Banner

RASPUNS CAMERE VIDEO – ANSPDCP

Tweet this

R O M Â N I A
AUTORITATEA NA?IONAL? DE SUPRAVEGHERE
A PRELUCR?RII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Str. Olari Nr. 32, Sector 2, Cod po?tal 024057, Bucure?ti ; Tel. +40 21 2525599; Fax:+40 21 2525757 www.dataprotection.ro; email:
a nspdcp @   dataprotection.ro
Domnului Viorel Urban
viorel.urban@ gmail.com
Stimate domn,
Referitor la adresele dumneavoastr? transmise prin intermediul po?tei electronice ?i
înregistrate la Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter
Personal sub nr. 12493, 12588 - 12605, 12633, 12684 din data de 03.09.2008, v? comunic?m
urm?toarele:
1. Inspectoratul Jude?ean de Poli?ie Cluj figureaz? în registrul de eviden?? a
prelucr?rii datelor cu caracter personal cu notificare pentru scopul monitorizarea
accesului/persoanelor în spa?ii publice/private ?i securitatea persoanelor ?i a spa?iilor
publice/private sub num?rul 7582.
2. BRD Groupe Societe Generale SA figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii
datelor cu caracter personal cu notificare pentru scopul monitorizarea accesului/persoanelor în
spa?ii publice/private ?i securitatea persoanelor ?i a spa?iilor publice/private sub num?rul
7560.
3. Porsche Bank Romania SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii
datelor cu caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
4. PIRAEUS BANK ROMANIA SA figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii
datelor cu caracter personal cu notificare pentru scopul „ monitorizarea accesului persoanelor
în spa?ii publice/private ?i monitorizare video” sub num?rul 8834.
5. Universitatea Politehnic? Bucure?ti figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii
datelor cu caracter personal cu notificarea nr. 9945 pentru scopul monitorizarea accesului
persoanelor în spa?ii publice/private ?i monitorizare video.
6. Libra Bank SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu caracter
personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
7. ING Bank Romania SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor
cu caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
8. Emporiki Bank Romania SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii
datelor cu caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
9. Credit Europe Bank nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu
caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
10. Millenium Bank SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu
caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
11. ABN AMRO BANK (ROMANIA) SA figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii
datelor cu caracter personal cu notificare pentru scopul monitorizarea accesului/persoanelor în
spa?ii publice/private ?i securitatea persoanelor ?i a spa?iilor publice/private sub num?rul
5660.
12. SC Rompetrol Gas SRL nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor
cu caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
13. În ceea ce priveste adresele legate de camerele de supraveghere apar?inând loca?iilor
KFC, MediaGalaxy, pentru a putea verifica ?i a v? putea comunica cu exactitate dac?
operatorul figureaz? în eviden?ele autorit??ii na?ionale de supraveghere a prelucr?rii datelor cu
ANSPDCP.REGISTRUL GENERAL.0013808.26-09-2008
caracter personal, este necesar a ne trimite denumirea operatorului ?i eventual adresa sediului
social.
14. Alpha Bank nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu caracter
personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
15. Bancpost SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu caracter
personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
16. ProCredit Bank SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu
caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
17. Volksbank Romania SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor
cu caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
18. SC Metrorex SA figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu caracter
personal cu notificare pentru scopul monitorizarea accesului/persoanelor în spa?ii
publice/private ?i securitatea persoanelor ?i a spa?iilor publice/private sub num?rul 4738.
19. Kaufland Romania SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu
caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
20. Real Hipermarket SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu
caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
21. Agip Romania SRL nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu
caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
22. SC RDS & RCS SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu
caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
23. UPC Romania SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu
caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
24. ILink nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu caracter personal
cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
25. SC Romtelecom figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu caracter
personal cu notificare pentru scopul monitorizarea accesului/persoanelor în spa?ii
publice/private ?i securitatea persoanelor ?i a spa?iilor publice/private sub num?rul 292.
26. SC Vodafone SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu
caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
27. SC Orange SA figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu caracter
personal cu notificare pentru scopul monitorizarea accesului/persoanelor în spa?ii
publice/private ?i securitatea persoanelor ?i a spa?iilor publice/private sub num?rul 5061.
28. SC Cosmote SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu
caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
29. Zapp Romania SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu
caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
Alina S?voiu
?ef Birou juridic ?i comunicare
Str. Olari Nr. 32, Sector 2, Cod po?tal 024057, Bucure?ti ; Tel. +40 21 2525599; Fax:+40 21 2525757
www.dataprotection.ro; e-mail: anspdcp@ dataprotection.ro

------------------------------------------------

update :

R O M Â N I A
AUTORITATEA NA?IONAL? DE SUPRAVEGHERE
A PRELUCR?RII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Str. Olari Nr. 32, Sector 2, Cod po?tal 024057, Bucure?ti ; Tel. +40 21 2525599; Fax:+40 21 2525757 www.dataprotection.ro; email:
a nspdcp @ dataprotection.ro
Domnului Viorel Urban
viorel.urban@ gmail.com
Stimate domn,
Referitor la adresele dumneavoastr? transmise prin intermediul po?tei electronice ?i
înregistrate la Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter
Personal sub nr. 12950 –12953, 12955, 12956, 12958, 12959, 12960 din data de 9.09.2008, v?
comunic?m urm?toarele:
1. SC Mobexpert Group SRL nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii
datelor cu caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
2. Real Hipermarket SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu
caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
3. SC Omniasig SA nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu
caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
4. Inspectoratul Generala al Poli?iei figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii
datelor cu caracter personal sub numerele 64 ?i 9183.
Cât despre perioada de valabilitate a notific?rii este „ perioada de desf??urare a
activit??ii institu?iei”.
5. Operatorul „Audi” nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor cu
caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
6. SC Lumberjack Brasov nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor
cu caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
7. SC Rompetrol Gas SRL nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii datelor
cu caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor. De asemenea
facem precizarea c? neavând depus? notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor nu
avem cum sa stim daca SC Rompetrol Gas SRL are parteneri sau nu pe scopul de prelucrare a
imaginilor.
8. SC LIS DET SECURITY SRL nu figureaz? în registrul de eviden?? a prelucr?rii
datelor cu caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
9. Operatorul „ Minimax Discount Bra?ov” nu figureaz? în registrul de eviden?? a
prelucr?rii datelor cu caracter personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
Alina S?voiu
?ef Birou juridic ?i comunicare

-------------------------------------------------------------------

--------------------------------------------------

R O M Â N I A
AUTORITATEA NA?IONAL? DE SUPRAVEGHERE
A PRELUCR?RII DATELOR CU CARACTER PERSONAL
Str. Olari Nr. 32, Sector 2, Cod po?tal 024057, Bucure?ti ; Tel. +40 21 2525599; Fax:+40 21 2525757 www.dataprotection.ro; email:
a nspdcp @  dataprotection.ro
Domnului Viorel Urban
viorel.urban@ gmail.com
Stimate domn,
Adresele dumneavoastr? transmise prin intermediul po?tei electronice au fost înregistrate la
Autoritatea Na?ional? de Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal sub nr. 13105,
13110 din 11 septembrie 2008, nr. 13184 din 15 septembrie 2008, nr. 13363 din 17 septembrie 2008
?i 13531 din 22 septembrie 2008.
Fa?? de cele solicitate v? comunic?m urm?toarele:
1. Hotel Novotel nu figureaz? în eviden?ele Autorit??ii Na?ionale de Supraveghere a
Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
2. Hotel Rin Grand nu figureaz? în eviden?ele Autorit??ii Na?ionale de Supraveghere a
Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
3. Hotel Ramada Plaza nu figureaz? în eviden?ele Autorit??ii Na?ionale de Supraveghere a
Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
4. Hotel Hopward Johnson nu figureaz? în eviden?ele Autorit??ii Na?ionale de Supraveghere
a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
5. S.C. Sensiblu S.R.L. nu figureaz? în eviden?ele Autorit??ii Na?ionale de Supraveghere a
Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a imaginilor.
6. Spitalul Jude?ean de Urgen?e Bac?u nu figureaz? în eviden?ele Autorit??ii Na?ionale de
Supraveghere a Prelucr?rii Datelor cu Caracter Personal cu notificare pentru scopul de prelucrare a
imaginilor.
Cât prive?te adresele referitoare la amplasarea de camere de supraveghere video în
anumite loca?ii, precum sec?iile de poli?ie ?i drumurile na?ionale din jude?ele Bistri?a-N?s?ud
?i Cluj preciz?m c? este necesar, pentru a putea verifica ?i a v? putea comunica dac? operatorii
la care face?i referire figureaz? în eviden?ele Autorit??ii de Supraveghere, a ne trimite
denumirea acestora ?i, eventual, adresa sediului lor social.
Alina S?voiu,
?ef Birou juridic ?i comunicare
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: