Mihai Gâtlan, tanarul de 19 ani ucis in lovitura de stat data de Iliescu

Tweet thisAst?zi,doar placa comemorativ? de la Dalles ne mai aten?ioneaz? c? "Aici au murit eroi adev?ra?i - 21 decembrie 1989".


Agerpres

Ast?zi,doar placa comemorativ? de la Dalles ne mai aten?ioneaz? c? "Aici au murit eroi adev?ra?i - 21 decembrie 1989".


Avea doar 19 ani. Iar atunci, în 1989, se considera rocker. ?i, în m?sura în care se putea pe atunci, chiar a ?i tr?it ca un rocker. Dar, contrar acestei apartenen?e oarecum exotice, î?i vedea vii­to­rul pus în sluj­ba Bisericii. Ce fel de preot ar fi putut de­veni acest tân?r rebel? Nu o s? ?tim niciodat?: Dumnezeu l-a che­mat la El înainte de vreme, preschimbat în martir.

Pu?tiul, abia ie?it din adolescen??, se numea Mihai Lucre?iu Gâtlan. ?i a fost primul bucure?tean ucis în Capital? în cursul dramaticelor evenimente din Decembrie '89. Acum, dup? dou?zeci de ani, din toate visele lui spulberate atunci nu au mai r?mas decât o cruce ?i o plac? din marmur? neagr? fixat? pe un perete din centrul Capitalei. ?i un mormânt acope­rit cu o lespede de marmur? în Cimitirul Eroilor Revolu?iei. Plus o mul?ime de amin­tiri care acum mai tr?iesc doar în me­moria p?rin?ilor ?i a prietenilor s?i.

Ion Gâtlan, tat?l lui Mihai, este ?i el unul dintre revolu?ionarii din Bu­cu­re?ti. Este un om obi?nuit care în De­cem­brie '89 a pl?tit de dou? ori pre?ul de sânge, durere ?i eroism pe care istoria l-a pretins în schimbul c?derii re­gi­mului comunist. Prima dat?, pentru c? atunci l-a pierdut pe cel mai mare dintre copiii s?i. Iar a dou? oar?, pentru c? la scurt timp dup? fuga cuplului Ceau­?es­cu a participat în mod direct la de­ca­pi­tarea structurii de comand? de la vâr­ful partidului. Aflat în sediul CC al PCR, el a fost cel care i-a arestat pe Constantin D?sc?lescu, pe Ilie Verde? ?i pe gene­ralul Iulian Vlad. Dar asta este o alt? pa­gin? a Revolu?iei, pe care o vom întoarce atunci când îi va veni ?i ei timpul.

Cine a fost Mihai Gâtlan? "Era cel mai mare din cei ?ase copii ai mei. Înc? din copil?rie era atras de imaginea înal?ilor prela?i înve?mânta?i în od?jdii. Apoi, când a mai crescut, ?i-a dorit s? urmeze Teologia. Iar, pe atunci, asta nu prea era «pe linie».

La un moment dat, una dintre rudele mele m-a ?i reclamat pe la autorit??i c? vreau s?-mi bag copilul la Teologie ?i c? astfel o s?-i stric viitorul. Dar nu eu l-am trimis acolo. În nici un caz. În schimb l-am înv??at s? fac? în via?? exact ce vrea el ?i ce-i place. Iar el asta î?i dorea. În vara anului 1989 a f?cut preg?tire, un fel de medita?ii, cu un preot. Dar nu a apucat s? dea examenul. Dar preotul care i-a fost profesor a fost ?i cel care i-a f?cut slujba de înmormântare.

S? ?tii îns? c? Mihai nu a fost nici pe departe vreun habotnic care-?i petrecea timpul în post ?i rug?ciuni. Nu, în nici un caz. A f?cut mult sport ?i la un mo­ment s-a apucat ?i de arte mar?iale: judo, karate. De astea s-a l?sat îns? destul de repede, zicea c? nu vrea s?-?i rup? oasele. Dar, mai mult decât toate, i-a pl?cut s? cânte. Avea o voce superb?. ?i, la fel ca majoritatea prietenilor lui, se considera rocker. Asta pe timpul când rockerii erau ni?te tineri despre care oficialii regimului comunist sus?ineau c? nici nu exist?. Dar cine asculta la ei? Existau peste tot, în Bucure?ti ?i prin marile ora?e din ?ar?." Pe larg la sursa http://1989.jurnalul.ro/stire-special/mihai-gatlan-rockerul-martir-de-la-dalles-524799.html
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


4 Comentarii pana acum»

 1. http://www.spunesituda.ro/ said

  am October 23 2009 @ 5:15 pm

 2. VIOREL URBAN said

  am October 23 2009 @ 11:29 pm

 3. asistentapentruconsumatori.ro said

  am October 23 2009 @ 11:30 pm

  Reclamati abuzurile la care sunteti supusi la office@asistentapentruconsumatori.ro

  Lupta noastra a celor de la Asociatia http://www.AsistentaPentruConsumatori.ro se duce impotriva abuzurilor la care sunt supusi consumatorii romani.
  Pentru asta avem nevoie ca voi, sa ne scrieti despre fraudele sau abuzurile la care sunteti supusi de catre comercianti sau autoritati.
  Noi preluam sesizarile voastre si ne luptam pentru ca drepturile sa va fie recunoscute.

  TOT CE AI DE FACUT ESTE SA NE SCRII LA ADRESA office@asistentapentruconsumatori.ro

 4. www.vrajitorul.eu/ - Magia afacerii dvs. said

  am October 23 2009 @ 11:30 pm

  INTRATI PE http://www.vrajitorul.eu/ – Magia afacerii dvs.

  informatii utile >> http://www.vrajitorul.eu/aplicatia/aplicatia.html

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: