Sageata Albastra a deraiat in Arad – consecinta falimentului in care se zbate CFR Infrastructura !

Tweet this

La un pas de tragedie - „S?geata Albastr?O adev?rat? tragedie feroviar? a fost evitat? ieri, în zona localit??ii Zerind, doar datorit? unei restric?ii a vitezei de circula?ie a trenurilor. „S?geata Albastr?" care circula dinspre Timi?oara spre Cluj a lovit la kilometrul 52, în zona unde, cu 8 ani în urm?, pe timpul inunda?iilor, a fost rupt? linia ferat? pentru a permite apelor s? se retrag?, o roat? de TIR ajuns? pe ?ine. Din fericire, în zon? circula?ia feroviar? este restric?ionat? la 30 km/h. Totu?i, prezen?a obiectului str?in pe linie a cauzat deraierea ultimului vagon al trenului, incidentul nesoldându-se cu victime. În momentul deraierii, în tren se aflau aproximativ 50 de persoane care au sc?pat doar cu spaima.

În urma deraierii trenului, la fa?a locului au fost mobilizate for?e importante ale poli?iei ?i poli?iei TF iar pentru repunerea vagonului pe ?ine s-a apelat la atelierul mobil din dotarea Regionalei de Cale Ferat? Timi?oara. Octav Rusu, ?eful serviciului Siguran?a Circula?iei din cadrul Regionalei CFR Timi?oara a declarat c? exist? avarii importante la automotor. O parte dintre pasagerii trenului au fost condu?i la Chi?ineu-Cri?. Incidentul feroviar a provocat întârzieri de 3-4 ore ale trenurilor care urmau s? tranziteze tronsonul respectiv. Mai grav este c? nimeni nu le-a explicat pasagerilor care a?teptau degajarea liniei, la Chi?ineu-Cri? ?i Zerind, ce s-a întâmplat. Trenul a fost repus pe ?ine abia dup? aproximativ ?apte ore de la producerea deraierii, vagonul urmând s? fie adus pentru cercet?ri la Timi?oara. Ieri sear?, în gara Chi?ineu-Cri? a?teptau degajarea liniei dou? „S?ge?i Albastre", un alt tren accelerat sta?ionând la Zerind.

Deraierea a fost provocat? de o roat? de TIR, ajuns?, nu se ?tie înc? din ce motiv, pe ?ine. R?m??i?ele ro?ii au fost luate pentru analiz? la Timi?oara. Una din ipoteze este c? totul ar fi fost provocat de membrii unei bande specializate în furtul ro?ilor de TIR de la automarfarele sta?ionate în parcarea de la ie?irea din Chi?ineu-Cri?. Ho?ii obi?nuiau s? fure ro?ile de rezerv? pe care le rostogoleau spre pode?ele c?ii ferate, pentru a le ascunde pân? când puteau fi luate de al?i complici. Se pare c? ho?ul care rostogolea roata a fost surprins de tren ?i, speriat, a sc?pat roata pe ?ine. Cercet?rile continu?.

În timp ce echipa noastr? se afla la fa?a locului, unde asista la repunerea trenului pe ?ine, ofi?erul de serviciu de la Poli?ia TF Arad spunea împ?ciuitor c? totul s-ar fi rezolvat de mult. În lipsa ?efului, Ioan Feie?, aflat în concediu, un oarecare agent Pârvu, care era de serviciu, ne-a declarat c? to?i c?l?torii au fost condu?i cu alt tren spre Oradea (de?i trenul mergea în direc?ie opus?). Acesta ne-a precizat c? deraierea s-a produs la Zerind, în jurul orei 15,45 ?i c? colegii s?i s-au deplasat pentru cercet?ri la fa?a locului. [ Sorin Trocan - Glasul Aradului]

Pentru comentarii sau sugestii pe tema acestui material , ori daca ati trecut prin situatii similare si credeti ca ele trebuie cunoscute si reclamate autoritatilor si Justitiei, va invit sa imi scrieti la adresa iulian.urban@gmail.com
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: