Marile investitii in imobiliare suspectate a fi realizate cu bani proveniti din fraude

Tweet this

Materialul publicat de Jurnalul National referitor la israelianul Yona Boaz, care este dat in urmarire internationala de politia israeliana, fiind acuzat de deturnarea a peste 21 de milioane de euro, si ramificatiile afacerilor facute de acesta in Romania, acolo unde se pregatea sa investeasca bani in sectorul imobiliar, este doar varful unui iceberg , despre care procurorii anticoruptie ar trebui sa se intereseze mult mai indeaproape.
Nu este vorba ca Yona este israelian, pentru ca asemenea acuzatii au fost formulate si impotriva altor investitori din Austria sau Turcia care , fiind anchetati pentru fraude economice in tarile lor de bastina, se descoperea ca erau prezentanti in Romania ca mari investitori, implicati in ample proiecte imobiliare rezidentiale sau de birouri.
Provenienta uriaselor sume de bani care se investesc in prezent in ectorul imobiliar romanesc, ar trebui sa fie mai atent supravegheate de procurorii anticoruptie si de procurorii de la Oficiul de Prevenire a Spalarii Banilor, intrucat , o investitie derulata in Romania cu bani deturnati in alte tari, nu va face decat sa produca haos, sa aduca disputele si procesele din tara de origine a falsului investitor si in Romania si , mai mult de atat, sa genereze probleme si pentru constructorii din Romania, care se pot trezi ca nu isi incaseaza banii pentru lucrarile de antrepriza realizate.
Este simplu sa deturnezi 21 de milioane de euro in Israel si sa vii sa-i investesti prin fonduri de investitii sau frme off-shore in Romania in imobiliare, ori sa cumperi activele unor companii falite din Romania; este insa datoria oficialitatilor sa verifice provenienta banilor iar un asemenea exemplu este procesul deschis la Bucuresti de senatorul Iorga din Brasov, care acuza firma care a cumparat activele de la Tractorul ca ar fi folosit bani cu o provenienta dubioasa, iar lichidatorul judiciar nu ar fi verificat provenienta acestor sume de bani.Acest proces este extrem de interesant si este de urmarit finalul lui, pentru ca ar putea sa instituie obligativitatea pentru institutiile din Romania , sa verifice provenienta unor sume de bani , mai ales cand implicazeci de milioane de euro.

Boaz Openhaim//Yediot Aharonot
2007 08 15| de Marina Constantinoiu, Doru Cobuz, Delia Zahareanu

Poli?ia israelian? crede c? directorul unei companii israeliene falimentare din domeniul construc?iilor, Yona Boaz, s-ar ascunde în România. Boaz, acuzat de fraud? în Israel, a disp?rut joia trecut?, trimi?ându-?i bunurile peste hotare, destina?ia sa final? nefiind cunoscut?.

Pe numele lui Yona Boaz este preg?tit un mandat de arestare, unitatea na?ional? antifraud? a poli?iei israeliene emi?ând suspiciunea privind refugierea lui Boaz în România dup? ce convorbirile telefonice ale p?rin?ilor acestuia, afla?i în Israel, au fost puse sub ascultare.
SPRE EUROPA DE EST. Site-ul israelian de ?tiri Ynet afirm?, într-un articol amplu dedicat cazului Boaz, c? acesta ar fi avut ca direc?ie un stat din Europa de Est, c?l?torind via Londra. Pe lista statelor în care se b?nuie?te c? ar putea fi Yona Boaz se mai afl? ?i Ungaria, Rusia, Marea Britanie ?i Fran?a, adaug? ?i publica?ia economic? Globes.
FALIMENTAR. Ziarele israeliene scriu de câteva zile despre falimentul companiei sale israeliene, Heftsiba. Astfel, Ynet relata despre sute de persoane, clien?i ai firmei israeliene a lui Yona Boaz, care au n?v?lit în apartamentele aflate înc? în construc?ie în diverse localit??i, cum ar fi Beit Shemesh, Modiin Illit, Beitar Illit ?i Maale Adumim (cu popula?ie majoritar religioas?), contractate la Heftsiba Ltd., care î?i preg?tea intrarea în faliment. La acel moment, pe pia?? circulau zvonuri conform c?rora compania lua în calcul declan?area procedurilor de faliment ?i numise o echip? de contabili, economi?ti ?i avoca?i care s? examineze problema ?i s? preg?teasc? un plan de redresare.

Grupul Heftsiba, condus de Mordechai ?i de Boaz Yona (tat?l ?i fiul), ?i-a desf??urat activit??ile din 1960 construind circa 30.000 de locuin?e în întregul Israel, iar în prezent construie?te 4.000 de complexuri de locuin?e, relateaz? Ynet.
CU OCHII PE ROM?NIA. Conform datelor oficiale, compania israelian? inten?iona s? construiasc? 800 de "unit??i" în România ?i s?-?i extind? activit??ile în Polonia. În Ungaria, compania a dus la bun sfâr?it proiecte reziden?iale ?i de?ine un hotel în Budapesta. În SUA, compania inten?iona s? construiasc? un imobil reziden?ial în Manhattan ?i studia oferte din domeniile turistic ?i comercial.

În România, compania lui Yona Boaz anun?a inten?ia de a investi împreun? cu grupul Apollo Real Estate circa 13 milioane de euro în achizi?ia unui teren în ora?ul Voluntari, pentru a ridica un ansamblu reziden?ial cu circa 1.000 de apartamente, conform informa?iilor furnizate de cele dou? societ??i. În noiembrie anul trecut, companiile Heftsiba Diur ?i Electra anun?au achizi?ionarea unui teren în Bucure?ti, în valoare de 3,5 milioane de euro, ?i inten?ia de a construi un ansamblu imobiliar cu 466 de apartamente, valoarea investi?iei fiind estimat? la 53 milioane de euro, conform unor informa?ii date publicit??ii de publica?ia economic? israelian? Globes.

Zilele trecute s-a auzit c? firma de afaceri imobiliare Electra urmeaz? s? cumpere 90% din Heftsiba, pentru suma de 6,95 de milioane de dolari, dar afacerea neclar? ?i pre?ul sc?zut au f?cut banca s? pun? la îndoial? stabilitatea companiei. Într-o ?edin??-fulger a consiliului director, care a fost convocat? joia trecut?, Electra, care este de?inut? de Gershon Zalkind, a decis s? renun?e la achizi?ie.
COINCIDEN??? Avocatul omului de afaceri israelian, Ronel Fischer, s-a aflat zilele trecute în Bucure?ti. Conform Ynet, Fischer a stat la Hotelul Marriott, unde a avut mai multe întâlniri cu omul de afaceri Yair Biton, interesat de preluarea companiei Heftsiba, aflat? în faliment. "Nu voi nega, dac? ve?i spune c? m-am întâlnit cu Yona", a spus avocatul, citat de Ynet. "Dar nu este adev?rat. Am venit aici pentru motive diferite", a ad?ugat acesta, l?sând chestiunea în coad? de pe?te.
TRANSFER DE FONDURI. Tot Ynet sus?ine c? Boaz î?i vede în continuare de afaceri în Europa de Est, unde ?i-a transferat cea mai mare parte din banii pe care i-ar fi ob?inut prin fraud? în Israel. El este b?nuit c? ar fi transferat fonduri în valoare total? de 120 de milioane de ?ekeli (circa 21 de milioane de euro) în favoarea unor afaceri proprii – proiecte imobiliare în România ?i în Rusia. Pentru a elucida situa?ia companiei, poli?ia israelian? a interogat zeci de persoane, inclusiv angaja?i ai companiei.
ANCHETA. În cadrul aceleia?i anchete urmeaz? s? fie convocat la interogatorii ?i tat?l lui Yona Boaz, Mordechai, dup? ce poli?ia a primit noi informa?ii privind posibila implicare a acestuia în cazul fiului. Mordechai este fondatorul companiei Heftsiba (în 1960) ?i declar? c? a fost surprins de falimentul companiei ?i de ac?iunile fiului s?u. Îns? directorul financiar al companiei Heftsiba Jerusalem Gold, Motti Netanel, a intervenit, contrazicându-l. El a afirmat c? Mordechai ?tia c? fiul s?u retrage zeci de milioane de ?ekeli din fondurile companiei, dar nu a f?cut nimic pentru a-l opri, relateaz? Ynet.
CU TOT CU NEVAST?. Duminica trecut?, Banca Leumi a cerut justi?iei s? o declare în faliment ?i pe so?ia lui Boaz Yona, Tamar. Potrivit b?ncii, Tamar Yona a girat împrumuturile f?cute de so?ul ei cu pu?in timp înainte ca ei doi s? p?r?seasc? Israelul. În solicitarea adresat? justi?iei, Banca Leumi afirm? c? "absen?a lui Tamar Yona ?i faptul c? a p?r?sit ?ara f?r? s? lase vreo urm? dovedesc c? este un act de faliment".

Un oficial de rang înalt al companiei Heftsiba a încercat s? se sinucid? joia trecut? într-un hotel din Ierusalim ?i a fost transferat, în stare stabil?, la Spitalul Hasassah Ein Kerem, din Ierusalim.

Declararea falimentului companiei ar urma s? protejeze zeci de familii care au achizi?ionat apartamente prin proiectele Heftsiba. Datoriile totale ale companiei sunt estimate la aproximativ 800 de milioane de ?ekeli (aproximativ 160 de milioane de euro).

Bucure?ti: "Yona nu e în ?ar?"
Yona Boaz apare în scriptele de la Registrul Comer?ului în calitate de administrator al societ??ii YBSN Enterpreneurship Ltd. care controleaz? subsidiara româneasc? YBSN Pipera Investments SRL. Potrivit datelor oficiale, Yona Boaz, n?scut la 6.06.1960, este desemnat pentru un mandat de 99 de ani ca administrator al YBSN Enterpreneurship Ltd. ?i, prin urmare este singurul care de?ine controlul ?i în societatea româneasc?.

Sediul societ??ii se afl? într-un apartament din chiar aceea?i cl?dire unde func?ioneaz? Direc?ia General? de Eviden?? a Persoanelor a Municipiului Bucure?ti, respectiv pe Strada Bibescu Vod? nr. 1. Potrivit afi?ajului administra?iei cl?dirii, la apartamentul unde figureaz? YBSN Pipera Investments SRL locuiesc dou? persoane.

De la ferestrele apartamentului de la etajul al ?aselea angaja?ii societ??ii au vedere chiar spre Pia?a Unirii, inima centrului civic al Capitalei române?ti. Pe u?a metalic? a firmei, surpriz?, este inscrip?ionat? chiar Heftsiba – societatea adus? la faliment, potrivit anchetatorilor, de Yona Boaz.

Aici ne deschide un b?rbat m?runt ?i c?runt care pare timorat de întrebarea noastr? în leg?tur? cu o presupus? existen?? a lui Yona Boaz la adres?. În spatele lui se vede un panou de prezentare a aceleia?i societ??i israeliene Heftsiba. "Domnu' Boaz nu este în ?ar?", î?i face curaj interlocutorul pân? la urm? s? ne conving?. ?i nici nu ?tie când ar veni. Iar cu directorul societ??ii, ne mai spune, putem discuta abia peste o s?pt?mân?, când se întoarce dintr-o delega?ie.

Dialogul este supravegheat de undeva din spate de un cet??ean israelian, potrivit aparen?elor, cu aspect viguros, de om îns?rcinat cu paza, ?i nu de specialist în învârteli de milioane de euro.
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: