Ticu spune c? decizia CCR protejeaz? judec?tori care au leg?turi cu trecutul comunist

Tweet this

Constantin Ticu Dumitrescu, membru al Colegiului CNSAS, a declarat, vineri, c? decizia Cur?ii Constitu?ionale a României privind neconstitu?ionaliatea legii de baz? a CNSAS a fost luat? pentru a proteja procurorii ?i judec?torii care colaborat cu Securitatea.

"E foarte clar. Noi nu mai suntem în situa?ia în care eram la alegerile celelalte. Suntem acum în posesia a dou? milioane de dosare. În aceste dosare, pot s? bag mâna în foc, c? nu se poate s? nu g?sim, a?a cum am g?sit pân? acum, zeci ?i zeci de procurori, de judec?tori" a comentat autorul legii de baz? privind func?ionarea ?i organizarea CNSAS, ad?ugând c?, dac? ace?tia ar fi deconspira?i, potrivit legilor în vigoare, nu ar mai avea dreptul s? profeseze.

El s-a ar?tat foarte indignat de decizia Cur?ii Constitu?ionale a României, întrucât ea este în contradic?ie cu hot?râri anterioare. "Au fost 7-8 cazuri în care ofi?eri de securitate au cerut cea ce a cerut Andon (Sergiu Andon, avocatul lui Dan Voiculescu, n.r.). Ei, cum dracu s? explici c? în cazul Voiculescu se schimb? lucrurile ?i, auzi dumneata, declari neconstitu?ional? o institu?ie care lucreaz? în aceast? ?ar? ?i e cunoscut? peste tot", a mai spus Ticu.

Întrebat dac? politicul a jucat vreun rol în decizia CCR, Ticu Dumitrescu a declarat c? acest lucru este posibil dac? "e vorba s? analiz?m lipsa de cadre a fiec?rui partid". "Ei vor trebui s? apeleze tot la vechea rezerv? de cadre. Care înseamn? ce? Ni?te oameni, cu anumite vârste, dintre ei, mul?i fiind b?ga?i cu mâinile pân? la coate în trecutul securisto-comunist. În felul acesta, radem CNSAS ?i nu va mai fi niciun pericol", a încheiat Ticu Dumitrecu, precizând c? nu inten?ioneaz? s? demisioneze din Colegiu.

Colegiul CNSAS aten?iona, joi, prin intermediul unui comunicat de pres?, c? judec?torii CCR au decis asupra neconstitu?ionalit??ii unor articole pentru care nu au fost sesiza?i ?i c?, în plus, decizia de joi încalc? decizii anterioare ale Cur?ii pe acela?i subiect.

Mai precis, CNSAS sus?ine c? CCR a analizat obiec?iile de neconstitu?ionalitate ale avocatului lui Voiculescu care au fost îns? respinse de Curtea de Apel Bucure?ti. "Constat?m cu surprindere faptul c? Decizia la care se face referire în comunicat s-a pronun?at asupra unor prevederi din Legea nr. 187/1999 în leg?tur? cu care nu a fost învestit? s? se pronun?e. Mai exact, comunicatul precizeaz? c? dispozi?iile legii, precum ?i cele ale art. II ?i art. V din Ordonan?a de Urgen?? a Guvernului nr. 16/2006 sunt neconstitu?ionale. În schimb, Încheierea de ?edin?? de la 19.06.2007 a Cur?ii de Apel Bucure?ti a dispus exclusiv sesizarea Cur?ii Constitu?ionale în leg?tur? cu art. 7 alin. 2, art. 8, art. 9 alin. 1, art. 11, art. 14 alin. 1 ?i 2, art. 15 alin. 5 ?i art. 16 alin. 1 ?i 3 din Legea nr. 187/1999", se arata într-un comunicatul CNSAS, remis NewsIn.

În plus, Colegiul sus?ine c? decizia de joi a CCR potrivit c?reia întreaga lege a CNSAS e neconstitu?ional? contravine cu decizii anterioare ale Cur?ii, date tot pe excep?ii de neconstitu?ionalitate. "Decizia contravine unei pronun??ri anterioare a Cur?ii Constitu?ionale, respectiv Decizia nr. 218/2007, prin care s-a constatat c? <<Legea nr. 187/1999 nu instituie /…/ vreo form? de r?spundere juridic? /…/ ea nef?când decât s? stabileasc? tipurile de activit??i ?i categoriile de persoane referitoare la care opinia public? are dreptul de a ob?ine informa?ii prin intermediul procedurii reglementate de lege.>>Pe cale de consecin??, deciziile Colegiului C.N.S.A.S. nu au caracterul de sentin?? ?i nu impun sanc?iuni juridice pentru persoanele la care se refer?", se mai arat? în comunicatul citat. "Nu este lipsit de interes a reaminti faptul c? articole din Legea nr. 187/1999 au mai fost atacate în fa?a Cur?ii Constitu?ionale de înc? ?apte ori, de fiecare dat? excep?iile fiind respinse", mai afirm? sursa citat?.

Avocatul lui Dan Voiculescu, Sergiu Andon, a cerut Cur?ii de Apel, în prim?vara lui 2007, s? trimit? dosarul la Curtea Constitu?ional? care s? constate c?, prin verdictul Colegiului Na?ional pentru Studierea Arhivelor fostei Securit??i (CNSAS) clientului s?u i-ar fi fost afectat dreptul la imagine ?i dreptul de a fi ales. În plus, ap?r?torul liderului PC a mai contestat ?i o serie de prevederi care reglementeaz? activitatea CNSAS. "Am ridicat excep?ia de neconstitu?ionalitate în leg?tur? cu mai multe articole din legea care reglementeaz? CNSAS-ul, circa zece la num?r. Dintre acestea, una se refer? la faptul c? Parlamentul, cât e el de putere legiuitoare nu avea dreptul s? constituie un organism suprastatal, care nu se înscrie în niciuna dintre puterile statului ?i care s? aib? atribu?ii ce dep??esc cu mult obiectul legii CNSAS", a declarat atunci Sergiu Andon.

O alt? excep?ie invocat? de Andon se refer? la aribu?iile jurisdic?ionale ale CNSAS. "Oricât de deghizate ar fi ele, sunt atribute jurisdic?ionale, intr? în atributele puterii judec?tore?ti, mai sunt reglement?ri, bun?oar?, printr-un act al executivului se oblig? modificarea unui act al Parlamentului, ceea ce nu este firesc", a mai spus la acea vreme avocatul lui Voiculescu.

Dan Voiculescu a fost declarat de Colegiul Na?ional pentru Studierea Arhivelor Securit??ii (CNSAS), în 7 august 2006, colaborator al Securit??ii ca poli?ie politic?, în baza unor note informative în care î?i turna rude care voiau s? fug? din ?ar?, colegi de studen?ie ?i, mai apoi, colegi de serviciu.

Curtea Constitu?ional? a României (CCR) a declarat joi neconstitu?ional? Legea nr.187/1999 privind accesul la propriul dosar ?i deconspirarea poli?iei politice comuniste dup? ce a fost sesizat? cu aceast? excep?ie în cazul fostului lider PC, Dan Voiculescu. CCR a declarat neconstitu?ionale ?i articolele II ?i V din ordonan?a de urgen?? a Guvernului, ale c?ror prevederi se refer? la reglementarea func?ion?rii CNSAS.
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: