Banner

Cazuri de dizolvare a societatii comerciale ca sanctiune

Tweet this

Dizolvarea societatilor comerciale se produce de cele mai multe ori datorita dorintei asociatilor care fie au fixat un termen pentru existenta societatii, fie hotarasc ulterior in acest sens intelegand sa puna capat intrepriderii reprezentate de acea societate comerciala ori poate sa o fuzioneze sau divizeze.


In unele cazuri, totusi, dizolvarea nu este urmare a vointei asociatilor, ci urmare a unui eveniment exterior acesteia, sau chiar a neglijentei asociatilor, situatii in acre legea dispune dizolvarea societatii.


1. Lichidarea ca urmare a declararii nulitatii societatii


Societatea comerciala poate fi declarata nula conform motivelor prevazute de art. 56 din Legea nr.31/1990 privind societatile comerciale.


a) lipseste actul constitutiv sau nu a fost incheiat in forma autentica, in situatiile prevazute de lege;

b) toti fondatorii au fost, potrivit legii, incapabili, la data constituirii societatii;

c) obiectul de activitate al societatii este ilicit sau contrar ordinii publice;

d) lipseste incheierea judecatorului delegat de inmatriculare a societatii;

e) lipseste autorizarea legala administrativa de constituire a societatii;

f) actul constitutiv nu prevede denumirea societatii, obiectul sau de activitate, aporturile asociatilor sau capitalul social subscris;

g) s-au incalcat dispozitiile legale privind capitalul social minim, subscris si varsat;

h) nu s-a respectat numarul minim de asociati, prevazut de lege.


Desi nu este expres prevazut de lege se considera ca este vorba de o nulitate de ordine publica, deci o nulitate absoluta, orice persoana interesata putand sa o invoce in fata instantelor, inclusiv Oficiul Registrului Comertului.


Procedural, instanta, daca considera cererea de anulare intemeiata va dispune prin aceeasi hotarare dizolvarea societatii si va numi lichidatorul. Dupa ce se vor realiza de catre lichidator operatiunile necesare (plata obligatiilor societatii, impartirea catre asociati a activului eventual ramas, etc) societatea va fi radiata.


2. Imposibilitatea realizarii obiectului societatii (art. 227 alin. 1 lit. b Legea 31/1990)


Din punct de vedere practic este unul dintre cele mai obscure dispozitii privind dizolvarea societatii. Trecand peste disputa asupra intelesului concret al imposibilitatii realizarii obiectului societatii legea nu spune nimic despre cine are dreptul sa constate aceasta imposibilitate, cand si in ce conditii. Doctrina (Stanciu D. Carpenaru, Catalin Predoiu, Sorin David, Gheorghe Piperea, Societatile comerciale, AllBeck, Bucuresti, 2001, p. 494) sustin teoria precum ca ar trebui ca asociatii insisi sa constate imposibilitatea realizarii obiectului de activitate. Practica fiind redusa sub acest aspect ne multumim sa semnalam doar situatia de dizolvare.


3. Falimentul societatii. Falimentul societatilor comerciale este reglementat special de legea 85/2006. Conditiile declararii falimentului si procedura respectiva este suficient de complexa pentru a merita in sine o carte. Este de retinut aici ca procedura falimentului se declanseaza in situatiile de insolventa (imposibilitatea societatii de a-si onora obligatiile). Procedura se declanseaza la cererea creditorilor dar si a debitorului. In cazul in care societatee este declarata in faliment procedura va conduce la lichidarea si radierea societatii comerciale.


4. Daca se constata ca, in urma unor pierderi, stabilite prin situatiile financiare anuale aprobate conform legii, activul net al societatii, determinat ca diferenta intre totalul activelor si totalul datoriilor acesteia, s-a diminuat la mai putin de jumatate din valoarea capitalului social subscris, si societatea nu procedeaza la convocarea adunarii generale a asociatilor pentru a decide daca societatea va fi dizolvata sau va reduce capitalul social corespunzator pierderii. Acest motiv de dizolvare sanctiune este aplicabil doar pentru societatile pe actiuni si societati cu raspundere limitata. Orice persoana interesata are dreptul sa se adreseze instantei pentru a cere dizolvarea (poate fi si Oficiul registrului Comertului). Totusi legea nu prevede cum se va realiza din punct de vedere procedural aplicarea acestei sanctiuni. (art.228 alin.1 Lit.a)


5.Daca, in cazul societatilor comerciale pe actiuni, numarul de asociati scade sub 2 pe o perioada mai mare de 9 luni, iar aceasta situatie nu este rezolvata pana la pronuntarea unei hotarari judecatoresti definitive. Orice persoana interesata (inclusiv Oficiul Registrului Comertului poate sesiza instanta din oficiu. Legea nu prevede cum se aplica aceasta dizolvare sanctiune din punct de vedere procedural. (art.228 alin.1 lit.b)


6. Societatile in nume colectiv sau cu raspundere limitata se dizolva prin falimentul, incapacitatea, excluderea, retragerea sau decesul unuia dintre asociati, cand, datorita acestor cauze, numarul asociatilor s-a redus la unul singur . (art 229 din legea nr.31/1990). Asociatul ramas in societate are posibilitatea de a continua societatea sub forma societatii comerciale cu raspundere limitata cu asociat unic. Legea tace in ceea ce priveste conditiile concrete privind aplicarea acestei sanctiuni (cine constata dizolvarea si conform carei proceduri?).


7. Dizolvarea sanctiune prevazuta de art. 237 din legea nr.31/1990.


Sub acest titlu sunt incluse mai multe situatii de dizolvare sanctiune care tin de neindeplinirea unor sarcini legale pe parcursul functionarii societatii sau impedimente care fac practice imposibila functionarea societatii. Acestea sunt cazuri "clasice" de dizolvare a societatii si singurele pentru care Legea nr.31/1990 ofera reglementarea unei proceduri privind aplicare a sanctiunii dizolvarii.


Din acest motiv poate fi primita opinia ca acolo unde legea tace in privinta unor alte situatii de dizplvare sanctiune procedura de dizolvare si lichidare a societatii prevazute de art 237 poate fi aplicata. Opinia juridica apartine avocatului Tudoriu Dan Felix

Pentru comentarii sau sugestii pe tema acestui material , ori daca ati trecut prin situatii similare si credeti ca ele trebuie cunoscute si reclamate autoritatilor si Justitiei, va invit sa imi scrieti la adresa iulian.urban@gmail.com
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: