Vân?taia se vindec?, umilin?a r?mâne

Tweet thisPentru victimele care nu cunosc legea ar trebui s? intervin? persoane precum medicul,  preotul,  care au intuit situa?ia ?i ?tiu unde s? le îndrume


Pentru victimele care nu cunosc legea ar trebui s? intervin? persoane precum medicul, preotul, care au intuit situa?ia ?i ?tiu unde s? le îndrume


Femeile din România înghit zi de zi lacrimi amestecate cu b?t?i, umilin?e sau interdic?ii. Î?i oblojesc r?nile sub privirile speriate ale copiilor, care mai târziu risc? s? ajung? ?i ei fie agresori, fie victime. De ce accept? femeile s? fie b?tute, cum ar trebui s? reac?ioneze la primul semn de violen?? din partea partenerilor lor ?i mai cu seam? ce ar trebui s? facem pentru a elimina violen?a ?i, implicit, pentru a nu mai crea modele de comportament deviant copiilor no?tri ne spune sociologul Maria Voinea, profesor dr în sociologia familiei, de la Universitatea de Sociologie, Bucure?ti

Jurnalul Na?ional: A crescut num?rul cazurilor de violen?? în familie din România?

Maria Voinea: Nu cunoa?tem care este cifra exact? a persoanelor care ajung s? fie abuzate. Nu o s? avem niciodat? cifra real? a victimelor violen?ei domestice, din motive variate: nu toate victimele ajung s? comunice starea lor real? organelor îndrept??ite, fie s? rezolve problema, fie s? o consemneze c? exist?, ?i acest lucru se întâmpl? pentru c? multora dintre femei le este team? de so?ii lor violen?i, de consecin?ele pe termen mediu ?i lung, de divor?, de abandon, de b?t?i interminabile.

Din cazuistica cu care ne confrunt?m în instan?e, unde ajung aceste cazuri, suntem în m?sur? s? spunem cu toat? t?ria c? fenomenul este foarte pregnant în anumite medii. Este mai frecvent întâlnit la categoriile de persoane cu o preg?tire elementar?, submedie sau f?r? preg?tire intelectual?, la persoanele cu un nivel sc?zut de instruc?ie, dar mai ales în mediile în care s-a transmis de la o genera?ie la alta modelul violent. Cu alte cuvinte, acolo unde p?rin?ii au fost violen?i între ei, copiii au preluat modelul, transmi?ându-l în momentul în care ei au ajuns adul?i.

Exist? diferen?e între mediul urban ?i cel rural în ceea ce prive?te violen?a în familie?
În mediul rural, comunitatea are un control mai puternic asupra membrilor ei ?i, din aceast? cauz?, ne-am a?tepta ca fenomenul s? fie mai redus. Cu toate acestea, în ultimii ani, de când s-a dezvoltat foarte mult obiceiul oamenilor de a pleca peste grani??, s-au creat situa?ii care favorizeaz? producerea violen?ei în familie. Ace?ti copii ajung s? preia ni?te modele la întâmplare. Se întâmpl? foarte des s? plece doar un membru al familiei ?i cel care r?mâne, neputând s? controleze evolu?ia copilului în totalitate ?i s?-l orienteze spre c?i pozitive, recurge la violen??.

Practic, a?a cum se spune în popor, î?i vars? nervii pe copil. Situa?iile sunt diferite de la o zon? geografic? la alta. Din p?cate, nu avem studii care s? ateste c? într-o zon? sau într-un jude? fenomenul este mai prezent decât în altele.

Putem vorbi despre anumite perioade din an/lun?/s?pt?mân? în care se intensific? cazurile de violen?? în familie?

Nu cred c? este ciclic? violen?a, ca ?i anotimpurile. Dar, de pild?, iarna, în mediul rural cu prec?dere, când partenerii ajung s? stea mai mult împreun? ?i din cauza treburilor gospod?re?ti care se suspend?, unele dintre ele fiind sezoniere, este foarte posibil s? existe situa?ii de violen??. Mai ales dac? se consum? ?i alcool. La fel se poate întâmpla ?i în week-end-uri. Dar, în principiu, nu cred c? exist? vreo ciclicitate în comportamentul agresiv al anumitor persoane.

Nu a? vrea s? credem îns? c? doar femeile sunt victime. Exist? ?i victime b?rba?i. În urma prostului obicei al unor femei de a cic?li b?rbatul ?i de a încerca s?-l descoas? în privin?a programului, al anturajului, al banilor câ?tiga?i, de exemplu, b?rbatul poate fi cople?it de aceast? atitudine ?i, de multe ori, în astfel de situa?ii, dac? el a gre?it cu ceva, se las? chiar b?tut de femeie. Exist? pu?ine cazuri din acestea, dar dac? o s? urm?ri?i, crimele pasionale sunt f?cute ?i de b?rba?i, ?i de femei. Este valabil? ?i varianta invers?, în care so?ia/concubina, ajuns? la disperare, s? poat? comite un act de violen??, chiar o crim?.

O prim? b?taie este suficient? pentru a ?ti ce te a?teapt? în viitor sau poate fi considerat? "doar o întâmplare, o sc?pare" din partea partenerului?

De regul?, un b?rbat care î?i bate so?ia, indiferent ce motive ar avea, o face de mai multe ori. Rar se întâmpl? ca un b?rbat, care a ridicat pentru prima dat? mâna asupra so?iei, s? se corecteze ?i s? aib? un comportament civilizat mai târziu. P?rerea mea este c? o femeie care prime?te prima palm? de la so?ul ei nu trebuie s? o a?tepte pe urm?toarea. Ea trebuie s? î?i fac? un inventar al sentimentelor ?i al a?tept?rilor ei fa?? de so? ?i fa?? de c?snicie ?i, în func?ie de acesta, s? ia atitudine.

Sursa http://www.jurnalul.ro/stire-miscarea-de-rezistenta/vanataia-se-vindeca-umilinta-ramane-524507.html
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


3 Comentarii pana acum»

 1. rr said

  am December 9 2009 @ 9:49 pm

  iti bati nevasta,hai la sectie sa ti moi oasele sa te linistesti.
  trebuie o lege dinte pt dinte
  ochi pt ochi!
  o nenorocesti sa fii nenorocit de toti politistii si asta sa fie in public sa ai rusine.
  e vb de cei ce incalca legea.
  femeile dau viata,trebuiesc protejate.
  violenta reciproca trebuie evitata prin educatie de mic in familie si scoala si la biserica!

 2. ana said

  am July 1 2010 @ 11:39 am

  si ce faci cand cel care loveste – respectiv sotul – e politist?

 3. Eleonore said

  am November 24 2014 @ 6:33 pm

  Dna. sociolog s-a facut de ras sfarsit. Adica cum “sa ia atitudine”?? Mai clar de atat nu putem sa ne asteptam de la “specialisti” … in interviuri; nu ca restul raspunsurilor ar fi adus ceva nou, clarificator

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: