CFR vrea triplarea costului biletelor de tren, dar nu schimba o bariera de trecere la nivel cu calea ferata de 20 ani si 5 oameni mor !

Tweet this

In vreme ce baietii de la CFR, adica de la unul din cei mai mari datornici la bugetul de stat, anunta ca isi va plati datoriile catre Electrica din banii incasati de la calatorii cu trenul, carora le va impune sa cumpere bilete a caror contravaloare se va tripla, acelasi CFR, nu schimba in mod deliberat o bariera de trecere la nivel cu calea ferata  defecta de peste 20 de ani si oamenii mor ca mustele. Cititi mai jos acest material scris de Petre Patrascoiu :

S-a întâmplat în comuna cu trei sta?ii CFR
Nu cu mult? vreme în urm?, inten?ionam s? facem un reportaj în comuna Scoar?a pentru c?, pe lâng? multe alte lucruri interesante, prezint? ?i o ciud??enie  - poate unic? în lume! - , ?i anume: pe teritoriul acesteia se afl? nu mai pu?in de 3 (trei) sta?ii CFR – Budieni, Halta Budieni ?i Cop?cioasa, în fiecare dintre ele oprind trenurile personale care vin dinspre  - sau merg înspre Craiova. Dar timpul ne-a luat-o înainte ?i ceea ce  se dorea a fi un lucru frumos, cu ?i despre oameni harnici, gospodari, s-a schimbat brusc, duminic? 13 iulie, într-o tragedie unic? prin dramatismul ei pe aceste meleaguri.  Credem c?, de acum, a?i aflat de accidentul teribil produs la trecerea de nivel peste calea ferat?, în urma c?ruia  dou? familii au fost distruse, iar cinci din cei ?ase ocupan?i ai autoturismului Dacia 1310 au decedat, îndoliind întreaga comunitate. Tragismul acestui accident este amplificat de moartea prematur? a patru copii nevinova?i – trei pe loc, în momentul impactului, ?i unul la spital. Dar dac? la ace?tia ad?ug?m ?i decesul fulger?tor al unui om în floarea vârstei, avem în fa?a ochilor o dram? de dimensiuni apocaliptice.
Image Dou? familii distruse
Sigur c? nimeni, niciodat?, nu va reu?i s? pun? cap la cap secven?ele acestei tragedii, chiar dac? singurul supravie?uitor – conduc?torul autoturismului este în spital, cu traume relativ minore ?i, probabil va fi chestionat atunci când starea lui de s?n?tate îi va permite s? relateze ce s-a întâmplat cu adev?rat în acea zi de trist? amintire. Nu ?tiu dac? va avea puterea s? recunoasc? unde ?i în ce fel a gre?it, deoarece multe secven?e i se vor fi ?ters iremediabil, din memorie, v?zând cum fiica lui, în vârst? de numai 6 ani ?i care se preg?tea s? mearg? la ?coal? în clasa I chiar în aceast? toamn?, a murit al?turi de el ?i n-a fost în stare nici m?car s-o mai mângâie, pentru ultima dat?; cum, la fel, i-a v?zut al?turi, zb?tându-se în chinurile mor?ii, pe ceilal?i trei fra?i, cu 2-3 ani mai mari  decât fata lui, iar lâng? el pe vecinul ?i prietenul s?u – sfârtecat de fiarele contorsionate…. Tocmai de aceea, dar mai ales pentru a în?elege ceea ce pare, cel pu?in la prima vedere, de neîn?eles, vom încerca s? reînnod?m firul acestei triste întâmpl?ri, a?a cum credem noi c? s-au derulat secven?ele, una dup? alta, punând cap la cap toate informa?iile de care dispunem la aceast? or?.
A?adar…
Image Clipa fatal?
Duminic?, pe la orele amiezii, când canicula se mai potolise, cei doi vecini ?i prieteni î?i iau copiii de mân?, îi urc? în ma?in? ?i pornesc spre gârl?, la sc?ldat. Pe drum, copiii se zbenguie ?i se tachineaz? reciproc, amintindu-?i cu pl?cere de cele întâmplate ultima dat? când au mers la balt? s? se r?coreasc?, s? se joace ?i s? înve?e s? înoate. Cei doi p?rin?i parc? nici nu iau în seam? h?rm?laia care vine de pe bancheta din spate ?i î?i v?d de ale lor, ascultând o caset? nou?, pe care abia o cump?raser?. Dar peste muzica dat? la maximum se auzeau, din când în când, hohotele de râs ale copiilor, extazia?i de cele întâmplate data trecut? când au înv??at s? înoate, ba, mai mult, s-au scufundat unii pe ceilal?i într-o veselie general?, iar acum se amenin?au c? de data aceasta va fi mult mai frumos. Autoturismul Dacia 1310 mergea agale ?i în urma lui r?suna voia-bun? a tuturor celor ?ase pasageri. Undeva, în zare, se vedeau deja pâlcurile de arbori ?i arbu?ti care str?juiau calea ferat?, dincolo de care, la câteva sute de metri, îi a?tepta gârla cu ap? c?ldu??, numai bun? s?-?i r?core?ti trupul încintat de canicula asta, care parc? nu se mai termin?. Încet-încet, ma?ina se apropia de pasaj. Conduc?torul auto încearc? s? z?reasc?, printre tufele masive, dac? se apropie vreun tren. Nici o clip? nu i-a trecut prin cap s? se uite spre semafoarele care pâlpâiau îndr?cit – semn c? pericolul este foarte aproape; cât despre „mugetul" avertizorului sonor, ce s? mai spunem?! Mult mai puternic era vacarmul din interior, a?a c? a c?lcat pedala de accelera?ie, a mai aruncat o dat? privirea spre stânga, dup? aceea spre dreapta, dar „zidul verde" era de nep?truns. ?i a ajuns pe calea ferat?. Aici, ca din p?mânt, apare un monstru care izbe?te în plin autoturismul, îl ridic? în aer ?i, în acest moment, totul devine întuneric: un întuneric prevestitor de moarte… Dup? câteva clipe care i s-au p?rut o ve?nicie, ?oferul deschide ochii. Of, Doamne, ce-am f?cut?       Unde-i fata mea?? Unde-s copiii??? Încearc? s? se mi?te, dar nu poate; este prins între fiarele contorsionate. Vrea s? strige, dar glasul îi este stins… Abia scoate un geam?t. Într-un târziu, reu?e?te s?-?i mi?te o mân?. Simte al?turi ceva diform, moale ?i umed. Pentru moment nu-?i d? seama. Privirea-i este înce?o?at? ?i nu poate distinge nimic. Se aud ?ipete, strig?te, sirene…. Cineva pune mâna pe um?rul lui ?i-l zgâl?âie u?or. Deschide ochii. Afar?, în lumina palid? a soarelui, z?re?te o uniform?. Apoi un chip de om. R?sufl? u?urat: Doamne, sunt viu! Am sc?pat! Dar unde-s ceilal?i? Undeva, în dreapta z?re?te trupul inert, ?i într-o pozi?ie ciudat?, al vecinului ?i prietenului s?u. Doamne, tr?ie?te? Îl atinge cu mâna: nicio mi?care. Nu, Doamne, nu se poate! Este scos dintre fiarele contorsionate, pus pe o targ? ?i urcat în salvare. O durere puternic? îi sufoc? tot corpul ?i adoarme; un somn profund, lini?titor, tulburat când ?i când de zdruncin?turile ambulan?ei care-l duce la spital. Of, Doamne, zice: Bine c? n-am murit! Dar unde-s ceilal?i?! Unde-i fata mea? Un alt puseu de durere îl sufoc? ?i îl face s? geam? din nou; dup? care adoarme…
Bariera care de 20 de ani nu func?ioneaz?
Revenind la realitate, s? ne întoarcem la acea trecere de nivel peste calea ferat?. Ei, bine, stima?i cititori, privind cu aten?ie, realiz?m un fapt incredibil, inadmisibil ?i de neiertat, pentru care vinova?ii trebuie s? dea socoteal?: SEMIBARIERELE NU FUNC-?IONEAZ?!!! Dup? cum se ?tie, la trecerile peste calea ferat?, pe lâng? semnul interna?ional de avertizare – Crucea Sfântului Andrei, mai exist? semnalizare optic? (dou? semafoare cu lumin? ro?ie, care se aprinde intermitent pân? ce trenul trece dincolo de ele cu 2 – 300 de metri) ?i semnalizare sonor? (o „goarn?" care scoate un sunet strident, relativ u?or de perceput în zona de ac?iune) precum ?i – aici e – aici! – dou? semibariere, câte una pe sensul de mers, care blocheaz? doar jum?tate de drum, permi?ând, astfel, unei ma?ini prins? între ele, pe calea ferat?, s? se strecoare dincolo, pentru a evita un accident. La aceast? trecere de pasaj, barierele nu mai func?ioneaz? de circa 20 (dou?zeci) de ani, iar una dintre ele este rupt? pe jum?tate. ?i atunci, ce s? mai crezi? C? ?efii Regionalei  CFR Craiova n-au aflat vreme de 2 decenii de acest lucru, sau ?tiau, dar nu i-a interesat?!
Un supravie?uitor cu cinci victime pe con?tiin??
Iat?  un lucru de meditat profund ?i de pus în balan?? atunci când ancheta va stabili vinov??iile. Pentru c?, dac? barierele func?ionau, conduc?torul auto care are pe con?tiin?? 5 victime – având accesul blocat, oprea, ?i l?sa trenul s?-?i vad? de drum. A?a, nefiind atent la semafoare (poate ?i din cauza soarelui,        care-i b?tea în fa??) ?i, din cauza zgomotului din ma?in? nu a mai putut auzi semnalul sonor, a intrat direct în fa?a trenului. Sigur c? o contribu?ie semnificativ? ?i-a adus ?i „p?durea" de m?r?cini, arbu?ti ?i b?l?rii, care cre?te în voie de-a lungul c?ii ferate (?i aceast? zon? nu-i singular?, din p?cate!)… V? prezent?m al?turat, unul din stâlpii pe care sunt montate avertizoarele, plus – surpriz?! – suportul pe care trebuia s? fie una dintre cele dou? semibariere. Dar cum la noi mai bine anulezi, decât s? repari… iat?  unde se poate ajunge. Din p?cate! Deocamdat? ne oprim aici, dar promitem c? vom reveni pe m?sur? ce ancheta va avansa.

Pentru comentarii sau sugestii pe tema acestui material , ori daca ati trecut prin situatii similare si credeti ca ele trebuie cunoscute si reclamate autoritatilor si Justitiei, va invit sa imi scrieti la adresa iulian.urban@gmail.com
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


4 Comentarii pana acum»

 1. viorel said

  am September 9 2008 @ 9:43 am

  victime colaterale…fiecare face ce vrea in tara asta?

 2. Adi said

  am September 9 2008 @ 10:16 am

  Mi se pare ca au tupeu domnii acestia de la CFR. Dupa ce ca trenurile circula mai mult goale (cu unele exceptii), vor sa mai si tripleze costul biletelor? Pai la preturile acelea, domnilor, cine va mai circula cu trenul? Majoritatea romanilor de rand il vor evita ca pe ciuma! Si uite asa se vor duce banii in buzunarelor firmelor de transport cu autocarul. Adica ce, sa va platesc eu datoriile, cand oamenii mor din inconstienta voastra, cand garniturile de personal duhnesc la o posta, si picioarele ti se intepenesc in intercity din cauza lipsei unei distante corespunzatoare intre scaune?

 3. Autobuzistul said

  am September 9 2008 @ 10:38 am

  Mergem cu autobuzul si lasam trenurile sa circule goale. Eu nu le dau mai multi bani pe bilet nici de al dreq

 4. catalin ionut popescu din budieni said

  am May 27 2009 @ 7:39 pm

  trenurile put ca drecu ,luati va masina

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: