Asteptati sa vina Salvarea ? Ea este parcata in curtea soferului !

Tweet this

Mai bine de 15 mii de oameni sunt v?duvi?i de ambulan?? cu toate c? o astfel de autosanitar? a fost alocat? pentru a le sta la dispozi?ie zi ?i noapte. Din cauza faptului c? exist? doar un singur ?ofer pe dou? ambulan?e iar medicii au dat bir cu fugi?ii, cet??enii nu pot beneficia de serviciile autosanitarelor, una dintre acestea fiind parcat? bine-mersi chiar în ograda ?oferului.

Locuitorii a ?ase comune, adic? mai bine de 15 mii de suflete, nu au parte de ambulan?? pentru c? la Centrul de Permanen?? ce a existat odat? la C?preni, de?i a fost adus? o autosanitar?, acesta nu func?ioneaz?. Primarul comunei, Emil C?t?noiu sus?ine c? atunci când salvarea nu exista, medicii se înghesuiau s? fac? g?rzi la Centrul de Permanen?? pentru ca apoi, când a fost adus? ambulan?a, aceia?i doctori s? fug? de g?rzi. „Cred c? venirea acestei ma?ini i-a speriat pentru c? a?a sunt nevoi?i s? mearg? ?i pân? la Cru?e?, la diferite cazuri. Cred c? din comoditate au preferat s? nu mai fac? g?rzi", afirm? edilul ?ef. În consecin??, autosanitara ce trebuia folosit? la urgen?e a ajuns s? stea parcat? în curtea ?oferului de pe salvare.

Habarnism la Centrul de S?n?tate


Medicii de la Centrul de S?n?tate C?preni se spal? repede pe mâini, afirmând c? nu e problema lor, singura leg?tur? fiind aceea a spa?iului comun în care au func?ionat atât Centrul de Permanen?? cât ?i Centrul de S?n?tate. Medicul specialist Monica Ilina spune, din capul locului, c? în cazul unei urgen?e sun? la 112 ?i a?teapt? s? soseasc? o autosanitar? de la Târgu-C?rbune?ti sau de la Târgu-Jiu, adic? de la 35 de kilometri distan??, respectiv 65 de kilometri. Pe de alt? parte, în satul Busuioci se g?se?te ?oferul ambulan?ei, Gigi Niculete. În prezent, omul este în concediu ?i ambulan?a la fel, fiind garat? în curtea sa. De bun? credin??, ?oferul spune c? a fost nevoit s? o aduc? în propria-i b?t?tur? deoarece la Centrul de S?n?tate nu exist? paz?. În acela?i timp, b?rbatul mai spune c? el ar folosi-o dar nu exist? personal medical care s?-l înso?easc? în curse.

Speran?e de mai bine


Emil C?t?noiuÎn fa?a unei asemenea situa?ii, edilul ?ef Emil C?t?noiu spune c? nu poate face prea multe. „Voi propune s? avem o întâlnire cu to?ii factorii de decizie pentru a se g?si o solu?ie la aceast? situa?ie", declara primarul. În acela?i timp, doctorul Marius Boieriu, purt?torul de cuvânt al Autorit??ii de S?n?tate Public? Gorj, afirm? c? se va face o anchet? în acest sens ?i se vor lua m?surile ce se impun pentru ca ambulan?a s? nu mai stea nefolosit? în condi?iile în care sunt alte locuri unde se impune necesitatea unei autosanitare de urgen??.[ I Ceuranu - Impact in Gorj]

Pentru comentarii sau sugestii pe tema acestui material , ori daca ati trecut prin situatii similare si credeti ca ele trebuie cunoscute si reclamate autoritatilor si Justitiei, va invit sa imi scrieti la adresa iulian.urban@gmail.com
Reclamati abuzurile la adresa office@asistentapentruconsumatori.ro sau la adresa: iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: