De ce ne vor da romanii votul lor la 7 iunie ?

Tweet thisReclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu:


De ce ne vor da romanii votul lor la 7 iunie ?

Tweet this
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


20 Comentarii pana acum»

 1. aerconditionatclimatizare ro said

  am May 24 2009 @ 10:55 pm

  Eu nu merg la vot. Nu am pe cine vota !

 2. Floarea Soarelui said

  am May 24 2009 @ 11:43 pm

  Alianta Familiilor din Romania, dedicata promovarii valorilor romanesti, a analizat unele candidaturi. Nu dupa criterii economice sau politice, ci dupa cele morale. Rezultatele analizei […]

  BULETINUL ELECTORAL AFR AFRVoteaz?

  cet??enii fac parlamentul

  Alian?a Familiilor din România (AFR) este o organiza?ie a societ??ii civile, neafiliat?
  nici unei organiza?ii politice sau religioase, constituit? în scopul influen??rii actului
  legislativ dup? principii etice de origine crestin?. AFR monitorizeaz? activitatea
  parlamentar? în general si activitatea politicienilor în particular, folosind pârghiile
  democra?iei pentru a asigura respectarea valorilor si normelor sociale ale cet??enilor ??rii
  de c?tre cei ce ne cer votul pentru a ajunge în Parlamentul na?ional sau în cel european.
  Stima?i cet??eni,

  Pe 7 iunie suntem chema?i la vot pentru a-i vota pe cei 33 de europarlamentari
  care ne vor reprezenta în Parlamentul unional de la Bruxelles.
  Spre deosebire de alegerile na?ionale, vom vota pe liste de partid. Fiecare partid
  ne propune o list? de candida?i. Unii sunt deja europarlamentari, al?ii aspir? s?
  devin?, cu votul nostru.

  Ca si la alegerile trecute, Alian?a Familiilor din România, în calitate de organiza?ie
  a societ??ii civile, a analizat candidaturile si, pe baza informa?iilor ob?inute, a
  realizat un profil moral al candida?ilor. Întrucât, din cauza sistemului de vot pe
  liste, nu avem posibilitatea s? alegem un candidat sau altul, am calculat un
  punctaj pentru fiecare list? de partid. Acest punctaj reprezint? raportul dintre
  candida?ii care respect? valorile tradi?ionale ale cet??enilor României („albi”) si
  cei care nu le respect? („negri”). Astfel, un punctaj mare arat? c? acea list? de
  partid are mai mul?i candida?i „albi” si mai pu?ini „negri”. Un punctaj mare
  indic? o list? care poate fi votat?, iar un punctaj mic o list? care nu
  trebuie votat?. Am limitat analiza noastr? la principalele partide politice si la
  pozi?iile eligibile de pe lista fiec?rui partid.

  Printre criteriile de analiz? s-au num?rat, în cazul candida?ilor care au avut deja
  un mandat în Parlamentul unional, voturile exprimate asupra diferitelor proiecte
  legislative care au leg?tur? cu valorile: familia, drepturi mai mari pentru asazisele
  „minorit??i sexuale”, liberalizarea f?r? limite a avortului si altele. De
  asemenea, AFR a urm?rit declara?iile politice ale candida?ilor si le-a adresat
  tuturor un set de întreb?ri privind pozi?ia lor fa?? de eutanasie, drepturile
  copilului nen?scut si integrarea României în Uniune.
  Acest Buletin Electoral este un ghid cu ajutorul c?ruia dumneavoastr? pute?i vota
  în cunostin?? de cauz?.

  Alegerile unionale din 7 iunie. Buletin Electoral AFR 11 mai 2009 http://www.protejarea-familiei.com
  Partidul Na?ional Liberal

  Lista neagr? Comentariu
  Renate Weber Pozi?ii si declara?ii consecvent anti-crestine. Votat pentru
  Directiva împotriva discrimin?rii pe baz? de “orientare
  sexual?” si pentru amendamentul pro-avort la Rezolu?ia UE
  privind drepturile omului (amendament respins)
  Ramona M?nescu Votat pentru Rezolu?ia Catania si pentru amendamentul proavort
  la Rezolu?ia UE privind drepturile omului (amendament
  respins)
  Adina V?lean Votat pentru Rezolu?ia Catania si pentru Directiva antidiscriminare
  pe baz? de “orientare sexual?”
  Cristian Busoi Lips? de integritate: a declarat c? va vota împotriva Rezolu?iei
  Catania, dar s-a ab?inut de la vot

  Lista alb? Comentariu
  Norica Nicolai
  Ben Oni Ardelean
  Respect? valorile familiei
  Punctaj: 0,50

  Partidul Na?ional ??r?nesc Crestin Democrat
  Lista neagr? Comentariu

  Lista alb? Comentariu
  Marian Petre Milu?
  Eugen Moiescu
  Respect? valorile familiei
  Punctaj: 2,00

  Partidul Social Democrat

  Lista neagr? Comentariu
  Corina Cre?u
  Gabriela Cre?u
  Ioan Mircea Pascu
  Daciana Sârbu
  Vasilica D?ncil?
  Adrian Severin
  Adriana ?ic?u
  Victor Bostinaru

  To?i sunt actuali europarlamentari. Au avut permanent o
  pozi?ie împotriva valorilor poporului român, votând pentru
  Rezolu?ia Catania, pentru Directiva anti-discriminare pe baz?
  de “orientare sexual?” si pentru un amendament pro-avort la
  Rezolu?ia UE privind drepturile omului (amendament care a
  picat la votul final).

  Lista alb? Comentariu
  Rovana Plumb
  Minodora Cliveti
  Respect? valorile familiei
  Punctaj: 0,25

  Alegerile unionale din 7 iunie. Buletin Electoral AFR 11 mai 2009 http://www.protejarea-familiei.com

  Partidul Democrat Liberal

  Lista neagr? Comentariu
  Monica Macovei Sus?in?toare notorie a homosexualilor. A intervenit pe lâng?
  primarul Capitalei, Adriean Videanu, pentru a permite
  desf?surarea primei parade a homosexualilor din Bucuresti.

  Cristian Preda Este în favoarea legaliz?rii parteneriatelor între homosexuali.
  Lista alb? Comentariu
  Marian Jean Marinescu
  Sebastian Bodu
  Iosif Matula
  Dragos Florin David
  Ca europarlamentari, au votat împotriva Rezolu?iei Catania si
  a Directivei anti-discriminare.
  Punctaj: 2,00

  Uniunea Democrat? a Maghiarilor din România (UDMR)
  Lista neagr? Comentariu
  Csaba Sogor
  Gyula Winkler
  Ca europarlamentari, au votat pentru Rezolu?ia Catania.
  Lista alb? Comentariu

  Laszlo Tokes Sus?ine valorile vie?ii si familiei.
  Punctaj: Nu am calculat un punctaj întrucât UDMR este votat constant de etnicii
  maghiari, indiferent de valorile sau viziunea candida?ilor.

  Rezolu?ia Catania a fost propus? în Parlamentul unional in ianuarie 2009 de deputatul
  italian comunist Catania. Obiectivul rezolu?iei a fost recomandarea recunoasterii reciproce
  a „c?s?toriilor” homosexuale si a parteneriatele homosexuale în ??rile membre. A fost
  votat? si cu sprijinul europarlamentarilor români, în principal al celor de la Partidul Social
  Democrat. Înainte de vot, AFR a emis o not? tuturor europarlamentarilor români,
  atr?gându-le aten?ia asupra pericolelor acestei rezolu?ii si cerându-le s? voteze împotriva
  ei. Printre europarlamentari, au fost unii care au afirmat c? vor vota împotriva rezolu?iei,
  dar la votul în plen au votat fie în favoarea rezolu?iei, fie s-au ab?inut.
  Directiva anti-discriminare a fost si ea votat? tot cu sprijinul majorit??ii
  europarlamentarilor PSD. Directiva interzice orice discriminare pe baz? de „orientare
  sexual?”, în special în domeniul bunurilor si prest?rilor de servicii, dar si în alte domenii.
  Directiva e în conflict cu drepturile religioase, libertatea de asociere si libertatea de
  constiin??, pe care le submineaz?. În unele ??ri care la nivel na?ional au adoptat astfel de
  legi, prin prestare de servicii se în?elege si servicii de adop?ii de copii, cununii, concedii
  pentru persoane c?s?torite, servicii hoteliere. În plus, „orientarea sexual?” include o
  gam? larg? de comportamente sexuale, ciudate si aberante, pe care societatea este
  for?at? s? le tolereze. Aceast? directiv? a fost criticat? intens în cercurile crestine din
  Europa.
  În s?pt?mâna 4 mai, grupul liberalilor din Parlamentul unional a propus un amendament
  la Raportul Anual al UE pe tema drepturilor omului, asa-numitul amendament 45a.
  Amendamentul cerea Parlamentului european s? recomande decretarea unor drepturi noi
  în spa?iul european, asa-numitele „drepturi sexuale si reproductive”. Aceste cuvinte
  denot? dreptul la avort si dreptul la manifest?ri si comportament sexual aberant pentru
  „minorit??ile sexuale”. Amendamentul a c?zut la vot. Majoritatea europarlamentarilor PDL
  au votat împotriva lui.
  Alegerile unionale din 7 iunie. Buletin Electoral AFR 11 mai 2009 http://www.protejarea-familiei.com
  Recomandare de vot
  Recomandarea AFR, pe baza analizei datelor asa cum se prezint? ele ast?zi, este
  de a vota, la alegerile europarlamentare de la 7 iunie, candida?ii Partidului
  Na?ional ??r?nesc Crestin Democrat si ai Partidului Democrat Liberal.
  Pe situl AFR (www.protejarea-familiei.com/alegeri.html) se afl? versiunea online a acestui
  buletin. Pe durata campaniei electorale început? pe 7 mai, pe m?sur? ce vom ob?ine
  informa?ii noi despre candida?i, vom actualiza analiza.
  V? invit?m s? transmite?i acest Buletin Electoral, sub form? electronic? sau tip?rit?,
  rudelor, prietenilor, vecinilor si colegilor de serviciu.
  Un candidat care nu este dispus s?-i reprezinte pe cei ce l-au votat nu are ce c?uta în
  Parlament.

  Petre Costea Bogdan Mateciuc
  Presedinte Director Executiv

 3. Tiara said

  am May 25 2009 @ 6:00 am

  Iar eu voi merge la vot! Si voi vota candidatii PDL, singurii care merita increderea mea!

 4. Sorin said

  am May 25 2009 @ 9:04 am

  Stolojan in capu’ listei?
  Dupa ce s-a sucit de 2 ori de parca politica e un joc de-a v-ati ascunselea, nu mai am incredere in moralitatea lui “Draga Stolo”. E impardonabil gestul de a accepta si de a se razgandi dupa 2 zile. E o dovada de imaturitate politica. Duca-se! Pe fata lu tata n-o sustineti?
  Spuneti ca PDL duce tara catre bine? Cum se face ca avem cea mai mare inflatie dintre toate tarile continentului Europa?

  Suntem campionii la numarul de taxe si impozite si desi s-a promis in campania electorala reducerea numarului lor, s-a mai adaugat si impozitul pe pierdere!

  Moneda e tinuta de BNR, nu de guvern. Masonul Isarescu trage sforile finantelor in Romania. Pogea e mana lui stanga.
  Avem o lege votata inclusiv de PDL si promulgata prosteste de presedinte, dar neaplicata! E primul guvern din istorie care nu aplica o lege votata de ei si promulgata de presedintele lor!

  In acest guvern condus de un PDL-ist vedem gafe si amatorisme in ministere (declaratii si ordonante contradictorii, amatorismele din invatamant, au acceptat cea mai scumpa autostrada din lume ca pret/km, jurista de la turism nu face nimic, statiunile turistice de pe litoral arata jalnic, agricultura e distrusa, nu se face nimic.

  In schimb NEPOTISMUL e la el acasa in guvernul PDL: “Printre zecile de persoane de incredere aduse de premierul Emil Boc de la Cluj se numara si nepoata acestuia. Bunicul Mihaelei Eugenia Boc si tatal premierului sint frati.

  “Premierul si-a adus de la Cluj 24 de colaboratori, multi dintre ei fiind fie fosti angajati ai primariei ori colegi de la universitate. Pentru a le asigura cazarea si transportul, premierul a marit alocatiile destinate Cancelariei primului-ministru cresc cu 300-400% fata de 2008, potrivit Legii bugetului de stat. Astfel, numai pentru transportul angajatilor, Cancelaria va cheltui mai mult cu 265.000 de lei fata de 2008, respectiv 350.000 de lei, in timp ce alocatia pentru locuinte va fi mai mare cu 124.000 de lei. Cheltuielile salariale in natura – in acest caz cele pentru locuinta de serviciu folosita de salariat si de familia sa – cresc si ele cu 210%, respectiv cu 271.000 de lei.

  Oare e o directie buna?

 5. Sorin said

  am May 25 2009 @ 9:13 am

  Apropos…Candidatii PDL stiu engleza? Ca sefu lor, primul ministru face gafe tragi-comice cu engleza lui.

 6. mihai said

  am May 25 2009 @ 9:22 am

  ha ha

  atunci sorine cred ca nu l-ai vazut pe crin …si engleza inexistenta + franceza de balta [s-a facut de cacat la RTV] ….

  ce ignoranti sunteti

  da, eu votez PDL

 7. online said

  am May 25 2009 @ 9:23 am

  eu nu mai ies din casa sa votez… mi-a ajuns… am tot votat si tot degeaba…

 8. Maria Vasile said

  am May 25 2009 @ 10:13 am

  Eu nu mai votez NICIODATA. M-am saturat sa vad ca suntem ultimii din Europa!

 9. Adrian said

  am May 25 2009 @ 10:41 am

  oare din ce motiv aceste alegeri se tin pe timpul unei sarbatori? oare din ce motiv ultimele alegeri s-au tinut tot pe timpul unei sarbatori?
  Se urmareste primirea voturilor doar de la membrii de partid si nu si de la populatie? Se face doar o numaratoare a membrilor?
  In guvernul actual s-au intamplat multe. Lucrurile bune au fost putine si sfioase si in rest doar promisiuni fara acoperire. In schimb cele rele au fost prompte si mai rau decat ne-am fi asteptat.
  ex:
  – s-a promis inlaturarea taxei tariceanu (prima inmatriculare) – taxa nu s-a inlaturat ci s-a scazut la 66% urmand sa se adauge si o alta taxa care sa-i loveasca pe toti anual (taxa de mediu)
  – s-a promis infrastructura – au ramas vorbe (apropo: buc-pitesti e iarasi in lucru ca in fiecare an). In schimb s-a impanzit tara de radare
  – s-a promis sprijinirea mediului de afaceri – s-a ingropat mediul de afaceri cu taxe noi si triplarea controalelor venite dupa spagi
  – s-a promis inlaturarea coruptiei – s-a arucat niste praf in ochi si atat. Un bekally arestat fraudulos si pe motive puerile ca din zecile sau sutele de miliarde furate nu au gasit motiv. A mai aparut un popoviciu si a si disparut imediat ca magaru’n ceata
  – s-a promis transparenta – s-a instaurat o si mai mare ceata!
  Stimate Domnule Senator, va apreciez foarte mult si va respect dar nu si pe partidul din care faceti parte. Ne cereti sa alegem intre mai multe rele ca PDL-ul ar fi cel mai mic rau.
  Pe lista sunt o gramada de oameni incompetenti si dezinteresati de natiune – la fel ca la toate celelalte partide.
  Astept sa ma contraziceti daca gresesc!

 10. Adrian said

  am May 25 2009 @ 10:51 am

  “Emil Gascaru”, “Pompierul atomic”, “Piromanul Boc”, “Piticul atomic”, “Bokemon”, “Papagalul lui Base”, “Pitic nesimtit”, “Boc care face poc”. Probabil ca astea ar fi ramas poreclele lui Emil Bocdaca nu ar fi avut el insusi grija sa-si faca botezul ca premier cu nefericita “aviara gripa”.

  “Yes, but you know, aviara gripa” nu ar fi ajuns subiect de prima pagina in ziarele centrale, analisti politici nu si-ar fi dat cu parerea si o Romanie intreaga nu ar fi ras si apoi ar fi plans ca, de, astia ne sunt conducatorii, daca intalnirea dintre Boc si presedintele Nokia nu ar fi fost inregistratata si pusa pe site-ul Guvernului, dintr-un exces de zel greu de explicat.

  I-a luat ceva timp, dar, intr-un final, echipa de la Palatul Victoria s-a prins ca “aviara gripa”, desi respecta gramatica din engleza, nu este acelasi lucru cu “bird flu” si a inlocuit video-ul cu un altul, in care anglo-saxonul Boc a fost redus la tacere prin taierea sunetului.

  Inevitabil, gafa lui Boc ne-a adus aminte de alte porecle care se trag din vorbele de duh in stilul furculision ale liderilor nostri.

  Presedintelui Traian Basescu, pe langa “Basecu”, cu trimitere la politia politica a Securitatii, “Zeus”, “Piratul”, “Baselu”, “Marinarul”, “Jack Daniel’s”, “Traian Pinochio”, “Captain Planet”, “Poppeye marinarul”, “Ultimul Sauron”, i se mai spune si “Sulaina cenal”, maxima rostita, din pacate, nu in tara, ci la o conferinta paneuropeana, in 2006.

  “Batranul Edec”, “Tataia”, “Bunicuta”, “Obi Ion” sau “Ilici”, nimeni altul decat fostul presedinte Ion Iliescu, autorul celebrei “Mai, animalule”, este un alt poliglot recunoscut la nivel national, poate si international. In cadrul unui interviu acordat celor de la CNN, Iliescu a incercat sa le explice originile poporului roman, de la daci care se trag din traci. Ce a iesit? Ca ratele vin din camioane – “the ducks come from the trucks”.

  Abramburica, Virginul, Golden Slit si Buldogul…

  Unii membri ai actualului Guvern inca nu si-au capatat porecle, altii insa le pastreaza pe cele vechi. Dupa ce a incurcat niste reglementari si nu s-a mai inteles nimic din tot sistemul de invatamant pe cand era ministrul Educatiei in Cabinetul Nastase, Ecaterina Andronescu nu si-a schimbat stilul.

  “Abramburica” a reusit, fara prea mare efort, sa abrambureasca si tezele cu subiect unic tot cu greseli unice: Armata I a devenit Armata a II-a, iar Nita Ghitescu din schita “Triumful talentului” a lui Ion Luca Caragiale i-a luat locul lui Ghita Nitescu.

  O alta prezenta inedita la guvernare este “Elena din Plescoi”, “Blonda de la Cotroceni”, “Doamna Dalli”, “Golden Slit”, “Soata lu’ Cocos”, “Udrea Sarmaluta”, “Nuti”, ministrul Turismului, Elena Udrea. Odata cu noul blazon, Udrea a avut parte si de un prim esec: imnul turistic al Romaniei, “The land of choice”, care nu doar ca este luat, dar i-a adus fostei consiliere a lui Traian Basescu si cel putin doua porecle: “Udrea of chaos” si “Elena de choice”.

  Tot din Executivul “Aviara Gripa” fac parte si “buldogul” lui Basescu – ministrul Dezvoltarii Regionale si Locuintelor, Vasile Blaga, “procurorul” sau “micul Titulescu” – ministrul pentru Relatia cu Parlamentul, Victor Ponta.

  “Domnul Santier”, “Pinocchio” si “Regele Bordura” i se mai spune ministrului Economiei, Adriean Videanu, porecle primite pe vremea cand era primarul Capitalei, ministrului Apararii Nationale i se mai spune “Saddam Hussein”, din perioada in care liderul irakian era in maxima forma si putere, ministrul Finantelor Publice, Gheorghe Pogea, a fost poreclit “Bumbescu de la Finante”, iar ministrul Justitiei, Catalin Predoiu, “Tradoiu”, dupa ce s-a lepadat de fostul Executiv.

  De la “Prostanacul”, marca Ion Iliescu, “Tilica”, dupa numele unui tolomac din serialul comic “Trasniti in NATO”, liderul PSD MIrcea Geoana este, mai nou, “Geoana Virginul”, porecla care i se trage de la Cotroceni, dar si “Schizofrenicul”, de la Roberta Anastase, presedintele Camerei Deputatilor.

  De la Ceasca la Tapul

  Alti politicieni romani care s-au facut remarcati sunt fostul premier, Calin Popescu Tariceanu, care in cei patru ani de mandat a trecut, in functie de performante, de la “Tari”, “Razgandeanu”, “Moliceanu”, “Duriceanu” si pana la “Motocicleanu”. Nici ministrul Educatiei din Cabinetul sau, Cristian Adomnitei, nu este mai prejos, el fiind denumit ministrul Astelutei – o confuzie a ministrului in legatura cu numarul stelelor de pe steagul Uniunii Europene, dar si Adormitei.

  Daca Adomnitei nu era as in matematica si nici in culura generala, presedintele PSD Bucuresti este cunoscut tot pentru talente alese: darul inascut ce-i permite sa altoiasca de fiecare data gramatica limbii romane. De aici i se trag “care este”, “Primarele” si “Almanahe”. I se mai spune, insa, si Vanghi sau Marean.

  Pentru “succesuri” asemanatoare este cunoscuta si mezina presedintelui, Elena Basescu. Pe langa “multe succesuri” si “exista oameni care vor sa vorbesc cu tine”, romanii se amuza pe seama numelui de campanie al Elenei, “EBa”, care suna mai degraba a virus (Ebola).

  Cristian Tudor Popescu l-a infierat pe Viorel Hrebenciuc cu porecla “Guzganul Rozaliu”, de care nici acum nu a scapat, iar cand vorbim de fostul presedinte Emil Constantinescu spunem “Tapul”, cum scrie si pe mai multe blocuri gri din Capitala.

  Adriana Saftoiu este “Doamna Pufulete”, Corneliu Vadim Tudor este “Tribunul” sau “WC Tudor”, primarul Sectorului 4 Cristian Popescu va ramane “Piedone”, Theodor Melescanu este “Robocop”, “Vodcaroiu”, dar si “Frisca”, dupa ce s-a aflat ca ii place.

  Daca pe vremea cand era ziarist in Constanta Radu Mazare era “Mai, animalule”, intre timp a mai crescut si a devenit “Mafiotul”, “Gigolo de Constanta” sau “Alifie”. “Aneu”, “Bombonel”, “DNA”, “Matusa Tamara” sau “Agoniseanu” este nimeni altul decat fostul premier Adrian Nastase, in timp ce Teodor Stolojan este alintat “Draga Stolo” sau “Frankenstein”.

  Lui Varujan Vosganian i se spune “Armeanul” sau “Cioc”, lui Gigi Becali “Jiji”, “Oierul” sau “Latifundiarul”, iar Dan Voiculescu nu mai scapa de porecla “Felix motanul”, ceva mai noua ca “Hagi Tudose”. Desi mort, “Lenin” isi are sosia in Romania, pe liderul maghiar Marko Bela. O alta celebra replica (devenita apoi porecla) ce se pliaza perfect pe politica de pe malul Dambovitei este “Ciocu’ mic, acum noi suntem la putere”, marca Anca Constantinescu.

  Daca tot am amintit de Base, Tapul si Batranul Edec, nu putem sa-l uitam tocmai pe Nicolae Ceausescu, care inca traieste in constiinta nationala prin Impuscatul, Ceasca, Tovarasul. Inclin sa cred ca acum il pomenim mai des ca pe vremea cand inca statea la verticala, in special atunci cand ramanem fara apa calda, fara caldura si mai fara tot ce nu aveam atunci…

 11. Piciu said

  am May 25 2009 @ 12:44 pm

  Pe 7 iunie vom vedea citi membri de partid are fiecare partid .

  La ultimele alegeri europarlamentare prezenta la vot a fost sub 30% si cred ca daca nu ar fi fost si referendumul referitor la votul uninominal ar fi fost si mai dramatica prezenta .

  In conditiile actuale : criza , mass-media jalnica , balacareala politica jalnica , pomeni electorale pe la toate colturile si partidele , liste de partid care nu impresioneaza pe nimeni vom avea o prezenta la vot deplorabila .

 12. Maria said

  am May 25 2009 @ 1:13 pm

  Bravo Adrian!
  Eu pe 7 iunie voi fi in varf de munte si nu ma va durea nici la 7 metri de mine despre alegerile europarmarlamentare. Si asta pentru ca, mai stiti bancul cu copilul pe plaja, care tot construia din cacat un politist, pana vine un politist si-i sugereaza sa faca …altceva. A doua zi copilul a facut un pompier, dar din nisip, si cand a fost intrebat de ce nu-l face si pe pompier tot din cacat, a zis ca nu poate, ca din cacat iese tot politist.
  Ete de-aia nu ma duc eu la vot, ca orice altceva as incerca sa fac si sa votez din clasa asta politica… tot politist iese. Solutia e sa schimbam materialul.

 13. Maria said

  am May 25 2009 @ 1:15 pm

  “europarmarlamentare” – am uitat ghilimelele, si poate ma ia cineva in serios 🙂

 14. nm said

  am May 25 2009 @ 2:32 pm

  Si eu va apreciez mult d-le senator,dar partidul din care faceti parte se apropie cu zi ce trece de fostul PCR.Mare pacat!

 15. alin said

  am May 25 2009 @ 10:43 pm

  O sa va dea multa UE!

 16. io said

  am May 26 2009 @ 9:55 am

  probabil ca eu nu sunt roman, pt ca nu votez cu pdl…

 17. Sorin said

  am May 26 2009 @ 11:17 am

  Cand se rezolva cazul FNI? Cand va da CEC-ul banii furati de vantul pe contractul de garantare asupra caruia justitia s-a pronuntat ca e perfect legal? Unii se fac ca uita problema asta.

 18. Marian, Constanta said

  am May 27 2009 @ 1:08 am

  Nu mai merg la vot. Ultima oara am votat cu base, si uite ce-a iesit.

 19. Sorin said

  am May 27 2009 @ 10:14 am

  Cum e posibil sa afirme “portocalii” ca vor o tara curata, moderna, civilizata si sa lipeasca afisele lor de campanie electorala pe copaci, pe stalpii de curent, pe garduri….dovedind incurajarea tiganiei in peisaj??? Vreti poze? Va pot trimite imagini din centrul Bucurestiului.
  Il inteleg, dar nu-l accept pe ala care face puturi si-si posteaza foile a4 pe unde vede cu ochii, fara sa-l amendeze nimeni.
  DAR PARTIDUL DE GUVERNAMANT lipeste la fel de aiurea intr-un maret dispret fata de civilizatie si curatenie!!!

 20. Cristian said

  am May 27 2009 @ 11:50 am

  Daca faceti niste afise sa le lipiti prin toate orasele cu mesajul “Noi am introdus impozitul forfetar” o sa va votez 100%.

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: