Tanara de 19 ani decedata ! Romania este tara in care caii circula liberi pe sosele exact ca in Evul Mediu! Si omoara oameni !

Tweet this

Un cal nenorocit, cinci institu?ii ale statului care nu func?ioneaz?, poate ?i viteza ?i lipsa de experien?? a ?oferului, au dus la distrugerea a dou? familii cunoscute în jude?ul Gorj. Dou? familii care se bucur? de respect ?i care aveau tot ce le trebuie. Pentru familia Rîsu, nimic din tot ceea ce de?ine nu mai conteaz?. ?i-au pierdut cea mai important? „bog??ie" pe care au avut-o: fiica lor. O tân?r? care se remarca prin frumuse?e, rafinament ?i bun sim?. Oliana Rîsu a „decis" mar?i noaptea s? p?r?seasc? aceast? lume în favoarea alteia. Logodnicul ei, Radu V?duva, se afl? pe patul unui spital din Bucure?ti unde nu-?i plânge de mil?, de?i are bazinul ?i picioarele zdrobite, ci o plânge pe cea care a fost prin?esa lui: Oliana.

În tot acest timp, func?ionarii a cinci institu?ii care au o important? vin? în tragedia produs? se limiteaz? la comentarii legate de producerea accidentului, în loc s? constate c? nu ?i-au f?cut treaba pentru care sunt pl?ti?i. Indiferent de rezultatul anchetei acestui accident de circula?ie, vinova?i pentru c? au l?sat un cal în strad?, conform legilor din România, neaplicate îns?, sunt: Prim?ria Municipiului Târgu-Jiu, Poli?ia din Gorj, Poli?ia Comunitar?, Direc?ia Sanitar-Veterinar? ?i Asocia?ia pentru Protec?ia Animalelor.

Complici la drama familiei


Plecând de la ?tire tragic?, discutat? ieri de toat? lumea, în care Oliana Rîsu ?i-a pierdut via?a într-un accident de circula?ie, iar logodnicul ei, Radu V?duva, încearc? s?-?i g?seasc? s?n?tatea într-un spital din capital?, afl?m c? avem institu?ii ale statului care nu ?i-au f?cut datoria. Nu este o noutate în privin?a func?ionarilor statului care sunt pl?ti?i s? fac? ceva ?i, în final, „taie frunz? la câini". Îns?, indiferen?a acestor institu?ii ale statului duce la pierderea de vie?i omene?ti, a?a cum s-a întâmplat ?i în cazul Olianei Rîsu. Poate acum cineva se treze?te din acest somn al ra?iunii ?i face ceva, chiar dac? nimeni ?i nimic n-o mai poate readuce pe tân?r? la via??. Avem institu?ii, avem legisla?ie, îns? degeaba, animalele nesupravegheate sunt l?sate în strad?, pe drumuri reprezentând adev?rate pericole.Vise spulberate!


Revenind îns? la accidentul în care fiica familiei Rîsu ?i-a pierdut via?a, el s-a produs în seara de mar?i, 09.09.2008 la orele 22 ?i 25 de minute, pe strada Calea Bucure?ti din municipiul Târgu-Jiu, în apropierea Coloanei Infinitului. În timp ce conducea motocicleta, achizi?ionat? de curând, o Yamaha RJ 11 i, Radu V?duva, logodnicul Olianei Rîsu, a acro?at un cal ce se deplasa nesupravegheat pe drum, a pierdut controlul mopedului, a ie?it în afara p?r?ii carosabile ?i a intrat în coliziune cu un copac. Martorii sus?in c? înainte de a fi arunca?i în pom, motocicleta s-ar fi izbit de un cap de pod, iar în urma impactului au fost arunca?i câ?iva metri în aer.
Cert este c? amândoi aveau casc? de protec?ie, îns? pe Oliana aceasta n-a ajutat-o. Tot martorii sus?in c? dup? ce i s-a dat jos casca pe care o purta tân?ra ?i care era distrus?, Oliana avea capul zdrobit ?i fa?a mutilat?. A murit pe loc, iar Radu, de?i avea bazinul zdrobit ?i ambele picioare, s-a târât pân? la Oliana ?i o mângâia pe fa??. O imagine tragic? pentru toat? lumea care a venit s? vad? cu ochii lor accidentul. În final, Radu V?duva a fost transportat la Spitalul de Urgen?? din Târgu-Jiu, unde medicii au încercat dou? ore s?-i pun? picioarele la loc. Pentru c? era în stare grav?, Radu a fost dus la Spitalul municipal Bucure?ti unde, conform medicilor, starea s?n?t??ii sale este în afara oric?rui pericol.
Poli?ia încearc? acum s? afle exact împrejur?rile în care s-a produs accidentul. Exist? ?i varianta c? Radu V?duva conducea motocicleta cu o vitez? mare, îns? toate aceste aspecte vor fi stabilite printr-o expertiz? tehnic?. Despre ?ofer, poli?i?tii au mai comunicat faptul c? î?i luase permisul de conducere pentru moped în luna iunie a acestui an, a avut ?apte sanc?iuni la Codul Rutier ?i de dou? ori permisul de conducere la categoria „B" suspendat, ultima dat? în luna mai a acestui an. Ancheta va stabili, de asemenea, care este vina ?oferului în acest accident, îns? pân? atunci nu putem s? nu observ?m prezen?a unui cal nesupravegheat în plin? strad?, care a dus ?i el la producerea accidentului.Institu?iile dorm ?i oamenii mor


În Gorj, avem multe vie?i curmate pe drumuri ca urmare a animalelor l?sate nesupravegheate. În total, peste 15.000 de cai, de exemplu, sunt în eviden?ele Direc?iei Sanitar-Veterinare, iar din acest num?r peste 50% dintre ei sunt de?inu?i de rromi. Ace?tia sunt, de fapt, cet??enii care-?i las? animalele nesupravegheate. În jur de 600 de cai se afl? în eviden?a Prim?riei municipiului Târgu-Jiu ?i din acest total, al?i zeci sau sute de cai merg la trap pe drumurile municipiului Târgu-Jiu, secerând, uneori, vie?ile ?oferilor.
Cu toate astea, autorit??ile ?in hamurile bine strânse încercând s? cocolo?easc? problema ?i s? ascund? adev?rata cauz? a mor?ii multor oameni ?i, ceea ce este ?i mai grav, s? nu fac? nimic. A?adar, avem o lege care spune c?  prim?riile trebuie s? aib? grij? de animalele abandonate ?i de asigurarea condi?iilor bune pe drumuri. Articolul 128 din OUG 195/2002, republicat?, respectiv noul Cod Rutier spune clar c?: „Autorit??ile administra?iei publice locale, respectiv prim?riile ?i Consiliul Jude?ean au obliga?ia s? ia m?suri pentru men?inerea permanent? în stare tehnic? bun? a drumurilor pe care le administreaz?, precum ?i pentru iluminarea corespunz?toare a acestora". Mai mult, trebuie s? ia m?suri cu vehiculelor cu trac?iune animal?, astfel încât s? nu încurce circula?ia. Un principiu de drept spune c? unde se poate mai mult se poate ?i mai pu?in, respectiv s? ia animalele nesupravegheate din strad?.Doar 15 cai în Obor


Primarul Florin Cârciumaru a dat o dispozi?ie ?i exist? ?i o hot?râre de Consiliul Local în acest sens, în care la Târgu-Jiu s? fie înfiin?at un obor de animale l?sate în strad?. De aplicarea ei trebuie s? se ocupe poli?i?tii comunitari. Adic?, Poli?ia Comunitar? trebuie s? depisteze animalele l?sate nesupravegheate ?i s? le duc? la oborul amenajat la fostul CET. Poli?i?tilor comunitari le pic? îns? nasul pentru o asemenea munc? ?i stau la pând? de ridicat ma?ini neparcate corespunz?tor. „În prezent, se afl? 15 animale în obor, iar luna trecut? tot atâtea. Pentru fiecare zi se cheltuie?te 10 lei pentru animal. Nu avem îngrijitori, caii sunt du?i la p?scut ?i nimeni nu are grij? de ei", a declarat purt?torul de cuvânt al Prim?riei Târgu-Jiu, Ramona Evulescu. Faptul c? de o lun? nu a mai fost adus nici un cal în oborul de gloabe, spune multe. Iat? c?, în final, reg?sim animalele în strad?.
?i Poli?ia trebuie s? se implice în astfel de situa?ii pentru a asigura un trafic bun. ?tim cu to?ii ce fac poli?i?tii no?tri, stau la pând? pentru a te prinde cu 5 kilometri în plus de limita legal? pentru amend?. Nimeni nu vede caii pe drumuri ?i dac?-i v?d, nu-i intereseaz?. Abia ieri, poli?i?tii de la Serviciul Rutier? s-au dus s? identifice calul care a fost implicat în accidentul în care Oliana Râsu ?i-a pierdut via?a.  Purt?torul de cuvânt al IPJ Gorj, Daniel Tic? a declarat c?, de multe ori, poli?i?tii de la Rutier? mergeau, în special noaptea, pe drumuri cu girofarurile ?i semnalele sonore pentru a speria caii. Jenant!Alte explica?ii, la fel de jenante!


„În momentul de fa?? se g?sesc la nivelul jude?ului Gorj peste 7000 de cai microcipa?i. În acest sens, cei de la Oficiul Jude?ean de Reproducere trebuie s? întocmeasc? pentru fiecare câte un pa?aport. Am constatat c? pe teritoriul jude?ului mai exist? cai adu?i ?i din alte jude?e, fiind urmarea unui comer? de animale la care particip? o anumit? etnie. Prin decizia Consiliului Local s-a constituit un serviciu de gloab?. În condi?iile în care ai acest serviciu ?i nu po?i s? faci fa?? solicit?rilor, trebuie s? solici?i ajutorul altor institu?ii. Noi ca veterinari nu suntem vinova?i de aceste incidente pentru c? noi suntem doar autorit??i de control", sus?ine directorul Direc?iei Sanitar-Veterinare Gorj, Ion Iliu??.
În cazul accidentului ce a avut loc mar?i seara, caii au venit probabil de pe planta?ia de la Sta?iunea Pomicol?, mai spune acesta, iar autorit??ile locale prin Poli?ia Comunitar? au rolul de a preveni aceste incidente. „Animalul care a fost implicat în accident, nu era microcipat, ceea ce ne determin? s? credem c? face parte din acei cai ce sunt l?sa?i pe str?zi de st?pânii care nu au posibilitatea s? îi furajeze. Zonele unde se întâlnesc cei mai mul?i cai sunt Târgu Jiu ?i Câmpu Mare", sus?ine Ion Iliu??, ?eful DSV Gorj.
Tot acesta mai explic? cum ar trebui s? stea treaba în mod normal. Astfel, solu?ia oferit? de Ion Iliu?? este aceea de a strânge to?i caii l?sa?i f?r? supraveghere ?i s? fie du?i la serviciul de gloab?, iar dac? proprietarul nu se prezint? în termen de 48 de ore s? î?i ia calul înapoi, acesta s? fie dus de urgen?? la abator. Numai c?, în Gorj nu exist? abator, motiv pentru care, respectivele animale trebuie transportate la cel mai apropiat abator, cel din Alexandria, jude?ul Teleorman. „La noi în Gorj nu au existat astfel de cazuri pentru c? proprietarii s-au dus ?i i-au ridicat. Adev?rul este c? în ciuda tuturor eforturile f?cute, se întâmpl? aceste cazuri pentru c? nu ?ti niciodat? de unde apare animalul", mai adaug? Ion Iliu??.Protec?ia cui?


De asemenea, directoarea Asocia?iei „Pro Animals" spune c? a f?cut nenum?rate sesiz?ri la poli?ie în ceea ce prive?te situa?ia cailor abandona?i pe ?oselele ora?ului. „Poli?ia Comunitar? ar trebui s?-?i fac? datoria. În toate interven?iile mele fac apel la poli?ie ?i sunt amenin?at? cu moartea de samsarii cailor. Este vorba despre cei din cartierul Obreja care nu au acte de proprietate pe cai ?i pe care îi las? nesupraveghea?i", spune Carmena ?erb?noiu, pre?edinta Pro Animals. De men?ionat c? asocia?ia, de?i sus?ine c? protejeaz? animalele, o face doar pentru câini.

Oamenii sunt cei mai revolta?i pe lipsa de interes a autorit??ilor locale. ?i dac? exist? pu?in respect din partea autorit??ilor fa?? de cet??eni, de fapt fa?? de cei care le pl?tesc salariile ?i bun?starea, ar trebui s? ?tie c? oamenii au o alt? p?rere.
Nicolae BerbecChestiunea este foarte delicat?. Autorit??ile locale ar trebui s? ia m?suri în privin?a cailor care sunt l?sa?i de izbeli?te pe str?zi pentru c? este de datoria lor. Aceste nereguli se întâmpl? la noi în ?ar? pentru c? noi permitem s? se creeze precedentul. Cu toate c? nu s-a luat nicio m?sur? în acest sens, ar fi bine s? se ia ?i acum. Cei care sunt proprietari de cai au obliga?ia s? se ocupe de ei conform legilor, iar cei care nu sunt în stare, s? dea socoteal? în fa?a legii. Sunt ?i eu conduc?tor auto, iar pân? acum m-a ferit Dumnezeu de vreun astfel de eveniment nepl?cut, dar am auzit c? accidentele provocate de cai sunt foarte periculoase pentru c? se ridic? în dou? picioare ?i sparg parbrizul", spune Nicolae Berbec, un pl?titor de taxe ?i impozite.Lucian ?udicCei care ar trebui s? se ocupe de problema cailor nesupraveghea?i de st?pân sunt cei de la Poli?ia Comunitar? ?i de la Prim?ria Municipiului Târgu Jiu. În acest sens, ar trebui construit un obor, iar caii g?si?i f?r? st?pân ar trebui s? fie lua?i f?r? drept de înapoiere. Cele mai periculoase zone sunt cele din Luncilor ?i de pe Calea Severinului. Chiar mie mi s-a întâmplat s? întâlnesc în cale câ?iva cai. O dat? am ocolit unul, iar a doua oar? l-am evitat ?i m-am ciocnit de altceva. Cele dou? institu?ii ar trebui s? se ocupe îndeaproape de aceast? problem?, cu toate c? va fi doar un val, iar dup? ce va trece, va r?mâne tot a?a", spune taximetristul Lucian ?udic.Andrei Geic?E obliga?ia fiec?rui om care de?ine un cal s? îl monitorizeze permanent. În cazul în care ace?tia sunt abandona?i, poli?i?tii comunitari trebuie s? ac?ioneze imediat ?i s? îi ridice. Nu de pu?ine ori mi s-a întâmplat ?i mie, ca ?ofer s? întâlnesc în cale cai sau vaci", afirm? Andrei Geic?. [ scris de Gabriela Mladin si Ana Andrei in Impact In Gorj]Un alt accident a fost provocat la 12 iulie 2008 de un cal care se plimba liber pe Autostrada Bucuresti-Pitesti
Circula?ia pe sensul Bucure?ti - Pite?ti al A1 a fost îngreunat? noaptea trecut? timp de 30 de minute, dup? ce dou? autoturisme au lovit succesiv un cal care a ap?rut în mijlocul carosabilului, o femeie fiind r?nit? u?or. Al?i cai se aflau pe marginea autostr?zii, lâng? banda de urgen??, informeaz? Mediafax.Potrivit agentului ?ef ?tefan Arghira de la Poli?ia Rutier? A 1, calul lovit a murit, iar cele dou? vehicule implicate în accident au fost avariate."Autoturismele se deplasau dinspre Bucure?ti spre Râmnicu Vîlcea. La un moment dat, la km 117, ?oferul unei ma?ini nu a mai putut evita impactul cu un cal aflat pe ?osea. Un alt autoturism a lovit ?i el calul, la cîteva frac?iuni de secund? dup? primul impact. Calul a fost omorît pe loc, iar o pasager? din primul autoturism care a lovit animalul a fost transportat? la Spitalul Jude?ean de Urgen?? Arge?, unde a primit îngrijiri medicale . Ulterior, medicii au constatat c? r?nile suferite de femeie nu necesit? internarea acesteia ", a declarat agent ?ef ?tefan Arghira.Dup? 30 de minute în care traficul rutier în zon? s-a desf??urat cu dificultate, circula?ia a revenit la normal.Poli?i?tii continu? cercet?rile pentru identificarea proprietarului animalelor, c?ruia îi vor întocmi dosar penal pentru c? nu le-a supravegheat.


Pentru comentarii sau sugestii pe tema acestui material , ori daca ati trecut prin situatii similare si credeti ca ele trebuie cunoscute si reclamate autoritatilor si Justitiei, va invit sa imi scrieti la adresa iulian.urban@gmail.com
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


9 Comentarii pana acum»

 1. yull said

  am September 12 2008 @ 8:32 am

  Hmmm,
  Apar o serie de inadvertente.
  Bietul baiat conducea un moped Yamaha RJ11.
  Mopedul asta arata cam asa

  http://eastzide.r6club.de/Bilder/Sonstiges/hi_Yamaha_YZF_R6_Bj06.jpg

  600 cmc, motor DOHC cu 4 cilindri in linie.

  pe de alta parte avem:
  Definitie moped – vehiculul cu dou?, trei sau patru roti, a c?rui vitez? maxim? prin constructie nu depaseste 45 km/h si care este echipat cu un motor cu ardere interna, cu aprindere prin scanteie, cu o capacitate cilindrica ce nu depaseste 50 cm3 sau cu un alt motor cu ardere intern? ori, dup? caz, electric, a c?rui putere nominal? este de cel mult 4 kW
  Acest Radu V are si un pomelnic de sanctiuni + 2 suspendari de permis. Ce maniera de conducere are dansul??? Pai daca era un moped scapau cu viata amandoi. ca la 30 km pe ora nu te alegi decat cu un cucui si doua vanatai
  VINA SOFERULUI ESTE MAXIMA!
  Despre partea cu caii lasati liberi – perfect de acord. Institutiile statului DORM – este o bataie de joc la adresa cetateanului.

 2. nana said

  am September 12 2008 @ 11:39 am

  Ai perfecta dreptate in legatura cu soferul dar acum inevitabilul s-a prosus. Am bantuit tara in lung si-n lat si cainii si vacile si carutele sunt o mare problema nu numai caii. Cateodata nu ai ce face daca iti sare unul in fata. Plangem degeaba deoarece autoritatile nu vor face nimic.

 3. DeuxEx said

  am October 14 2008 @ 8:34 am

  Cunosc foarte bine cazul de mai sus: “saracului” tanar i s-a oprit vitezometrul la 180 km/h. Portiunea in care a avut loc accidentul este o portiune intinsa ca-n palma, lunga de aprox 3 km si unde iluminatul public nu are probleme(sunt becuri in fiecare stalp). Va imaginati cu ce viteza mergea initial de nu a mai avut timp sa franeze?
  Pe de alta parte, autoritatile locale nu pot sa-si faca treaba atata timp cat nu exista o lege a infiintarii oborului de gloabe(ultima lege care prevedea asa ceva dateaza din…1927!!!). Cum pot sa-i iei calul tziganului de pe camp si sa-l bagi la oborul de gloabe? In temeiul carei legi?

 4. Viorel Urban said

  am October 14 2008 @ 8:39 am

  DeuxEx – si ce mai asteapta ? SA FACA LEGI DOMNULE , CACI PENTRU EI SI-AU FACUT TOATE LEGILE POSIBILE, AU ESCORTA CU POLITIE, SPP, GIROFAR tot ce vrei iar pe noi ne lasa sa ne omoram intre noi, sa ne umilim, sa zacem in aglomeratia asta de cosmar si sa acceptam niste reguli aberante in timp ce ei trec ranjind , precum si rudele lor – ex: IOANA TARICEANU , care nu este muritoare de rand , insa care nu a patit nimic, deci Politia vrea respect ? Vrea sa ne asigure siguranta si incredere ?? Sunteti niste lasi, sunteti niste mincinosi si ne-am saturat sa ne luati de prosti ! Faceti legi pentru oameni, nu numai pentru burtile si interesele voastre nemernicilor !

 5. econinja said

  am June 19 2009 @ 1:33 pm

  Si calul e de vina d nule urban????????pai atunci chiar ca suntem in evul mediu…doar atunci se judeacau animalele la tribunale.Animalele trebuiesc suprevegheate nu lasate sa circule aiurea. Si inca ceva aparte de asta,ati scris despre tanarul ramas singur ca:”o plange pe cea care a fost printesa lui” D nule urban:ati auzit de Dreapta Conceptie Egalitarist Feminista?FEMEIA ESTE EGALA NOASTRA SI POATE FI MAI PUTERNICA SI FIZIC SI PSIHIC CA SI NOI DECI NU ESTE :printesa. Ca unele sunt crescute asa de maleficul patriarhal,si imbracate in roz si li se interzice ori ce activitate dura gen:culturizm,haltere,box,etc,se datoreaza mentalitatii bolnave ,malefice.TREBUIESC DEZVOLTATE SI FINETEA SI DURITATEA ECHILIBRATE LA AMBLE SEXE!!!

 6. liv said

  am June 19 2009 @ 9:10 pm

  o TARA TEMBELA, IN CARE POLITICIENII STAU DE MOTIUNI DE CENZURA IN FIECARE LUNA, IN CARE GUVERNUL ORBECAIE SI TELEVIZIUNILE despica firu-n patru, analizand discursurile demnitarilor si din punct de vedere semantic.
  O tara, frumoasa, candva bogata, in care nimeni numai munceste si de care se va alege praful.

 7. Bolo said

  am March 22 2010 @ 10:16 pm

  Si fratele olianei daca nu are mai muta grija cu BMW ala nu e departe de ea. Veneam de la Bucuresti, eram pe dealu’ negru in spatele unui TIR, mergeam cu 90-100km/h si el m-a depasit si pe mine si pe TIR in fractiune de secunda. Avea sigur peste 170-180km/h. E o nebunie!! Si in oras la fel. Participa la tot felul de curse, nu stiu daca sunt legale sau ilegale. Dar nu asta conteaza. Conteaza ca sunt deosebit de periculoasa. Si mie imi place viteza, dar cu o limita! Bafta!

 8. cody said

  am December 8 2010 @ 12:09 am

  ba oliana nu avea 18 ani stiu ca coi vreti sa exagerati da nici chiar asa avea 24 can a murit
  mergea pe 25

 9. Florin said

  am April 2 2011 @ 3:13 pm

  Noaptea trecuta, in jurul orei 4 dimineata ma intorceam cu familia de la Videle spre Bucuresti si in comuna Stalpu sau Nuci, nu sunt sigur, era sa ne facem praf cu masina cu tot din cauza a doi cai negri ca taciunele de nu-i vedeai nici in lumina farurilor! Recunosc, aveam aproape 100 km pe ora, tocmai depasisem pe cineva cu o masina incarcata ce mergea incet, iar de vazut nu am apucat sa vad decat o umbra! Am tras de volan si instinctiv am atins si frana dar cand am simtit scartaitul rotilor si am simtit ca nu-mi schimb directia am lasat-o si am reusit sa ocolesc umbra. Mi-era teama sa nu fie vreun betiv. Sotia mi-a spus ca erau doi cai. Am transpirat de am aburit geamurile si am tras pe dreapta si, surpriza! O masina de politie era parcata ascuns pe o iesire de strada! Am vrut sa le spun problema cailor dar m-a ajuns din urma cel pe care l-am depasit si mi-a sugerat sa-i las sa doarma linistiti ca oricum nu-i intereseaza! Dupa ce am depasit caii acestia s-au speriat, au inceput sa topaie si era sa-i loveasca si el! Multumim lui Dumnezeu ca am scapat intregi!

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: