Banner

Criz? de personal în magistratur?

Tweet this

 Membrii Consiliului Superior al Magistraturii au g?sit explica?ii pentru criticile aduse justi?iei române în raportul Comisiei Europene, f?cut public la începutul s?pt?mânii. Ei spun c? judec?torii ?i procurorii sunt suprasolicita?i, iar unii dintre ei sunt slab preg?ti?i.

Membrii CSM sus?in c? cele mai mari probleme ale magistra?ilor sunt determinate de legisla?ia ambigu? ?i într-o continu? schimbare. La aceasta se adaug? ?i num?rul mic al judec?torilor ?i procurorilor.

"Un judec?tor sau un procuror trebuie s? cunoasc? ?i s? aplice 27.274 de acte normative (...)de exemplu Legea pensiilor nr. 9/2000 a fost modificat? de 36 de ori, Legea înv???mântului nr. 84/1995 modificat? de 30 de ori", a declarat Viorel Andree?, membru CSM.

"Func?ioneaz? unit??i de parchet cu 20, 30% schem? de personal, este inuman (...) avem colegi cu infarct, preinfarct, le?ina?i prin instan?e, nu mai pot oamenii!", a precizat membrul CSM, Bogdan Licu.

O alt? problem? o constituie preg?tirea magistra?ilor admi?i în sistem. În momentul de fa?? exist? trei variante prin care un absolvent de Drept poate intra în magistratur?. Una dintre ele, considerat? ?i cea mai periculoas?, pentru c? exist? riscul promov?rii unor persoane slab preg?tite, este audierea de c?tre CSM a candida?ilor.

"Unele instan?e ?i parchete sunt duse la riscul desfiin??rii din cauza lipsei de judec?tori (...) Dac? vrem s? le ocup?m pe toate trebuie s? sc?dem nivelul ?i vom avea acela?i risc pe care îl avem în cazul admiterii directe", a sus?inut Viorel Andree?.

Procurorul general, Laura Codru?a Kovesi, crede c? Guvernul ar trebui s? adopte o ordonan?? de urgen?? prin care s? stabileasc? o singur? variant? de admitere.
Sursa: Realitatea TV
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: