BNR lasa leul sa se prabuseasca catre pragul de 4 in raport cu euro

Tweet this

Record pe anul 2008: Euro a atins, vineri, 3, 8720 de lei. Traderii de la Bucure?ti dau ca sigur? cota?ia de 4 lei pentru un euro dac? banca central? nu intervine în economie, informeaz? Financiarul. BNR ar trebui s? vând? euro pe pia?? pentru ca balan?a s? se echilibreze. În prezent pe pia?a româneasc? exist? o cantitate mult prea mic? de moned? european?, în raport cu moneda na?ional?. Dealerii compar? situa?ia de joi cu cea din ianuarie ?i pun deprecierea leului pe seama l?comiei de valut? a investitorilor locali ?i str?ini. Singura capabil? s? regleze economia este banca central?, care ar urma s? arunce pe pia?? o cantitate mare de euro.

O alt? ipotez? ar urma s? dea peste cap economia. Cum BNR se asigur? ca b?ncile s? aib? lichiditate, de aceast? situa?ie ar putea profita b?ncile str?ine care ar putea cump?ra euro, în cantit??i mari, cu împrumuturi în lei de la institu?iile bancare române?ti.Dac? banca str?in? intr? în colaps, la fel se va întâmpla cu banca din România, care i-a acordat împrumutul. De?i b?ncile române?ti ar putea refuza s? acorde împrumuturi în lei b?ncilor str?ine, problema nu se încheie aici, pentru c? respectiva banc? de peste hotare ar putea ac?iona printr-o filial? din ?ar?.

Leul a atins, joi, o depreciere record pe ultimele ?ase luni, iar cursul euro pe pia?a interbancar? a dep??it 3,8 lei, nivel atins în ianuarie 2005, când Banca Na?ional? a intervenit. Cotatia oficial? de joi a fost de 3,7603 lei pentru un euro.


Autorit??ile din România dau asigur?ri c? problemele financiare cu care se confrunt? mapamondul nu afecteaz? ?ara noastr?. Indirect îns? România are ?i ea de suferit. Chiar dac? efectele negative nu s-au f?cut înc? sim?ite, peste cinci milioane de români care au credite în euro la b?nci ar putea fi afecta?i de criza financiar?, la fel ?i cele peste 1,7 milioane de firme care au luat credite în euro. Asta pentru c?, din cauza deprecierii leului, toat? lumea va pl?ti mai mul?i bani ca s? î?i achite ratele.

Moneda na?ional? s-a dovedit a fi cea mai sensibil?, dintre valutele emergente, la evenimentele interna?ionale. Cotidianul remarc? faptul c? euro a trecut peste valoarea de 3,7 lei doar în momentele de vârf ale crizei financiare: când Lehman Brothers a cerut falimentul; dup? anun?area problemelor financiare majore ale b?ncii de economii Washington Mutual; dup? ve?tile privind na?ionalizarea b?ncii-simbol a zonei Benelux, Fortis Bank; respectiv dup? respingerea Planului Paulson de salvare a economiei americane.

Sensibilitatea leului este legat? de nivelul ridicat al deficitului de cont curent care dep??e?te 14% din Produsul Intern Brut ?i care face ca România s? se reg?seasc?, al?turi de Lituania ?i Bulgaria, în plutonul celor mai expuse ??ri la problemele interna?ionale. În total, în cele dou? s?pt?mâni de criz? financiar? global?, leul a pierdut 11 bani fa?? de euro. Concret, prin câteva exemple, acest lucru se traduce astfel:

- o m?rire cu 3% a ratelor în moneda european?

- scumpirea facturilor de telefon

- scumpirea chiriilor

- scumpirea m?rfurilor provenite din import

- scumpirea combustibililor (doar ieftinirea substan?ial? a petrolului a f?cut ca, în cele 15 zile de depreciere major? a monedei na?ionale, benzina ?i motorina s? nu se scumpeasc?)
Pentru comentarii sau sugestii pe tema acestui material , ori daca ati trecut prin situatii similare si credeti ca ele trebuie cunoscute si reclamate autoritatilor si Justitiei, va invit sa imi scrieti la adresa iulian.urban@gmail.com
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


2 Comentarii pana acum»

  1. BNR lasa leul sa se prabuseasca catre pragul de 4 in raport cu euro « MKB ROMEXTERRA BANK said

    am October 3 2008 @ 4:09 pm

    […] BNR lasa leul sa se prabuseasca catre pragul de 4 in raport cu euro http://www.urbaniulian.ro/2008/10/03/bnr-lasa-leul-sa-se-prabuseasca-catre-pragul-de-4-in-raport-cu-… […]

  2. Sandor said

    am October 4 2008 @ 5:52 pm

    Conform diferitelor strategii economice, BNRul intervine pe piata in momente pe care speculatorii nu pot anticipa, foarte posibil nu va interveni la cursul 1 Euro= 4 ron pentru ca aceasta este una psihologica si nu are baze economice, astfel o sa intervina la cursul care pericliteaza siguranta economiei. Daca cineva cunoaste care e cursul aceasta de interventie atunci peste zi castiga sume uriase, bancile centrale totdeauna sustin ca bani astfel castigati de ei sunt bune pentru finantarea acestor activitati de sustinere a valutei nationale.

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: