ceea ce prive?te cazul din România, deoarece autoriza?ia trebuie luat? pe fiecare medicament, fiindc? pot fi diferen?e în ceea ce prive?te concentra?ia substan?ei active, ori de tehnicile ?i condi?iile de producere.

Prin urmare sunt dou? aspecte aici, pe teritoriul României, Cytotec ?i misoprostol nu pot fi comercializate. Repet, Cytotecul nu poate fi folosit în nici un stat pe teritoriul Uniunii Europene. Administrarea medicamentului c?tre pacien?i constituie un caz de malpraxis ?i trebuie s? intre în aten?ia Colegiului Medicilor. Nici în America nu poate fi folosit pentru gravide, el este autorizat pentru cu totul altceva, cum ar fi ulcerul gastric", ne-a precizat reprezentantul de comunicare al ANM, Anca Crupariu.

MINISTERUL CERE EXPLICA?II
"Ministerul S?n?t??ii a cerut explica?ii Direc?iei de S?n?tate Public? Gala?i despre cazul pe care l-a?i relatat în paginile Jurnalului Na?ional. Sper?m ca în cel mai scurt timp s? le primim ?i s? putem s? v? d?m un punct de vedere. Poate chiar mâine (n.r. - azi)", ne-a declarat Oana Grigore, purt?torul de cuvânt al Ministerului S?n?t??ii.

Din câte am reu?it noi s? afl?m ?i Colegiul Medicilor, filiala jude?ean?, are ast?zi o ?edin?? pe tema cazului mamei Petronela P. ?i a fiicei sale nen?scute, dup? ce i s-a administrat medicamentul interzis.

Deputatul Boldea cere anchet? riguroas?
Deputatul PD-L Mihai Boldea, avocat de profesie ?i fratele directorului Direc?iei de S?n?tate Public? Gala?i, a emis ieri un comunicat de pres? prin care cere m?suri imediate din partea forurilor competente. Parlamentarul cere urgentarea investiga?iei privind moartea Petronelei P. ?i a copilului s?u nen?scut, în Maternitatea din Gala?i. Totodat?, Mihai Boldea cere ?i evaluarea de urgen?? a managerului maternit??ii, medicul Anamaria H?r?bor.

"Tragedia de la Spitalul de Obstetric?-Ginecologie din Gala?i trebuie investigat? de urgen?? de Colegiul Medicilor, iar Ministerul S?n?t??ii are datoria de a gr?bi procedurile în acest caz. Avem de-a face, la prima vedere, cu un posibil caz de malpraxis, dar cred c? adev?rata problem? este managementul slab ?i slaba gestiune a resurselor medicale de infrastructur? ?i financiare din Gala?i", a declarat deputatul PD-L Mihail Boldea.

"Întârzierea de câteva minute face diferen?a între via?? ?i moarte în astfel de cazuri, iar medicul de terapie intensiv? Anamaria H?r?bor, care este ?i managerul spitalului, trebuia s? ?tie acest lucru. O anchet? riguroas? se impune în acest caz, iar Ministerul S?n?t??ii trebuie s? vad? dac? men?inerea doamnei doctor la conducerea spitalului mai este oportun?", a declarat deputatul Boldea.

El spune c? este la curent cu greut??ile prin care trece sistemul de s?n?tate din Gala?i ?i c? se impun m?suri pentru ca acesta, chiar în lipsa resurselor financiare, trebuie s? devin? eficient ?i orientat spre pacient. "Mi se pare cel pu?in straniu c? în ora?ul Gala?i, cu o popula?ie de 350.000 de persoane, toate tratamentele în ambulatoriu se fac la Spitalul Jude?ean, pentru c? Policlinica din Bulevardul Prim?verii a fost desfiin?at? pentru a face loc cursurilor studen?ilor de la Medicin?", spune Mihail Boldea.

El a precizat c? este clar c? sistemul sanitar este subfinan?at, dar a ad?ugat c? un management bun poate preveni multe tragedii. 


• Daniel Mihala?cu
JURNALUL NA?IONAL URNE?TE ANCHETA

Ministrul S?n?t??i vrea s? afle cum a ajuns Cytotec în spital


de Violeta Fotache
Ministrul S?n?t??i, Czeke Atilla, a dispus înfiin?area unei comisii speciale de anchet?, pentru a l?muri cazul de la Maternitatea Buna Vestire din Gala?i.

"Ministrul deja a cerut s? se înfin?eze o comisie special? de control din care fac parte reprezentan?i ai mai multor institu?ii, care s? realizeze o verificare am?nun?it? asupra situa?iei de la Gala?i. Este absolut regretabil ceea ce s-a întâmplat acolo. Trebuie s? se stabileasc? exact dac? a fost administrat medicamentulu Cytotec, cum a ajuns medicamentul în spital ?i cine a luat o asemenea decizie de a adminstra medicamentul", ne-a declarat purt?torul de cuvânt al Ministerului S?n?t??ii, Oana Grigore.

Sursa citat? a precizat c? pentru acest medicament nu s-au f?cut formalit??i la nivelul Ministerului S?n?t??ii pentru ob?inerea unui pre? cu care s? fie vândut deoarece substan?a nu este autorizat? pe teritoriul României.

Mam? ?i copil, uci?i cu medicamente interzise la Maternitatea Galati


25 Jan, 2010 medicamente nocive
Recomanda acest articol Recomanda acest articol

de Violeta Fotache
25/01/2010 http://www.jurnalul.ro/stire-special/mama-si-copil-ucisi-cu-medicamente-interzise-533607.html

Când st?tea s? dea na?tere unei feti?e, o femeie în vârst? de 40 de ani, de loc din Foc?ani, ?i-a g?sit sfâr?itul la Maternitatea din Gala?i. Odat? cu ea a murit ?i copilul ei nen?scut. Uci?i de iresponsa­bilitatea unor cadre medicale care i-au administrat un medicament interzis în România. Cytotec, un medicament deo­sebit de periculos prin efectele secundare pe care le are, i-a fost administrat ca s?-i declan?eze na?terea, de?i în pro­spectul original se scrie clar: "interzis femeilor gravide". Cazul scoate la lu­mi­n? o alt? procedur? paradoxal?: ca s? sal­veze pacienta care intrase în stop, me­dicul ATI (Anestezie - Terapie Intensiv?), aflat de gard? în spital, a chemat Ambulan?a prin num?rul de urgen?? 112.
Petronela P., în vârst? de 40 de ani, asistent? medical? de pediatrie la un spital din Foc?ani, ?i copilul ei nen?scut au murit în Spitalul de Obste­tric?-Ginecologie "Buna Vestire" din Gala?i, la 8 noiembrie 2009, chiar de Sfin?ii Mihail ?i Gavriil.


ANESTEZISTUL DE GARD? A CHEMAT... AMBULAN?A!

Internat? în sec?ia condus? de dr. Cos­ta­che Ioan Botezatu, s? duc? la termen o sarcin?, despre care ini?ial crezuse c? e un fibrom, pacienta care mai n?scuse un b?iat în urm? cu 18 ani, a fost l?sat? s? nasc? "pe cale natural?", în loc s? i se fac? cezarian?. În acest caz, calea "natural?" se baza pe efectul advers al medicamentului Cytotec, substan?? ce i-a fost administra­t?, a?a cum reiese din fi?a medical? a pa­cientei, despre care face vorbire o asistent? în reclama?ia depus? la Direc?ia de S?n?tate Public? (DSP) Gala?i, în luna noiembrie. Dup? ce i s-a administrat me­dicamentul ilegal - care provoac? violen­­te contrac?ii ale uterului, putând duce la ruperea membranelor ?i la invadarea va-se­lor de sânge care irig? uterul cu lichid amniotic -, în seara zilei de 8 noiembrie, femeia a intrat în stop cardio-respirator. A fost chemat medicul ATI care era de gard?, întâmpl?tor chiar managerul spitalului, doctori?a Anamaria H?r?bor. Incredibil, dar domnia-sa a avut nevoie de ajutorul celor de la Ambulan?? de?i specialitatea de medic ATI o supercalific? pentru resuscitarea unui pacient. La caz a ajuns chiar ?eful Sta?iei de Ambulan?? Gala?i, doctorul Mihai Polinschi.


CEZARIAN? PE CADAVRU

Echipa de medici format? din doctorii Bo­tezatu, Tru? ?i Soloviev a operat femeia moart? de aproximativ 30 de minute. Dar ?i copilul era mort deja, o feti?? de 3,700 ki­lograme. Normal, f?tul nu supra­vie­?u­ie?­­te decât maximum 18 minute, dup? intrarea mamei în stop. "Am fost chema?i în jur de ora 20:00. Când am ajuns noi pacienta era intubat?. Am resuscitat-o ?i noi. Între timp a ap?rut ?i doctorul Bo­te­za­tu. Am dus-o în sala de opera?ie ?i i s-a f?cut cezarian?, dar din p?cate copilul era mort. Dup? 40 de mi­nu­te pacienta a fost de­cla­rat? moart?. Femeia ve­ni­se la Gala?i dup? docto­rul cu care n?scuse ?i pri­mul copil cu ani în urm?. Din ce am discutat cu doctorul Botezatu, pacienta nu a dat nici un semn premonitoriu c? s-ar putea întâmpla a?a ceva. Docto­rul Botezatu a pus de atunci diagnosticul, confirmat ul­te­rior de autopsie, zicând c? pacienta a f?cut embolie amniotic?", ne-a povestit dr­. Mihai Polinschi, medicul de pe Salva­re. Acesta a afirmat c? nu ?tie nimic de Cytotec ?i c? ar fi uzual s? fie chemat? Am­bulan?a de medicii din spitale pentru resuscitarea pacien?ilor. "Un medic ATI are preg?tirea necesar? resuscit?rii unui pacient. Pe noi, Serviciul de Ambulan??, ne mai solicitau în trecut spitalele de boli cronice, în general, care nu aveau specia­li?­ti, dar acum nu mai e de actualitate pen­tru c? spitalele nu primesc acreditare dac? nu au echipa ?i trusa necesar? resuscit?rii", ne-a declarat unul dintre medicii care lucreaz? în serviciile de Ambulan?? ?i care a dorit s?-?i p?streze anonimatul, din motive lesne de în?eles.


"VINOVA?II VOR R?SPUNDE"

Directorul Direc?iei de S?n?tate Public? Gala?i, dr. Valentin Boldea, ne-a precizat: "Sesizarea a fost f?cut? de o asistent? care a intrat în conflict cu conducerea Maternit??ii ?i c?reia, între timp, i s-a desf?cut ?i contractul de munc?, pentru abateri disciplinare, nerespectarea fi?ei postului (într-o discu?ie ulterioar? am aflat c? este vorba despre asistenta Elena Ciorb?, de la OAMR, organiza?ie sesizat? pentru cele dou? asistente reclamate al?turi de medici). Am cerut prin adres? ANM s? ne spun? oficial dac? medicamentul este interzis. Am sesizat Colegiul Medicilor pentru c? era o reclama?ie de malpraxis împotriva a trei medici, doi ginecologi ?i anestezistul. La DSP, cazul nu a intrat înc? în analiza Comisiei de Anchet?, deoarece aceast? comisie trebuie validat? de Mi­nisterul S?n?t??ii fiindc? i s-a modificat componen?a. Am trimis ?i o informare ata?at? la solicitarea de validare a co­mi­siei, pentru c? în caz este implicat ?i managerul maternit??ii, dr. H?r?bor Anama­ria, care are contract încheiat cu ministerul. Nu am primit nici un r?spuns. Dar v? pot asigura c? nu încearc? nimeni s? mu?amalizeze nimic. Indiferent cine-i vinovat, nu doar dr. Botezatu, c? mai sunt implica?i trei medici, va r?spunde pentru ceea ce a f?cut, pentru c? e vorba de moar­tea a dou? persoane, mama ?i co­pilul nen?scut. Se pune problema cum a ajuns acel medicament în spital, se pun multe probleme. Se cam practic? folo­sirea acestui medicament frecvent".


EXPLICA?IILE MANAGERULUI MATERNIT??II

În timp ce doctorul Costache Ioan Botezatu nu a vrut s? î?i spun? punctul de vedere despre acest caz la telefon, managerul spitalului a fost mai maleabil. "Acest caz n-ar fi avut nici o ?ans? de supravie?uire nic?ieri în lu­­me, pentru c? embolia amniotic? are un grad foarte mare de mortalitate. Am chemat Salvarea pentru c? orice stop poate fi resuscitat, moment din care teoretic nu mai apar?ine de noi, pacientul trebuind s? fie transportat la sec?ia de te­ra­pie intensiv? a unit??ii ierar­hic superioare. Am chemat deci Salvarea ca, în ideea c? pacienta va fi salvat?, s? fie transportat? la alt spital", ne-a declarat medicul Anamaria H?r?bor, managerul Spitalului de Obstetric?-Ginecologie "Buna Vestire" din Gala?i. Cât prive?te administrarea unui medicament neautorizat în ?ara noastr? ?i inexistent în farmaciile din re?eaua de spitale, managerul contrazice ANM. "Cytotec, care este o prostaglandin?, este un medicament prev?zut în toate protocoalele Uniunii Europene ?i din câte ?tiu eu ?i noi suntem membri ai UE."


"CYTOTEC, ILEGAL ÎN ROMÂNIA ?I INTERZIS FEMEILOR GRAVIDE ORIUNDE ÎN LUME"
"Am verificat. Cytotec nu este un medicament autorizat în România ?i nici la Agen?ia European? a Medicamentului. ?i nici nu este în curs de autorizare. Este ilegal? difuzarea lui. Noi am sesizat verbal DIICOT, în cadrul protocolului pe care îl avem cu ace?tia în materie de contrafacere, c? acest medicament se distribuie online în ?ara noastr?, de?i este ilegal. Chiar dup? ce dou? tinere au murit în Italia dup? ce luaser? Cytotec în România. Ba mai mult, Cytotec este distribuit ca pilul? avortiv?, în baza unui prospect falsificat, când de fapt medicamentul este total interzis femeilor gravide. În prospectul original se men?ioneaz? clar la contraindica?ii: «interzis femeilor gravide». Medicamentul este auto­rizat în America dar pentru cu totul alte pro­bleme medicale, de exemplu pentru a reduce riscul de ulcer gastrointestinal. Medicii care prescriu sau recomand? medicamentul pentru avort sau na?tere, î?i asum? toat? r?spunderea. Ei comit o mare ilegalitate", ne-a precizat ANM prin purt?torul de cuvânt, Daniela Enache.Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


4 Comentarii pana acum»

 1. Cum este posibil ca un medic ATI sa cheme 112 ? | Urban Iulian said

  am January 26 2010 @ 5:09 pm

  […] este posibil ca un medic ATI sa cheme 112 ?Cum a fost posibil ca medicul Botezatu Costache sa prescrie CYTOTEC fapt ce a dus la moartea unei ma…MS si Streinu-Cercel continua sa refuze sa comenteze situatia femeii din Arad care a avut reactii […]

 2. asistentapentruconsumatori.ro said

  am January 28 2010 @ 12:07 pm

  Reclamati abuzurile la care sunteti supusi la office@asistentapentruconsumatori.ro

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.

  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 3. vrajitorul.eu said

  am January 28 2010 @ 12:08 pm

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

 4. adina said

  am July 25 2011 @ 8:52 pm

  Dr Botezatu-incompetent!Nu are rabdare sa explice pacientelor.Eu am avut o sarcina extrauterina si a taiat trompa pe care s-a format sarcina iar pe cealalta a legat-o fara acordul meu motivand ca voi avea o noua sarcina extrauterina. Mi-a luat astfel sansa de a face un copil pe cale naturala, singura mea sansa e FIV care costa 5000euro. Nu reuseste sa trateze o vaginita simpla si da retete fara rezultat sunt deja la a treia reteta la el plus alte trei la diferiti medici si astept rezultatul la al saptelea examen de secretie care consider ca va avea acelasi rezultat ca cele anterioare pentru ca prezint aceleasi simptome desi am urmat tratamentul prescris de Botezatu. Nu il recomand nimanui. Imi poate recomanda cineva un medic din Galati?

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: