Banner

Enel lasa orasul Babadag fara apa potabila

Tweet this

Mai bine de 8.000 de persoane din ora?ul tulcean Babadag sufer? înc? de luni de lipsa apei potabile de la robinete, dup? ce furnizorul Edil Prest nu ?i-a mai putut pl?ti datoriile c?tre S.C. Enel Dobrogea S.A. Societatea furnizoare a apei potabile se afl? în subordinea consiliului local or??enesc ?i are de încasat de la popula?ie 1,3 miliarde de lei vechi, aproape la fel cât are de plat? la furnizorul de energie electric? Enel Dobrogea.       Conform spuselor primarului Ioan Dardac, ace?tia din urm? "au oprit furnizarea de energie electric? la societatea care furnizeaz? apa potabil? în tot ora?ul, f?r? niciun fel de avertisment. Din punctul meu de vedere este un exces de zel..." a conchis primarul din Babadag. Din spusele acestuia am în?eles c? din totalul de 1,3 miliarde de lei vechi, de când a fost sistat? furnizarea apei potabile ?i pân? ieri dup?-amiaz?, deje se încasase de la popula?ie aproape 500 de milioane ?i se purtau discu?ii cu reprezentan?ii companiei de electricitate pentru reluarea furniz?rii de curent electric societ??ii de distribu?ie a apei.
Solu?ii de for?? major?... ap? plat? ?i pompierii
obiectiv tulcea La Spitalul or??enesc, pacien?ii au trecut de la începutul s?pt?mânii pe ap? plat?. Pentru baie ?i alt utilit??i exist? o rezerv? oarecare de ap?, într-un bazin. "Am luat m?suri ca bolnavii interna?i în unitatea noastr? s? nu fie afecta?i de lipsa apei potabile. Nu e prima dat? când ne confrunt?m cu astfel de situa?ii ?i ne-am obi?nuit s? fim operativi", ne-a spus Mustafa Latif, directorul spitalului. Astfel, din bugetul propriu s-a cump?rat ap? plat?, pentru consum, iar orele de baie sunt bine stabilite în zi, o or? diminea?a ?i una seara. Tot atunci se spal? lenjeria ?i se g?te?te. În cazul în care criza apei se va prelungi, directorul spitalului este hot?rât s? cear? ajutorul pompierilor pentru a umple bazinele în care se stocheaz? apa.
Înapoi în secolul XIX. Apa se car? cu bidoanele de la izvor
Din fericire, în Babadag sunt dou? izvoare, modernizate de pe vremea imperiului otoman, din care, unul are ap? bun? de b?ut. Zilnic, la acest izvor, popula?ia vine ?i car? ap? de diminea?a pân? seara. Victor Opreanu, unul dintre cei care este nevoit s? care zilnic ap?, ne spune dezam?git c? "trebuie s? car ap? în fiecare zi, ca s?
nu-mi moar? animalele de sete. Nu e drept! Unii nu pl?tesc ?i suferim to?i. S? le opreasc? celor care nu pl?tesc, nu la un ora? întreg. A?a ceva nu am mai v?zut
".
obiectiv tulcea"Am doi copii, unul de doi ani ?i unul de cinci ani. Ne este foarte greu s? c?r?m ap? de la doi kilometri de cas?. Trebuie s? vin zilnic cu ma?ina ?i s? car ap? în peturi. Copiii trebuie mereu s? îi speli, s? le faci mâncare, s? le speli rufele. Cu ce sunt ei vinova?i c? sunt unii care nu pl?tesc? " ne spune iritat Eugen Stan, un tân?r de pân? în 30 de ani.
Robert are doar nou? ani ?i este deja b?rbat în cas?. Pentru a-?i ajuta mama s? fac? mâncare, azi a venit el s? ia ap? de la izvor. " Am stat vreo or? la coad? si am reu?it s? umplu bidoanele astea dou? de 5 litri. Acum m? duc repede acas? c? mama se gr?be?te s? ne fac? mancare bun? la to?i. Stau tocmai pe deal da ajung într-un sfert de or?, c? merg repede. Doar sunt deja b?rbat!", ne spune prichindelul ?i ne face ?treng?re?te cu ochiul.
obiectiv tulcea*
Plec?m ?i l?s?m în urma noastr? coad? la singurul izvor cu ap? potabil? din Babadag. Unii vin, al?ii pleac?... Cu ma?ini, cu c?ru?e sau pe jos, oamenii iau situa?ia ca atare ?i sper? ca într-un ora? al României din 2008 va veni într-un final ?i apa la robinete. Un nene, mai sup?rat, strig? în urma noastr? "s? le spune?i, acolo, la ziar, celor care o s? vin? la noi s? le cear? s?-i vot?m, c? ne chinuim ca în evul mediu. S? mai vin? ?i pe la noi pe la Babadag, c? n-am v?zut de doi - trei ani picior de senator sau deputat! " [ scris de Adrian Tudor in Obiectiv de Tulcea]

Pentru comentarii sau sugestii pe tema acestui material , ori daca ati trecut prin situatii similare si credeti ca ele trebuie cunoscute si reclamate autoritatilor si Justitiei, va invit sa imi scrieti la adresa iulian.urban@gmail.com
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: