Dubai , tara unde neplata datoriilor se pedepseste cu inchisoarea, a fost a opta minune a lumii sau o mega-escrocherie imobiliara ?

Tweet this

DILEM?. A fost a opta minune a lumii sau o mega-escrocherie imobiliar??

Locul de joac? preferat al boga?ilor lumii, micu?ul ?i luxuriantul emirat Dubai, se afl? într-un punct de r?scruce. Luna trecut?, statul Dubai, mai exact familia conduc?toare Al Maktoum, a anun?at c? nu mai pl?te?te datoriile mega-companiei Dubai World, pe care de altfel o de?ine.

Vestea c? ?eicii nu au cum sau nu vor s? pl?teasc? datorii de 80 de miliarde de dolari s-a r?spândit ca un fulger, lovind marile Burse interna?ionale ?i stârnind panic? în rândul investitorilor. Este îns? povestea Dubaiului aproape de un sfâr?it dramatic? Zecilor de superlative de genul „cel mai… din lume” li se va ad?uga „cel mai mare dezastru”? Pentru zeci de mii de investitori imobiliari str?ini în Dubai, zilele de lâncezeal? la soare, de golf cu prietenii ?i de spart banii în malluri par s? se fi încheiat.

O viziune în nisip


Familia Al Maktoum conduce emiratul de pe la jum?tatea secolului al XIX-lea, o bucat? neospitalier? de de?ert, care se pierde în apele Golfului Persic. Pân? la jum?tatea secolului trecut, principalul business în zon? era comer?ul cu mirodenii, iar Dubaiul avea o popula?ie de circa 20.000 de locuitori.

Povestea începe în 1966, când s-a descoperit petrol în regiune. Dubaiul de ast?zi se datoreaz? viziunii ?eicului Ra?id bin Saeed al Maktoum, tat?l emirului de ast?zi Mohammed bin Ra?id al Maktoum, care a în?eles rapid c? petrolul nu va ?ine mult. De altfel, Dubaiul are printre cele mai mici rezerve de petrol din Golf, anul de vârf al produc?iei fiind 1991.

Îns? familia al Maktoum a apucat s? profite de anii de boom ai petrolului, iar prioritatea de investi?ii a fost modernizarea ??rii. Startul Dubaiului de ast?zi a fost exploziv literalmente ?i se leag? de celebrul moment „9/11”. Dup? atacurile teroriste din New York, devenise greu pentru orice investitor al c?rui nume con?inea particula „bin” s? investeasc? în SUA sau în Europa. Logic, varianta Dubai, aproape de cas?, a devenit peste noapte foarte atr?g?toare pentru proscri?ii arabi.

Boomul celor o mie de nop?i


Dubai 2008: zeci de milioane de turi?ti se înghesuie în Paradisul Boga?ilor, o lume cum n-a mai fost alta. Cei mai avu?i dintre ei se gr?besc s?-?i cumpere câte o buc??ic? de Rai, pe jum?tate investi?ie, pe jum?tate pur? pl?cere personal?.

Pre?urile de real-estate crescuser? în doar cinci ani cu 400% ?i p?rea c? este loc pentru mai mult. Ofertele abund?. Palm Jumeirah, primul complex de insule artificiale din lume, o realizare inginereasc? ce p?rea imposibil?, se vinde din stadiul de proiect. Afla?i în drum spre Campionatul Mondial din Coreea de Sud ?i Japonia, componen?ii echipei na?ionale de fotbal a Angliei nu rezist? tenta?iei. David Beckham, Joe Cole, Paul Scholes, Gary Neville, Wayne Bridges sau David James pl?tesc avansul pentru case pe insule în valoare de 1,1 milioane de euro.

Superstarul Formulei 1, Michael Schumacher, pl?te?te o mic? avere pentru o cincime din Antarctica, una dintre cele câteva sute de insule ale complexului artificial World, înc? nefinalizat. Brad Pitt ?i Angelina Jolie cump?r? la rândul lor o insul? pe care vor s? dezvolte un eco-hotel cu 800 de camere. Aten?ie: World este una dintre pu?inele construc?ii umane vizibile din spa?iu. Pentru investitor, subsidiara Dubai World, Nakheel, afacerea p?rea de vis. Foarte pu?ini au reu?it s? „ias?” din investi?iile din Dubai pentru c? nu mai exist? cump?r?tori, iar pierderile sunt enorme.A?A AR?TA. Imaginea este real? ?i arat? Dubaiul de?ertificat dinaintea boomului imobiliar. Asta se întâmpla în 1990
AL BURJ TOWER. Turnul de circa un kilometru în?l?ime, dezvoltat de super-îndatorata companie Nakheel. Trebuia s? fie dat în folosin?? în ianuarie 2010, dar lucr?rile au fost oprite


PROIECTE ANULATE

Vise pierdute printre dune


Megalomania dezvoltatorilor din Dubai a f?cut implozie. În ultima perioad?, au fost suspendate sau anulate peste 400 de proiecte de construc?ii, în valoare de peste 400 de miliarde de dolari. Iat? câteva dintre cele mai importante. • Trump International Hotel and Tower. Un zgârie-nori de 60 de etaje în complexul Palm, cu o arhitectur? inspirat? din anii ’80.

 • Hydropolis. Un turn de 70 de etaje, fiecare etaj învârtindu-se independent în jurul axei centrale. Din exterior, cl?direa î?i schimb? continuu forma, iar la subsol are un hotel subacvatic.

 • The Dubai Opera House. Un experiment arhitectonic, care îmbin? o platform? petrolier?, o ser? ?i un spectacol de lumi, oper? a superstarului francez Jean Nouvel.

 • Dubailand. Un vast parc de distrac?ii, cu zone tematice, zeci de hoteluri, replici în m?rime natural? a marilor atrac?ii turistice ale lumii ?i, bineîn?eles, un nou „cel mai mare mall din lume”.

 • The Cloud. Un complex de gr?dini, lacuri, palate ?i vile impun?toare, totul ridicat pe o platform? uria?? sus?inut? de stâlpi de 30 de metri în?l?ime.

 • Waterfront City. Un întreg ora? care s? sus?in? o popula?ie de 1,5 milioane de locuitori, ridicat pe nou? insul? artificial? de dou? ori mai mare decât Hong-Kongul.The Dubai Opera House

LEGE

În Dubai, neachitarea datoriilor se pedepse?te cu închisoarea

Mii de expa?i fug peste noapte, l?sând în urm? rate ipotecare ?i leasinguri neachitate. Niciun exces nu este prea pu?in pentru Dubai. Celebrul Hotel Burj al Arab, singurul de ?apte stele din lume, este deja un simbol vechi. Se lucreaz? la Burj Dubai, cea mai înalt? cl?dire din lume, de aproape un kilometru în?l?ime. 750.000 de oameni viziteaz? zilnic Mall of Emirates, cel mai mare din lume, cu 1.400 de magazine.

În septembrie 2008, emirii au inaugurat complexul Atlantis de pe insula central? a Palm Jameirah, o arogan?? în plin? criz? financiar?. Pe lâng? Palm Jameirah apar alte dou? arhipelaguri artificiale în form? de palmier, mai mari de aceast? dat?. Autostrada central? a emiratului are zece benzi pe sens ?i este într-un continuu ambuteiaj de Mercedesuri, Lexus-uri ?i SUV-uri scumpe

.

Dubai este raiul cump?r?turilor, totul se vinde ?i se cump?r? f?r? taxe. Orice investitor str?in î?i poate lua acas? profiturile neatinse. Pe un spa?iu de doar zece kilometri p?tra?i, vizitatorii pot face plaj? ?i pot schia în aceea?i zi în cea mai mare incint? cu z?pad? artificial? din lume. Se spune c? dac? n-ai fost în Dubai, a opta minune a lumii, nici nu te po?i numit turist.

Semne neluate în seam?

Dubaiul p?rea imun în fa?a crizei financiare ce a lovit lumea înc? de acum un an. Pân? luna trecut?, semnele au fost pu?ine ?i ar?tau mai degrab? o încetinire moderat? a cre?terii. Se ?tia c? sunt unele probleme, îns? anun?ul cu privire la posibila intrare în incapacitate de plat? a Dubai World a venit de nic?ieri. În doar câteva s?pt?mâni, totul s-a schimbat. Pre?urile de real estate s-au întors la nivelul de acum doi ani, cu o sc?dere medie de 50%. „În urm? cu dou? luni pe o vil? din Palm se cereau 3 milioane de dolari. Acum se vinde cu 1,5 milioane ?i nu exist? oferte”, spune un agent imobiliar de la compania de consultan?? Frank Knight.

Din totalul de 80 miliarde de dolari, cât datoreaz? Dubai World, 50 de miliarde sunt datorii pe termen scurt, ce trebuie achitate în 2010. Familia al Maktoumi ?i-a luat mâinile de pe principalul vehicul investi?ional, Dubai World, anali?tii considerând c? e o fug? de responsabilitate. Unul dintre r?spunsurile cu privire la ce s-a întâmplat, poate fi g?sit la o or? distan?? de mers cu ma?ina de Dubai.

Fra?ii din Abu Dhabi, parte ?i ei a Emiratelor Arabe Unite, au refuzat s?-?i mai împrumute extravagan?ii vecini. Cu rezerve de petrol uria?e, emiratul Abu Dhabi este mult mai potent financiar decât Dubaiul, îns? este o alt? lume a normalit??ii. Comentatorii din presa interna?ional? cred c? tocmai excesele Dubaiului, un spa?iu al toleran?ei într-o lume netolerant?, sunt acelea care i-au f?cut pe conservatorii din Abu Dhabi s?-?i reconsidere sprijinul.

Nu s-a terminat înc?


În timp ce investitorii ?i anali?tii se întreab? dac? nu cumva Dubaiul este cea mai mare escrocherie din lume, atât emirul, cât ?i elita „b??tina?ilor” din Dubai nu cred c? ce se întâmpl? acum este sfâr?itul. Proiectele sunt „suspendate temporar”. Turi?tii continu? s? vin? în num?r mare, de?i nu mai cheltuiesc la fel de mult ca în anii trecu?i. Premiul Turneului de golf al Emirului, s-a redus cu 25%, pân? la 15 milioane de dolari, dar promotorii spun c? acesta va avea loc f?r? probleme ?i la anul ?i în to?i anii ce urmeaz?.

Cel mai bine surprinde esen?a Dubaiului, Kassim, un mic afacerist local, de na?ionalitate local?. „Singura avere a bunicilor no?tri era o fântân? pe care o împ?r?eau cu alte familii. Bunicii no?tri, v? imagina?i? Chiar crede?i c? noi vom l?sa acum ca toate acestea - ?i se întoarce ar?tând înspre construc?iile uria?e din jur - s? dispar??”.VREMURI BUNE. Milionari din toat? lumea se refugiaser? în Dubai, unde tr?iau într-un lux orbitor. Acum, ei p?r?sesc corabia care se scufund?


PARTEA ÎNTUNECAT? A SCLIPITORULUI DUBAI

Închisoarea datornicilor


Sofia, o fran?uzoaic? de 34 de ani, s-a mutat în Dubai la începutul lui 2008, acceptând o slujb? bine pl?tit? într-o agen?ie de publicitate.

Entuziasmat? ?i încrez?toare în cre?terea economic? din jurul ei, ?i-a cump?rat un apartament de 300.000 de dolari, cu o ipotec? pe 15 ani. Acum, la fel ca mul?i dintre expa?ii Dubaiului, a r?mas f?r? serviciu, scrie „New York Times”. „Mi-e foarte fric? de ce s-ar putea întâmpla, pentru c? am cump?rat o proprietate aici. Mi s-a spus c?, dac? nu mai pot pl?ti, a? putea ajunge în închisoarea datornicilor”, spune Sofia. Potrivit legii, cine nu-?i pl?te?te datoriile, indiferent de motiv ?i indiferent dac? e vorba de facturi sau rata la banc?, intr? la închisoare.

Mii de ma?ini abandonate


Pe de alt? parte, lucr?torilor str?ini - 90% din popula?ia de 1,5 milioane de oameni ai Dubaiului este reprezentat? de ace?tia - li se anuleaz? vizele dac? r?mân f?r? slujb?. Ei au la dispozi?ie doar 30 de zile pentru a-?i g?si alt? slujb?, altfel trebuie s? p?r?seasc? emiratul.

De altfel, criza de pe pia?a muncii a început înc? din prim?var?. La un moment dat, poli?ia a descoperit c? în parcarea aeroportului interna?ional erau peste 3.000 de ma?ini abandonate. De obicei cu torpedoul plin de c?r?i de credit neachitate ?i cu bilete de scuze în geam. Era vorba despre expa?i care n-au mai reu?it s? pl?teasc? ratele ?i au fugit din ?ar?.

Catacombe în nisip

Posibil cea mai întunecat? parte a sclipitorului Dubai este cea a muncitorilor str?ini ?i nu a expa?ilor bine pl?ti?i. Sute de mii de indieni, de filipinezi ?i de chinezi au trudit 12 ore pe zi, la 50 de grade Celsius, pentru a construi „minunea”. Cu salarii infime, de 30 dolari pe s?pt?mân?, ace?tia tr?iau în condi?ii mizerabile în ghetourile din umbra zgârie-norilor.

În 2005, consulatul indian a raportat moartea a 971 de cona?ionali pe ?antierele din Dubai din cauza con di?iilor de munc? insuportabile. Doar un mega-scandal în presa interna?io nal? a mai îmbun?t??it cumva lucrurile, autorit??ile în?sprind legea muncii pentru angajatori.

Paradoxul este uria?: în timp ce pentru între?inerea unui teren de golf (Dubai are ?apte terenuri de nivel interna?ional) se consum? zilnic 4 milioane de litri de ap? desalinizat?, într-o tab?r? a muncitorilor asiatici exist? un singur du? la câteva mii de persoane. Tot în 2005, unul dintre prin?ii din Dubai a fost implicat într-un scandal cu privire la r?pirea ?i sechestrarea de copii din lumea a treia, care erau „antrena?i” pentru a deveni jockey de c?l?rie. „Antrena?i” înseamn? înfome ta?i, pentru a se opri din cre?terea natural?.

Fotografii Reuters

Sursa : http://www.evz.ro/articole/detalii-articol/879530/Dubai-falimentul-unei-tari/
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


3 Comentarii pana acum»

 1. vrajitorul.eu said

  am December 14 2009 @ 11:25 am

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.
  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

 2. asistentapentruconsumatori.ro said

  am December 14 2009 @ 11:26 am

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.
  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 3. Othelo said

  am December 14 2009 @ 1:37 pm

  A fost anticipata si aceasta lovitura imobiliara. Vor cumpara iluminatii totul pe de-a moaca.

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: