Deturnarea fondurilor europene sub reflectorul mass-media

Tweet this

Am vazut recent in mass-media un scandal cu iz politic, care opunea o parte a presei , care a prezentat modul in care OLAF [ Oficiul European de Lupta Antifrauda ] a laudat performantele realizate de DLAF [ Departamentul de Lupta Antifrauda din Romania] in lupta privind combaterea fraudelor cu fonduri europene.
Pe fondul unei raportari facute de DLAF din care reiesea faptul ca , majoritatea sumelor de bani deturnate din fonduri europene  proveneau din Romania , ziarul Cotidianul  a prezentat un material de presa in care , pun aceste succese ale DLAF pe o incercare mediatica  care a dorit sa  duca la atragerea unor laude din partea oficialilor europeni la adresa DLAF, mai ales ca aceste raportari, proveneau din perioada in care acest departament guvernamental romanesc era condus de Tudor Chioariu, actualul ministru al justitiei.
Nu ma pot pronunta foarte exact daca aceste raportari facute de DLAF catre OLAF sunt umflate, cu toate ca am vazut si deptul la replica trimis de conducerea  DLAF catre ziarul Cotidianul, insa in mod cert stiu ca aceste supozitii sunt alimentate in mare masura, de faptul ca, conducerea DLAF pur si simplu nu stie sa isi mediatizeze actiunile , sa isi prezinte realizarile si investigatiile derulate, iar acest lucru ti se dezvaluie chiar din modul in care comunica cu presa.
In mod normal, intrucat Romania a raportat faptul ca peste 80 % din deturnarile de bani din fondurile europene provin din Romania, ar fi trebuit sa vedem pe pagina de internet a institutie, o abundenta de comunicate de presa, in care sa se dezvaluie pe larg anchetele derulate; este vorba de o cultura  care inca in Romania nu a prins, dar care este extrem de raspandita in USA si tirle avansate din Europa.
O institutie care traiese din banul public, trebuie sa fie extrem de activa, trebuie sa stie sa fie apropiata de consumatorii din ai caror taxe li se finanteaza salariile, sa stie sa comunice transparent si abundent cu presa, astfel incat realizarile sa le fie cunoscute si sa se creeze sentimentul public al faptului ca salariile lor nu sunt bani aruncati si , sume investite de cetateanul din tara noastra, platitor de taxe si impozite. Cetatean care insa vrea sa fie informat despre anchete si rezultatele inregistrate in lupta anti-frauda , nu doar la bilanturi sau din an in paste, si cetatean care vrea sa cunoasca cine sunt cei care fura banii europeni, cum fura banii europeni, ca sa se poata feri mai bine sa devina victime ale aceste escroci.
Cred cu tarie ca, atunci cand  DLAF va incepe sa aiba mai mult grija de modul in care contribuabilul din Romania le percepe activitatea, va avea si alte rezultate de imagine in fata mass-media si va fi ferita de suspiciuni sau acuzatii, care pot sa fie sau nu reale.
Ma uitam de exemplu la pagina de internet a DNA [ Departamentului National Anticoruptie] si in dimineata zilei de 13.08.2007 era neactualizata pagina dedicata rezultatelor obtinute in lupta anticoruptie , din data de 07.08.2007, adica de aproape o saptamana. Eu nu cred ca intr-o saptamana infractorii si escrocii din Romania si-au luat vacanta sau concediu, iar aceasta lipsa de comunicare cu presa si contribuabilul roman, le aduce mari deservicii tuturor institutiilor publice din Romania.
OLAF: Românii au patru ani avans în fa?a bulgarilor în controlul fondurilor UE
NewsIn, 16 iulie

România, care a aderat la UE la 1 ianuarie, odat? cu Bulgaria, are "patru ani avans" în ceea ce prive?te controlul utiliz?rii fondurilor europene, a declarat pre?edintele Oficiului European de Lupt? Antifraud? (OLAF), Franz-Herman Bruener, într-un interviu acordat cotidianului Dnevnik, transmite AFP

"Românii au început s? se preg?teasc? mult mai devreme ?i au f?cut din buna distribuire a fondurilor europene o prioritate chiar înainte de aderare", a declarat Bruener, repro?ând implicit Bulgariei c? nu a f?cut acela?i lucru.

Bruener f?cuse aceste compara?ii ?i la începutul s?pt?mânii trecute, în prezentarea unui raport anual în leg?tur? cu neregulile legate de cheltuirea fondurilor europene.

"România are o autoritate de investigare foarte activ? ?i am avut o cooperare excelent?. Este nevoie de progres în ceea ce prive?te nivelul de cooperare cu Bulgaria", spunea el atunci.

Oficialul european a repro?at Sofiei încetineala "ma?inii institu?ionale" care "porne?te greu" atunci când OLAF ancheteaz? modul cum au fost folosite finan??rile venite de la Bruxelles, "multe probleme cu transparen?a licita?iilor publice" ?i incapacitatea justi?iei de a ancheta cazurile de sp?lare de bani.

Autorit??ile bulgare trebuie s? în?eleag? c? "problemele nu vor disp?rea dac? sunt ignorate mult timp". "Ne a?tept?m la amelior?ri cât mai curând posibil", a subliniat el. "Nu suntem la cap?tul drumului, nu suntem nici m?car la mijloc", a ad?ugat el, subliniind totu?i "bun?-voin?a" Sofiei, care va primi în perioada 2007-2013 fonduri europene de peste 11 miliarde de euro.

Potrivit raportului men?ionat, în ansamblu, nivelul cazurilor în care au existat suspiciuni de folosire incorect? a fondurilor a r?mas neschimbat în 2006 fa?? de 2005, iar valoarea total? a ac?iunilor suspectate de fraud? a fost de 323,4 milioane de euro.

Num?rul mare de nereguli financiare nu înseamn? neap?rat o cre?tere a fraudelor, ci arat? c? autorit??ile UE coopereaz? mai strâns cu cele 27 de state membre pentru a le detecta, a asigurat comisarul antifraud? Siim Kallas. "Un num?r mare de nereguli raportate poate fi un indicator al unor controale eficiente", a spus el.

Printre nereguli se num?r? acordarea de fonduri UE prin Politica Agricol? Comun? unor fermieri care nu aveau dreptul s? le primeasc? sau acordarea de fonduri pentru infrastructur? unor proiecte care nu îndeplinesc criteriile europene.

DLAF deturneaza fraudele europene
[Cotidianul]

Conform raportului pe 2006 inaintat Comisiei Europene (CE) de catre Oficiul de Lupta Antifrauda (OLAF), Romania conduce detasat in topul tarilor care sesizeaza cele mai multe posibile fraude ale fondurilor europene. Astfel, Romania a trimis 188 de rapoarte, care indicau posibila fraudare a 405 milioane de euro.

Dintre acestea au fost partial demonstrate (prin rechizitorii intocmite de procurori) furtisaguri de doar 5,471 milioane, adica 1,35% din suma totala. Pentru comparatie, Polonia a trimis 106 raportari care indicau posibila fraudare a 17,664 milioane de euro, dintre care procurorii au demonstrat deturnarea a 2,414 milioane (14,23%).

Si Bulgaria a demonstrat o cota mult mai mare decit Romania: 27 de raportari care priveau un total de 10,061 milioane de euro, dintre care a demonstrat judiciar deturnarea a 1,693 milioane (16,92%). Suma totala indicata de OLAF ca susceptibila de a fi fraudata se ridica la 443,532 milioane de euro, la nivelul intregii UE, dintre care numai Romania a reclamat 405 milioane de euro.

Dintre „raportorii" romani, campioana absoluta este Departamentul de Lupta Antifrauda (DLAF). Institutia subordonata primului-ministru a fost condusa pina in aceasta primavara de actualul ministru al Justitiei, Tudor Chiuariu. DLAF a desfasurat anul trecut, conform datelor furnizate de site-ul institutiei, 87 de controale, dintre care a finalizat 82.
 
Consilierii DLAF au indicat 64 de posibile fraude, iar suma totala verificata s-a ridicat la 145 de milioane de euro. Surse din cadrul DLAF ne-au declarat ca sumele foarte mari indicate de partea romana ca posibile fraude rezulta dintr-o smecherie menita sa atraga laudele OLAF si ale CE.

Mai precis, daca polonezii, de pilda, indica strict sumele fraudate, consilierii DLAF se refera la intreaga suma cu care este finantat un proiect oarecare, indiferent daca doar o parte a acesteia este deturnata.

Aceleasi surse sustin ca majoritatea controalelor DLAF sint facute neprofesionist. DLAF are 39 de consilieri, dintre care 22 lucreaza la Directia de Control. Dintre acestia, doar trei au experienta anchetelor judiciare (un magistrat detasat de la Curtea Constitutionala si doi ofiteri de politie, dintre care unul ocupa functia de director general).
Cotidianul, Dorin Petrisor, 24 iul 2007
 
Reclamati abuzurile la adresa iulian.urban@gmail.com

Redirectioneaza 2% pentru Asociatia www.asistentapentruconsumatori.ro


1 Comentariu pana acum»

 1. MIHAIL GEORGEVICI said

  am December 17 2008 @ 10:11 am

  Campanie pentru “ MASS – MEDIA CURAT? ”

  (18-20 NOIEMBRIE 2008 “Zilele Comunic?rii”: s?rb?toarea noastr?.)

  În goana dup? senza?ional ?i profituri tot mai mari, ne-am obi?nuit s? denatur?m realitatea.

  V? prezent?m unele fapte negative care nu ne onoreaz? ?i le combatem !

  1. Prezentarea, cu regularitate, la buletinele de ?tiri a aspectelor negative ale realit??ii, comentate subiectiv, p?rtinitor sau senten?ios.
  2. Vicierea imaginii României în lume, prin prezentarea unor opinii neautorizate, care eticheteaza un popor întreg dup? comportamentul individual al unor români, sau mai grav, al unor rromi certa?i cu legea.
  3. Repetarea acelora?i ?tiri negative într-un interval de timp mai mare sau mai mic.
  4. Generalizarea periodic? a unor nereguli, ca ?i cum ar fi o regul? de urmat sau o tras?tur? a caracterului na?ional.
  5. Preluarea unor informa?ii neverificate de la persoane interesate ?i subordonate triunghiului corupt – om politic – om de afaceri – reprezentant mass-media, care denatureaz? aten?ia de la adev?ratele cauze ale evenimentelor.
  6. Adeseori, vedem cum emisiuni lipsite de profesionalism, au drept protagoni?ti, unele dintre personaje, cet??eni certa?i cu limba român?, având un vocabular cu iz de mahala, unde sunt dezv?luite informa?ii legate de via?a privat? sau despre procese aflate pe rol.
  Avertiz?m c? nu se poate face justi?ie cu televizorul ?i nici influen?a mersul unei anchete prin tot felul de manevre ori diversiuni care ?in de pretextul investiga?iei jurnalistice. Ne întreb?m pe bun? dreptate, dac? nu cumva ?i mass-media nu ?i-a dezvoltat capitalismul ei clientelar.
  7. S? ne ab?inem în a subaprecia institu?iile statului, a favoriza anarhia ?i grupurile de interese speciale care urm?resc distrugerea for?ei ?i autorit??ii statului na?ional român ca stat de drept ?i democratic.
  8. Dupa cum ?tim, legea fundamental? a statului, Constitu?ia României, prevede clar la articolul (30), alineatul (6) « libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, via?a particular? a persoanei ?i nici dreptul la propria imagine »; alineatul (7) « sunt interzise de lege def?imarea ??rii ?i a na?iunii, îndemnul la acte de agresiune, la ur? na?ional?, rasial?, de clas? sau religioas?, incitarea la discriminare, la separatism teritorial sau la violen?a public?, precum ?i manifest?rile obscene, contrare bunelor moravuri ». De asemenea, în articolul (31), alineat (3), se prevede c? « dreptul la informa?ie nu trebuie s? prejudicieze m?surile de protec?ie ale tinerilor sau siguran?a na?ional? ».
  9. În acest context, propunem înfiin?area unui organism cu autoritate juridic?« Consiliul Na?ional Antimanipulare », la fel cum exist? « Consiliul Na?ional pentru Combaterea Discrimin?rii », care s? aib? în vedere descurajarea r?zboiului mediatic, imagologic, axiologic ?i ideologic, a intoxic?rii opiniei publice prin neinformare, dar ?i suprainformare.
  10. Ne adres?m Pre?edintelui României, domnul Traian B?sescu, pentru aplicarea prerogativelor constitu?ionale, men?ionand articolul (30) alineat (5) care prevede ca « legea poate impune mijloacelor de comunicare în mas? obliga?ia de a face public? sursa finan??rii ».

  Revine o mare responsabilitate Parlamentului de a modifica ?i completa legea protec?iei informa?ionale, consultând « societatea civil? ?i academic? ».

  Opinia persoanelor interesate de aceast? campanie va fi publicat? în ?ar? ?i str?in?tate.

  Pre?edintele MASS COMMUNICATION POWER (WWW.mcppress.ro)

  Mihail Georgevici

Comment RSS · TrackBack URI

Lasa un comentariu

Nume: (Obligatoriu)

eMail: (Obligatoriu)

Site:

Comentariu: