Banner

Spitalele groazei – Bebelus decedat la Spitalul din Babadag

Tweet this

Trebuie sa discutam , trebuie sa ne mobilizam cu totii, cei care suntem consumatori de servicii medicale in aceasta tara , si sa fim constienti de faptul ca intr-o forma sau alta vom ajunge invariabil in contact cu conditiile mizere , lipsa de interes, profesionalism si mai ales conditiile de groaza din spitalele din Romania.
Trebuie sa atragem atentia asupra acestor spitale, sa le aducem in atentia mass-media si in Justitie pentru ca AVEM DREPTUL SA NI SE ACORDE CONDITII DE INGRIJIRE SI TRATAMENT MODERNE , TREBUIE SA NI SE OFERE SERVICII PROFESIONISTE, TREBUIE SA FIM TRATATI CU RESPECT SI RESPONSABILITATE, adica este momentul ca oamenii sa mai inceteze sa fie tratati ca niste animale, si sa moara pe capete din cauza conditiilor inumane din spitalele romanesti; ne ajutam pe noi si indirect ajutam sistemul medical romanesc demascand aceste CONDITII MIZERE din spitalele romanesti.
Cu acest material, vom continua o serie intitulata " Spitalele Groazei" prin care dorim ca toti romanii care au trecut prin experiente horror in spitalele romanesti, sa ne scrie la www.AsistentaPentruConsumatori.ro sa ne trimita poze, sa ne povesteasca ce au patit, cine sunt vinovatii, iar noi vom prelua aceste reclamatii , le vom inainta autoritatilor si vom obliga in Justitie , Guvernul, Ministerul Sanatatii si spitalele in cauza atat sa investeasca in modernizari, dar mai ales sa plateasca despagubiri romanilor care platesc luna de luna contributii de asigurari sociale , fara sa se vada ca acesti bani ajung in sanatate, ci mai degraba in buzunarele unor profitori care nu dau doi bani pe viata romanilor.

Via?a de zi cu zi ne determin? s? devenim imuni la realitate, la problemele oamenilor de lâng? noi.
obiectiv tulcea Pe când starurile defileaz? la bra? cu scandalurile V.I.P. pe covorul ro?u, oamenii de rând defileaz? la bra? cu s?r?cia, grijile de zi-cu-zi....
În timp ce europenii preg?tesc demararea unui studiu îndelungat care s? determine transform?rile suferite de copiii care tr?iesc în zone cu o economie deficitar?... a?a numita „lume a treia", în Babadag soarta copiilor de rromi este decis? de cei care le-au dat na?tere. De p?rin?i depinde dac? copiii vor fi vaccina?i sau dac? îi va vedea un medic în primul an de via??. Tot de p?rin?i depinde dac? copilul va fi internat în spital în caz de boal? ?i dac? va urma tratamentul.
De mersul la ?coal? nici nu se mai pune problema... Cu alte cuvinte, pentru copiii rromilor din Babadag nu exist? nicio autoritate care s? le apere drepturile. Totu?i, copiii merit? miliarde de ?anse. Nu vorbim aici despre cei ai c?ror p?rin?i ofer? necondi?ionat lini?te ?i siguran??, ci despre cei care apar?in unei lumi mai pu?in fericite. Protec?ia Copilului: Leafa merge, noi cu drag muncim
Protec?ia copilului, cel pu?in la Tulcea, este un termen abstract care nu are nimic în comun cu realitatea. Copiii nu pot fi ajuta?i decât dac? exist? o sesizare, scris? sau telefonic?. F?r? sesizare, asisten?ii de la Protec?ia Copilului nu pot pleca de capul lor pe teren.
Pe de alt? parte, copiii nu pot fi lua?i de la familia care îi neglijeaz? decât cu ordin judec?toresc. Iar în familiile de rromi nu se bag? nimeni, din motive arhi-?tiute.
La Babadag, un copil a murit datorit? incon?tien?ei mamei sale care a considerat c? nu e nicio problem? dac? ea pleac? cu copilul din spital în timp ce micu?ul se afl? sub tratament intensiv. Cazul copilului mort – unul dintre multele astfel de cazuri de acolo – a încercat s? fie sesizat telefonic Direc?iei pentru Protec?ia Copilului de o asistent? medical? din Babadag. Nu a reu?it din cauza faptului c? a sugerat celor de la Protec?ia Copilului c? sunt foarte multe cazuri sociale ?i c? pentru a le rezolva ar trebui s? mearg? din poart?-n-poart?.
obiectiv tulcea V?zând c? vorbe?te de una singur?, D.F., asistenta în cauz?, ne-a contactat, declarându-ne: „Avem mari probleme cu mamicile de etnie rrom?. Î?i nelijeaz? copiii. Îi las? în grija fra?ilor mai mari. Copil de 7 ani l-am g?sit f?când mâncare, f?când foc la sob?, P?i, ?la poate s? dea foc la cas?. ?i mai are în grij? ?i un bebelu? de patru luni. Sprijin de la Prefectur? am g?sit. Colabor?m foarte bine. Avem reprezentantul rromilor, dar nu depinde numai de ei. Aici trebuie s? intervin? Protec?ia Copilului. Eu sunt asistent? medical?. Eu am descoperit situa?ia, dar mai departe nu pot s? fac altceva, c?-mi dep??esc competen?ele. De-aia avem Poli?ie, de-aia avem Protec?ia Copilului. În cazul sugarului mort, de ce aceast? mam?, care cu bun? ?tiin?? ?i-a omorât copilul, pot s? spun acest lucru, de ce aceast? mam? n-a fost intervievat?, luat? la întreb?ri, s? vin? Protec?ia Copilului, o comisie de acolo, c? asta am ?i cerut când am sunat, s? form?m o echip? s? mergem din cas? în cas?, s? le explic?m, s? st?m pe capul lor, c? nu se rezolv? cu ei într-o zi."
Copil mort, crescut în ma?in?, cu lapte praf
F?r? a fi sadici sau nici m?car ironici, ci doar tri?ti c? a?a ceva se mai întâmpl? în ziua de azi, sugarul mort a avut o foarte trist? poveste, de care, dup? cum men?ionam anterior, Protec?ia Copilului n-a ?tiut nimic, asta neînsemnând c? ar fi vrut s? afle ceva. Chiar a?a, vi se pare important c? un copila? de numai câteva luni a murit dup? ce a fost ?inut în ma?in? - umblat, nu-i vorb?, crescut cu lapte praf, ?i nev?zut de doctor o groaz? de timp?
Dup? cum ne-a povestit asistenta medical? de la Babadag, „familia bebelu?ului tot pleca în ?ar? cu marf?. Ei sunt nomazi. Se duc, iau marf? din depozite ?i o vând prin toat? ?ara. A ajuns ?i prin nordul Moldovei. Am c?utat-o pentru vaccinare. Am trimis apoi mediatorii s-o aduc? pentru a cânt?ri copilul, n-au g?sit-o. Dup? vreo lun? mi-apare ea, chiar pe 15 august, mi-a venit în cabinet, c? voia re?eta de lapte praf. Am vrut s? v?d copilul, i-am zis c? vreau s? v?d copilul,
?i-apoi îi dau re?eta, c? a?a le fac la toate. A adus copilul, bineîn?eles c? era bolnav, l-am cânt?rit,  l-am examinat, l-a v?zut ?i doamna doctor, l-am trimis la Pediatrie s?-l vad? medicul specialist. Era r?cit, tuse, ca o pneumonie, ?i scaune modificate, probabil ca urmare a faptului c? ei locuiau în ma?in?, pe unde au umblat. Am ?i întrebat-o: «Unde îi preparai laptele? În ma?in?, Unde dormeai cu copilul? În ma?in?». P?i, în ce condi?ii a stat copilul în ma?in? o lun? de zile, v? închipui?i. Am internat-o în Pediatrie, au internat-o, a l?sat copiii în grija bunicii, ea a plecat c? mai avea marf? de vândut ?i bunica, când a v?zut c? micu?ii se sim?eau mai bine, c? mai era ?i o sor? de-a bebelu?ului internat?, i-a luat acas?. ?i nu po?i s? spui c? dup? 12 ore un copil s-a vindecat.obiectiv tulcea Am trimis mediatoarea dup? ei, i-a chemat, a încercat s? o conving? s?-i aduc? din nou la spital. Pe 24 august s-au dus din nou la spital,  v? da?i seama ce înseamn? la un bebelu? scaune modificate, e terminat. Sugarul a fost dus în Pediatrie, l-au b?gat în tratament, copilul era în stare destul de urât?. De aici iar au plecat acas?, iar au venit, un dute-vino. Pe 30 august, Pediatrie Babadag transfer? copilul la Pediatrie Tulcea ?i pe 2 septembrie, micu?ul a decedat. Este numai ?i numai neglijen?a familiei. Nu se poate a?a ceva. Noi l-am descoperit, l-am adus la doctor, dr. Mustafa ?i asistentele de acolo nu mai ?tiau ce s? fac? pentru ei. Numai c? nu le spune: «Dar v? rug?m s? nu muri?i»! În stadiul acesta am ajuns. ?i cei care trebuie realmente s? se implice ?i s? colaboreze cu noi nu se implic?. P?i, eu sunt uluit? de r?spunsul celor de la Protec?ia Copilului. Cum s? spui: «Nu vor s? vin? la telefon»".
Directorul Ion C?lina: "Nu am fost sesiza?i!"
Directorul adjunct al Direc?iei Generale de Asisten?? Social? ?i Protec?ia Copilului Tulcea, Ion C?lina, a negat vehement faptul c? vreo asistent? din Babadag ar fi f?cut vreo solicitare telefonic?. „Noi nu am primit o asemenea sesizare! Nu e adev?rat c? ne-a sunat cineva de la Babadag s? ne sesizeze despre un copil în pericol! ?i nu cred c? i s-a r?spuns asistentei medicale care a sunat – dac? a sunat – c? nu e de competen?a noastr? sau c? asistentul social nu are chef s? vin? la telefon! Pozi?ia noastr? este c? noi, la sesiz?rile pe care le primim, r?spundem. Chiar ?i la sesiz?rile telefonice. Dar numai dac? ne spune unde ?i cum s? ne ducem". Nici secretara nu ?tia nimic, drept pentru care concluzia a fost c? un asemenea telefon nu a existat. Sigur o fi sunat asistenta la un alt num?r....
De altfel, în cursul zilei de ieri directorul C?lina a fost de acord cu faptul c? problemele rromilor de la Babadag sunt multe ?i grave, dar... nu e problema celor de la Protec?ia Copilului. ?i a aflat ?i numele asistentei medicale care a sesizat telefonic, de?i în discu?ia redactorului cu directorul adjunct nu a fost pomenit niciun nume. „Dac? un copil a murit, nu e treaba noastr?. Mama ar trebui anchetat? de poli?ie, noi ce s? facem?", a ridicat din umeri adjunctul de la Protec?ia Copilului, nevrând s? admit? c? este o problem? care ?ine de institu?ia sa.
obiectiv tulcea În concluzie, cine ar trebui s? se implice în situa?ia în care un sugar este crescut în ma?in?  ?i, ca tare, se îmboln?ve?te ?i moare? Cine ar trebui s? intervin? în situa?ia bebelu?ilor, fie ei rromi, c? tot suflete nevinovate sunt ?i ei, care sunt l?sa?i în grija fra?ilor sau surorilor cu doi, trei, patru ani mai mari? Asistentele ?i medicii de familie? S?-i ia acas?? Mediatorii sanitari, care ?i ei sunt, la Babadag, cel pu?in, unul la o mie de persoane de monitorizat? Dar Protec?ia Copilului ce face? Aceast? institu?ie-gigant, care ar trebui s? vegheze ?i s? ia m?suri, e cumva în concediu sau, cu-atâtea telefoane mobile, a uitat cum se r?spunde la un telefon fix, pl?tit, la urma urmei, din banii  contribuabilui? Din neglijen?a p?rin?ilor, sc?pa?i din vizorul ?i frâul organelor abilitate, un bebelu? a murit ?i, poate, peste o lun? mai moare unul. Mare  pagub?, nu-i a?a?…
[ Ioana Comsa si Mirela Baciu - Observator de Tulcea]

Pentru comentarii sau sugestii pe tema acestui material , ori daca ati trecut prin situatii similare si credeti ca ele trebuie cunoscute si reclamate autoritatilor si Justitiei, va invit sa imi scrieti la adresa iulian.urban@gmail.com
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


3 Comentarii pana acum»

 1. robert din babadag said

  am January 18 2009 @ 6:24 pm

  ce sa mai zicem de spitalul nostru e foarte vechi am fost internat o data la docturul Mustafa Latif si ma tratat bine dar camera spitalului era mucegaita in coltury, frig,dar poate face ceva cineva la spitalul nostru

 2. sse said

  am October 24 2009 @ 12:42 am

  protectia copilulu stie doar sa si ia salariul si atat.de foarte multe ori au fost sesozati cu numeroase cazuri grave si de tot atatea ori au ridicat din umeri,chiar nimeni nu i poate vedea.sunt asistenta medicala in babadag,stiu foarte bn ce se ntampla cu rromi,ar fi trebuit sa se continue proiectul fare si ar trebui k acelor oameni care se zbat pentru acest proiect sa le poate oferii in continuare fonduri ca sa poata face mai mult pentru acestia,unii dintre ei,foarte putini,au inceput sa se reabiliteze,dar ce facem cu restul,daca proiectul va inceta in scurt timp se va duce totul pe apa sambetei,iar in acest proiect multi oameni au pus suflet,iar munca lor ar fi trebuit rasplatita daruindu le fonduri si posibilitati mai mari de a se putea desfasura.

 3. znupii said

  am May 31 2010 @ 12:06 pm

  Inainte sa ne internam intr-un spital din Romania este bine sa stim niste lucruri —>>> Sfaturi practice despre cum sa iesi viu dintr-un spital din Romania !
  http://www.znupii.ro/sfaturi-practice-despre-cum-sa-iesi-viu-dintr-un-spital-din-romania.html

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: