Banner

Domeniul firmei în care lucrezi, bil? neagr? la creditare

Tweet this

Motto : In Suedia, bancile sunt o raritate , adica nu le vezi la fiecare colt de strada ca in Romania - senator Iulian Urban

Autor: Maria Anton
Publicat: 22 Ianuarie 2010
Afectate de cre?terea restan?elor, b?ncile sunt mai ­­reti­cente în a acorda credite angaja?ilor din anumite domenii, lovite mai mult de criz?.

Angaja?ii din construc?ii, agen­?ii imobiliari, dealerii de automobile, vânz?torii din comer?ul cu am?nuntul, dar ?i jurnali?tii au mai pu?ine ?anse de a lua un credit pentru simplul motiv c? lucreaz? în domeniile sus-men?ionate. „Practic, în faza de prescoring, exist? mai multe categorii de risc în care b?ncile încadreaz? clien?ii, inclusiv în func?ie de domeniul de activitate. În categoria C, cea mai riscant?, sunt domeniile sus-men?ionate“, explic? surse bancare. Persoanele care lucreaz? în aceste domenii au, astfel, probleme serioase la contractarea unui credit. „Fie li se pondereaz? veniturile cu un anumit procentaj (pân? la 50% în unele cazuri), fie li se acord? credite în condi?ii mai pu?in accesibile. V? pot da un exemplu în care un angajat din comer? a fost obligat s? achite un avans de 25% la un credit care presupunea un avans de numai 15%. În unele cazuri, cre?te ?i dobânda cu pân? la 2%“, arat? acelea?i surse.Tehnic vorbind, b?ncile sunt nevoite s? adopte acum o „distribu?ie echilibrat? a expunerii pe diferite segmente ?i industrii. Cu alte cuvinte, creditele din­tr-o anumit? in­­dus­trie nu vor dep??i un anumit procentaj din portofoliu, ceea ce permite o dispersie bun? a riscului“, explic? Romulus Mir­cea, CFA, divizia trezorerie ?i pie?e de capital în cadrul b?ncii Raiffeisen. Ca urmare, pentru anumite do­­menii în care in­stitu?iile financiare au acordat foarte multe împrumuturi, fiind supraexpuse, accesul la împrumuturi va fi în viitor mai dificil.Motivul pentru care s-a ajuns la astfel de m?suri este cre?terea îngrijor?toare a creditelor restante ?i îndoielnice. Dac? în luna iulie a anului trecut valoarea creditelor restante era de 5,9 miliarde lei, pân? în noiembrie situa?ia s-a înr?ut??it, atingându-se valoarea de 8 miliarde lei pentru acela?i indicator. Restan?ele în lei au ajuns de la 3,5 miliarde, în iulie, la 4,2 miliarde în noiembrie, iar în cazul creditelor în valut? cre?terea a fost de la 2,4 la 3,8 miliarde pentru restan?e, în acela?i interval de timp. Fa?? de luna octombrie a aceluia?i an, cre?terea a fost de 4,5% pentru creditele în lei ?i de 19,9% pentru creditele în valut?, per total modificarea fiind de 11,28%.Sectoarele  economice cele mai afec­tate de  condi­?iile bancare restrictive din ultimul an au fost acelea a c?ror activitate prezint? un caracter pronun?at de ciclicitate (industria metalurgic?, industria chimic?, construc?iile, tranzac?ii imobiliare, comer? cu bunuri de larg consum etc.), înregistrând sc?deri mult mai accentuate ale activit??ii economice comparativ cu alte sectoare economice. „Companiile din segmentul IMM-urilor au fost în general mai vulnerabile în fa?a crizei, din cauza unei fragilit??i financiare mai accentuate. În consecin??, riscul de credit asociat segmentului a fost mai mare“, sus?ine Romulus Mircea.Sumele acordate persoanelor fizice ?i gospod?riilor personale ?i celor din domeniul serviciilor ocupau primele dou? locuri din totalul expunerii bancare, 32%, respectiv 31%, conform datelor BNR referitoare la dispersia expunerilor în luna noiembrie a anului trecut. Pe ultimul loc se afla agricultura, cu 2% din totalul creditelor, în timp ce activit??ile de intermedieri financiare ?i asigurari primesc 4%.

Pruden?? la acordarea creditelor

În general, b?ncile iau în considerare, la acordarea finan??rii unei companii, factori sistemici, care ?in de evolu?ia economiei în ansamblu sau a sectorului de activitate din care face parte compania, de condi?iile de finan?are de pe pia?a monetar?, de deciziile de politic? monetar? sau pruden?ial? ale BNR. Mai conteaz? factorii care ?in de particularit??ile fiec?rui client în parte - sunt lua?i în considerare indicatori financiari relevan?i în estimarea riscului de nerambursare - dar ?i factorii interni, care ?in de situa?ia financiar? a fiec?rei b?nci ?i de strategia acesteia, determinant? pentru politica de creditare, explic? Mircea Romulus.

Creditele dintr-o anumit? industrie nu vor dep??i un anumit procentaj din portofoliu, ceea ce permite o mai bun? dispersie a riscului.
Romulus Mircea, CFA Trezorerie, Raiffeisen BankSursa http://www.capital.ro/articol/domeniul-firmei-in-care-lucrezi-bila-neagra-la-creditare-130601.html
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


2 Comentarii pana acum»

 1. vrajitorul.eu said

  am January 25 2010 @ 11:45 am

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

 2. asistentapentruconsumatori.ro said

  am January 25 2010 @ 11:45 am

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.
  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: