RASPUNS IGPR – DIREC?IA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR

Tweet this

R O M Â N I AMINISTERUL INTERNELOR ?I REFORMEI ADMINISTRATIVE 


INSPECTORATUL GENERAL AL POLI?IEI ROMÂNE


 


DIREC?IA DE INVESTIGARE A FRAUDELOR


 


                                 


 
Nr.  640450/S5/AD/din 28.08.2008                                                     Nesecret


                                                                                                                Bucure?ti


                                                                                                                 Ex. nr. 1/2


 


 


 


C ? T R E,


 


D-l. Viorel Urban


viorel.urban@ gmail.com


 


 


       Urmare a sesiz?rii dumneavoastr? adresat? Direc?iei de Investigare a Fraudelor din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei Române, prin care reclama?i fraude s?vâr?ite de b?nci cu salariile persoanelor care î?i încaseaz? banii pe card, v? comunic?m faptul c? aspectele semnalate fac obiectul cercet?rilor efectuate de c?tre Direc?ia General? de Combatere a Criminalit??ii Organizate, Direc?ia de Combatere a Criminalit??ii Informatice din cadrul Inspectoratului General al Poli?iei Române, care urmeaz? s? v? comunice rezultatul verific?rilor la finalizarea acestora.


 


 


D I R E C T O R,


Comisar ?ef de poli?ie


BUCUR DAN
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: