Banner

CAND SE VREA SE POATE FACE TOTUL FOARTE BINE NU ?? INSA..SA SE VREA ! > Peste 11.000 de militari vor fi mobiliza?i pentru ceremonia de învestitur? a lui Barack Obama

Tweet this17 Dec 2008

Pentagonul va mobiliza peste 11.000 de militari pentru a împiedica un eventual atentat la Washington în timpul ceremoniei de învestire a pre?edintelui american ales Barack Obama, la care vor participa milioane de persoane, a anun?at miercuri un oficial militar american, citat de AFP.

La 20 ianuarie, for?ele armate vor patrula în spa?iul aerian, vor organiza vaste re?ele pentru acordarea de ajutor medical ?i vor ajuta for?ele de ordine s? asigure securitatea capitalei americane, a explicat generalul Gene Renuart, ?eful Comandamentului de Nord din Statele Unite.

"Nu am identificat nicio amenin?are deosebit?, dar pentru un eveniment atât de vizibil, de important ?i de istoric, trebuie s? fim preg?ti?i s? facem fa?? oric?rei situa?ii", a declarat el în cursul unei întâlniri cu jurnali?ti specializa?i în domeniul ap?r?rii.

Aproximativ 7.500 de militari activi ?i 4.000 de membri ai g?rzilor na?ionale vor participa la aceste opera?iuni, cu ocazia învestiturii celui de-al 44-lea pre?edinte al Statelor Unite.

Pe de alt? parte, Comandamentul Nord-American de Ap?rare Aerospa?ial? (NORAD) va spori num?rul patrulelor aeriene deasupra Statelor Unite, pentru a preveni un atentat asem?n?tor celui din 11 septembrie 2001.

Baterii de rachete pentru ap?rarea antiaerian?, de tip Patriot, vor fi desf??urate la Washington.

În plus, unit??i speciale vor fi preg?tite s? intervin? în cazul unui atentat cu arme chimice.

"Este prudent s? plec?m de la principiul c? terori?ti sau huligani vor face un eveniment din întreruperea" învestiturii, a subliniat generalul, precizând c? este prudent ca armata s? se preg?teasc? pentru aceast? eventualitate ?i s? fie preg?tit? s? împiedice sau s? reac?ioneze la un atac.

http://www.cotidianul.ro/peste_11_000_de_militari_vor_fi_mobilizati_pentru_ceremonia_de_investitura_a_lui_barack_obama-68011.html

foto:blackfive.net

-------------------------------------

US military mobilizes troops for inauguration


Jim Mannion
Agence France Presse
December 17, 2008


Editor’s note: A sign of things to come? In years past the Secret Service and local law enforcement were responsible for protecting the president during the inauguration, now that duty has apparently shifted to the military and Northcom. It would seem Northcom is not enough, however — General Gene Renuart says an “integrated air defense system” including Canadians will “be up and robust and available.” Since when have Canadians been tasked with protecting the president during his swearing in? Canada and the U.S. signed an agreement that paved the way for the militaries from either nation to send troops across each other’s borders during an emergency. I guess we are to consider the inauguration of Obama an emergency?

The US military plans to mobilize thousands of troops to protect Washington against potential terrorist attack during the inauguration of president-elect Barack Obama, a senior US military commander said Wednesday.

They will fly combat air patrols and man air defenses, organize large scale medical support, and help local law enforcement provide security in the capital, said General Gene Renuart, head of the US Northern Command.

“(It’s) not because we see a specific threat, but because for an event this visible, this important and this historic, we ought to be prepared to respond if something does happen,” he told reporters.

Renuart said some 7,500 active duty troops and 4,000 national guard troops will take part in the operations in support of the inauguration of the 44th US president on January 20.

Overall responsibility for security during the inauguration falls to the Secret Service.

But Renuart’s command, which is co-located with NORAD, is responsible for preparing for any contingency.

Read article
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: