Raspuns sesizare – Politia – Biroul Informare ?i Rela?ii Publice

Tweet this
  


DIREC?IA GENERAL? DE POLI?IE A


MUNICIPIULUI BUCURE?TI


Biroul  Informare  ?i  Rela?ii  Publice


TEL/FAX  314.53.54 www.politiacapitalei.roE-mail:presa.dgpmb@ b.politiaromana.ro

Calea Victoriei nr.19, sectorul  3
  

 


Nr. 0130                                                                  27 august 2008


 


C?tre,


Domnul Viorel URBAN


E-mail : viorel.urban@ gmail.com


 


       Stimate Domn,


 


Sesizarea dumneavoastr?, cu privire la tulburarea lini?tii publice de c?tre cluburile situate în incinta Tenis Club Bucure?ti, a fost transmis? Sec?iei 6 Poli?ie, subunitate competent? în solu?ionare, potrivit legii.


 


Aspectele la care face?i referire au fost comunicate ?i Serviciului Poli?iei de Ordine Public? din cadrul Direc?iei Generale de Poli?ie a Municipiului Bucure?ti.


 


Competen?ele institu?iilor statului pentru situa?iile prezentate de dumneavoastr? sunt strict prev?zute în lege, subunita?ile Poli?iei Capitalei intervenind conform actelor normative în vigoare, pe zona de responsabilitate.


 


Pentru alte detalii, purt?torul de cuvânt al Poli?iei Capitalei, comisar Christian Ciocan, v? st? la dispozi?ie la numerele de telefon 021/313.34.08, respectiv 0742.177.314.


 


         ?i cu acest prilej, conducerea Poli?iei Capitalei v? asigur? de întreaga disponibilitate de a r?spunde solicit?rilor adresate, potrivit competen?elor sale legale.


 


                                                 BIROUL INFORMARE ?I RELA?II PUBLICE
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: